Armand Feigenbaum

Z Encyklopedia Zarządzania
Armand Feigenbaum
Polecane artykuły


Życiorys

Armand Vallin Feigenbaum urodził się w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych. Ukończył Union College tytułem zawodowym licencjata, a następnie uzyskał tytuł magistra. W latach 1958-1968 był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company. W latach 1961-1963 był prezesem American Society for Quality (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości). Obecnie jest prezesem General System Company w Pittsfield w Massachusetts.

Dr Feigenbaum jest "ojcem" pojęcia Total Quality Control (kompleksowe sterowanie jakością) oraz autorem wielu książek, poruszających temat zarządzania jakością. W 1951 roku ukazała się Jego książka pt. "Quality Control", a dziesięć lat później jej poprawione wznowienie "Total Quality Control". Książka ta jest wnikliwą analizą obejmującą całą dziedzinę kontroli jakości. Jej autor pomógł rozwinąć tę ideę, czyniąc z fragmentarycznej i ograniczonej wiedzy spójny system zasad, praktyk i technologii zwany właśnie totalną kontrolą jakości (TKJ). W okresie powstawania książki dr Feigenbaum był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company w Nowym Jorku i prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Jakości.

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła