Armand Feigenbaum

Z Encyklopedia Zarządzania

Życiorys

Armand Vallin Feigenbaum urodził się w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych. Ukończył Union College tytułem zawodowym licencjata, a następnie uzyskał tytuł magistra. W latach 1958-1968 był dyrektorem do spraw produkcji i kontroli jakości w General Electric Company. W latach 1961-1963 był prezesem American Society for Quality (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości). Obecnie jest prezesem General System Company w Pittsfield w Massachusetts.

Osiągnięcia

Armand Vallin Feigenbaum jest uznanym ekspertem w dziedzinie zarządzania jakością, kontroli jakości i systemów zarządzania jakością. Jego najważniejsze osiągnięcia to:

  • Koncepcja Total Quality Control: Feigenbaum jest uważany za twórcę koncepcji Total Quality Control, czyli całościowej kontroli jakości, która stawia jakość na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji i działaniach w przedsiębiorstwie.
  • Publikacje: Feigenbaum napisał kilka kluczowych książek na temat zarządzania jakością, w tym "Total Quality Control" i "Quality Control Handbook". Są one uważane za klasykę literatury zarządzania jakością i są stosowane jako podręczniki w wielu programach studiów.
  • Zasługi w rozwoju American Society for Quality (ASQ): Feigenbaum jest byłym prezesem American Society for Quality (ASQ) i przyczynił się do rozwoju tej organizacji.
  • Wprowadzenie standardów zarządzania jakością: Feigenbaum przyczynił się do opracowania i wprowadzenia międzynarodowych standardów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001.
  • Praca w General Electric Company: Feigenbaum pracował w General Electric Company (GE) jako dyrektor do spraw produkcji i kontroli jakości, gdzie wprowadził koncepcję Total Quality Control. Jego praca przyczyniła się do poprawy jakości produktów GE i zwiększenia zysków firmy.
  • Praca w General System Company: Feigenbaum był prezesem General System Company, gdzie kontynuował swoją pracę związaną z zarządzaniem jakością i konsultacją dla różnych przedsiębiorstw i organizacji.

Total Quality Control

Wprowadzenie koncepcji TQC przyczyniło się do zmiany podejścia do kontroli jakości. Zamiast skupiać się na kontroli wad po produkcji, organizacje zaczęły skupiać się na zapobieganiu wadom już na etapie projektowania i produkcji. Koncepcja TQC wprowadziła nowe metody i narzędzia, takie jak statystyczne metody kontroli jakości, diagramy przyczynowo-skutkowe czy diagramy Pareto, które pomagały organizacjom identyfikować i analizować problemy jakościowe. Wprowadzenie koncepcji TQC przyczyniło się również do większego zaangażowania pracowników w proces zarządzania jakością, co miało pozytywny wpływ na poprawę jakości produktów i usług.

Koncepcja TQC odegrała kluczową rolę w rozwoju systemów zarządzania jakością. Feigenbaum podkreślał, że jakość powinna być zarządzana jako całość, a nie tylko jako oddzielny dział. Wprowadził pojęcie "całkowitego zarządzania jakością" (Total Quality Management - TQM), które obejmuje zarządzanie jakością na wszystkich poziomach organizacji. Koncepcja TQM stała się podstawą dla opracowania różnych standardów zarządzania jakością, takich jak ISO 9000, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia spójności i doskonałości w odniesieniu do jakości.

Dzięki koncepcji TQC, Armand Feigenbaum przyczynił się do wprowadzenia międzynarodowych standardów zarządzania jakością. Jednym z najważniejszych standardów jest ISO 9000, który jest oparty na zasadach TQC i ma na celu zapewnienie spójności, doskonałości i zadowolenia klienta. ISO 9000 określa wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością i jest powszechnie stosowany na całym świecie. Inne standardy, takie jak Six Sigma czy Lean Manufacturing, również mają swoje korzenie w koncepcji TQC i są stosowane w celu doskonalenia procesów i redukcji wad.

Koncepcja TQC Armanda Feigenbauma stała się fundamentem dla późniejszych teorii i praktyk zarządzania jakością. Wprowadził on pojęcie "kosztu jakości", które zakłada, że jakość ma bezpośredni wpływ na koszty organizacji. Feigenbaum podkreślał również znaczenie zaangażowania całej organizacji w zarządzanie jakością, co wpłynęło na rozwój teorii partycypacyjnego zarządzania jakością. Koncepcje i praktyki Feigenbauma były również inspiracją dla innych teoretyków zarządzania jakością, takich jak Joseph Juran czy Philip Crosby.


Armand Feigenbaumartykuły polecane
William Edwards DemingFrederick Winslow TaylorMorris Llewelyn CookeKaoru IshikawaZbigniew MartyniakGenichi TaguchiCharles de FreminvilleMarian MazurAlfred Nobel

Bibliografia

  • Feigenbaum A. (1991), Total quality control, New York