Biocenoza

Z Encyklopedia Zarządzania
Biocenoza
Polecane artykuły


Biocenoza jest to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (roślinnych- fitocenoza, zwierzęcych- zoocenoza, mikroorganizmów- biotop) należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi. Razem tworzą całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie dynamicznej równowagi (homeostazy). Biocenoza + Biotop = Ekosystem

Modyfikacje biotopu (na przykład sukcesja- proces zmian ekosystemu na danym terenie) powodują powstanie nowych nisz ekologicznych, a tym samym stwarzają warunki życia dla nowych organizmów, będących częścią biocenozy. Zmniejszanie się liczby gatunków w ekosystemie, czyli inaczej mówiąc spadek różnorodności biologicznej, prowadzi do nieodwracalnych zmian, a nawet do zniszczenia biocenozy. Najłatwiej zaobserwować to na przykładzie mutualizmu - wymarcie jednego gatunku skazuje również drugi na zagładę. Na przykład nasiona storczyków wykiełkują tylko w obecności określonego gatunku grzyba. Jego wymarcie spowodowałoby, że storczyki również by wyginęły.

Etymologia

Termin ten posiada swoje korzenie w języku greckim: "bios", czyli życie oraz "koinos", czyli wspólny.

Rodzaje

 • Biocenoza naturalna
  • las
  • sawanna
  • góry
  • jezioro
  • staw
 • Biocenoza sztuczna (stworzona przez człowieka)
  • park
  • ogród
  • pole uprawne
  • oczko wodne
  • staw rybny

Bibliografia

 • G. Kutyłowska, Kompendium wiedzy o ekologii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2006
 • T. Umiński, Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa, 1998
 • B. Sągin, M. Sęktas, Puls życia, Nowa Era, 2008

Autor: Anna Knapik