Armand Feigenbaum

Z Encyklopedia Zarządzania
Armand Feigenbaum
Polecane artykuły


Życiorys

Armand Vallin Feigenbaum urodził się w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych. Ukończył Union College tytułem zawodowym licencjata, a następnie uzyskał tytuł magistra. W latach 1958-1968 był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company. W latach 1961-1963 był prezesem American Society for Quality (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości). Obecnie jest prezesem General System Company w Pittsfield w Massachusetts.

Osiągnięcia

Armand Vallin Feigenbaum jest uznanym ekspertem w dziedzinie zarządzania jakością, kontroli jakości i systemów zarządzania jakością. Jego najważniejsze osiągnięcia to:

  • Koncepcja Total Quality Control: Feigenbaum jest uważany za twórcę koncepcji Total Quality Control, czyli całościowej kontroli jakości, która stawia jakość na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji i działaniach w przedsiębiorstwie.
  • Publikacje: Feigenbaum napisał kilka kluczowych książek na temat zarządzania jakością, w tym "Total Quality Control" i "Quality Control Handbook". Są one uważane za klasykę literatury zarządzania jakością i są stosowane jako podręczniki w wielu programach studiów.
  • Zasługi w rozwoju American Society for Quality (ASQ): Feigenbaum jest byłym prezesem American Society for Quality (ASQ) i przyczynił się do rozwoju tej organizacji.
  • Wprowadzenie standardów zarządzania jakością: Feigenbaum przyczynił się do opracowania i wprowadzenia międzynarodowych standardów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001.
  • Praca w General Electric Company: Feigenbaum pracował w General Electric Company (GE) jako dyrektor do spraw produkcji i kontroli jakości, gdzie wprowadził koncepcję Total Quality Control. Jego praca przyczyniła się do poprawy jakości produktów GE i zwiększenia zysków firmy.
  • Praca w General System Company: Feigenbaum był prezesem General System Company, gdzie kontynuował swoją pracę związaną z zarządzaniem jakością i konsultacją dla różnych przedsiębiorstw i organizacji.

Total Quality Control

Dr Feigenbaum jest "ojcem" pojęcia Total Quality Control (kompleksowe sterowanie jakością) oraz autorem wielu książek, poruszających temat zarządzania jakością. W 1951 roku ukazała się Jego książka pt. "Quality Control", a dziesięć lat później jej poprawione wznowienie "Total Quality Control". Książka ta jest wnikliwą analizą obejmującą całą dziedzinę kontroli jakości. Jej autor pomógł rozwinąć tę ideę, czyniąc z fragmentarycznej i ograniczonej wiedzy spójny system zasad, praktyk i technologii zwany właśnie totalną kontrolą jakości (TKJ). W okresie powstawania książki dr Feigenbaum był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company w Nowym Jorku i prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Jakości.