Eksploracja danych

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Data mining)

Eksploracja danych (ang. data mining) jest to proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody statystyczne i techniki sztucznej inteligencji. Wiedza ta nie wynika bezpośrednio z samych danych, ale z faktu, iż to właśnie takie, a nie inne dane znalazły się razem w jednej bazie danych [1].

Niektórzy autorzy określają data mining jako nietrywialną ekstrakcję poprzednio nieznanej wiedzy z danych przechowywanych w hurtowni. Polega ono na wykrywania współzależności, tendencji na podstawie zgromadzonych danych za pomocą technik statystycznych, matematycznych i rozpoznawania prawidłowości występujących w danych [2].

Ponadto eksploracja danych jest także:

 • klasycznym narzędziem, które generuje sprawozdania i analizy,
 • procesem, który jest automatyczny i nie wymaga nadzorowania ze strony człowieka,
 • odszukuje przyczyny problemów przedsiębiorstw lub biznesowych,
 • pomimo swojej złożoności jest procesem szybkim [3].

TL;DR

Eksploracja danych to proces odkrywania ukrytej wiedzy w bazach danych za pomocą statystyki i sztucznej inteligencji. Istnieją różne modele i metody eksploracji danych, które pomagają w analizie i generowaniu raportów. Eksploracja danych ma wiele zastosowań w zarządzaniu, takich jak identyfikacja wzorców zachowań klientów, wykrywanie powiązań demograficznych, czy określanie prawidłowości zmian cen akcji.

Modele eksploracji danych

 • CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Twórcami tego modelu są NCR Systems Engineering Copenhagen, SPSS/Integraf Solutions Ltd., Daimler-Chrysler oraz OHRA Verzekeringen Bank Group B.V.

Ich zdaniem model eksploracji danych składa się z sześciu etapów:

1. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych.

2. Zrozumienie danych.

3. Przygotowanie danych.

4. Modelowanie - czyli wybór technik, które będą użyte do utworzenia modelu eksploracji danych.

5. Ewaluacja - ocena modelu, jego testowanie i ponowne przejrzenie jego konstrukcji.

6. Wdrożenie.

 • SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess), zaprojektowany przez SAS Institute. W jego skład wchodzi pięć etapów:

1. Próbkowanie - wykorzystanie tylko części danych, zanim całość zostanie wprowadzona.

2. Eksplorowanie - w celu głębszego poznania danych.

3. Manipulacja - po etapie eksplorowanie, często potrzebna jest modyfikacja danych

4. Modelowanie - czyli wybór techniki modelowania.

5. Ocena.

 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), oparty na strategii Six Sigma. Stworzony przez inżynierów z Instytutu Motoroli. Model skupia się na eliminacji strat i defektów, problemów z jakością w rożnych dziedzinach biznesu. Składa się z pięciu etapów:

1. Definiowanie - określenie celów i identyfikacja problemów biznesowych.

2. Pomiar - zbierane są informacje o aktualnym stanie procesu.

3. Analiza - zdefiniowanie krytycznych przyczyn problemów, uzasadnienie ich wpływu na proces.

4. Usprawnienie - wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.

5. Kontrola.

 • VcofDM (Virtuos Cycle of Data Mining) zaprojektowany przez M. J. A. Berrego i G. Linoffa, wybitych specjalistów dziedziny eksploracji danych. Składa się z czterech etapów:

1. Zidentyfikowanie problemów biznesowych.

2. Przekształcenie danych w informacje.

3. Podjęcie działań.

4. Mierzenie i ocena wyników [4].

Metody eksploracji danych

Metody eksploracji danych są dzielone na 6 podstawowych klas:

 1. Klastrowanie - głównym celem tych metod jest odnajdowanie w bazie danych skończonych zbiorów klas obiektów, czyli klastrów, posiadających podobne cechy. Owy proces klastrowania przebiega bardzo często w dwóch cyklach: cykl zewnętrzny, który przebiega po liczbie możliwych klastrów; cykl wewnętrzny, próbujący odnaleźć optymalny podział między klastry.
 2. Odkrywanie asocjacji - jest to najrozleglejsza klasa metod. Obejmuje odkrywanie różnego rodzaju nieznanych współzależności w bazie danych. Jest to przede wszystkim odkrywanie asocjacji między obiektami.
 3. Odkrywanie wzorców sekwencji - czyli odkrywanie wzorców zachowań czasowych, na przykład sekwencja notowań giełdowych, zachowania klientów supermarketów.
 4. Wykrywanie zmian i odchyleń - odnajdywanie różnic pomiędzy oczekiwanymi a aktualnymi wartościami danych, na przykład odnajdywanie anomalnych zachowań klientów firm telekomunikacyjnych.
 5. Odkrywanie zbieżności w przebiegach czasowych - odnajdywanie podobieństw w czasowych przebiegach, które opisują określone procesy.
 6. Odkrywanie klasyfikacji - do głównego celu tych metod należy odnajdywanie zależności między klasyfikacją danych obiektów (taką wprowadzoną przez eksperta lub naturalną) a ich charakterystyką [5].

Wykorzystanie

Eksploracja danych przynosi wymierne korzyści w różnych obszarach zarządzania. Przykłady zastosowań eksploracji danych to:


Eksploracja danychartykuły polecane
Modelowanie procesów7 narzędzi TQCSztuczne sieci neuronoweAnaliza danychKonceptualizacjaDMAICBehavior driven developmentZarządzanie strategiczneCykl Deminga

Przypisy

 1. , Strykowski S., s. 17
 2. , Ryznar Z., s. 10-14
 3. , Olszak C., s. 253
 4. , Olszak C., s. 255-256
 5. , Morzy T., s. 4

Bibliografia

 • Morzy T. (1999), Eksploracja danych: problemy i rozwiązania, V Konferencja PLOUG, Zakopane
 • Olszak C. (2018), Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych
 • Ryznar Z. (1998), Istota i zadania hurtowni danych, Informatyka, nr 11
 • Strykowski S. (1996), Eksploracja danych, Informatyka, nr 10
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak, Karolina Gralak