Project Management Institute

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 11:05, 11 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Project Management Institute (PMI) to powstała w Stanach Zjednoczonych organizacja Organizacja non-profit skupiająca ekspertów, praktyków i osoby zainteresowane zarządzaniem projektami. PMI to:

 • ponad 10 tys. wolontariuszy z każdego regionu świata
 • 740 tys. Certyfikatów PMP.
 • ponad 470 tys. członków w 207 krajach w 283 lokalnych oddziałach.
 • 5 mln kopii PMBOK Guide w 10 językach.

TL;DR

Project Management Institute (PMI) jest organizacją non-profit skupiającą ekspertów i praktyków zarządzania projektami. PMI rozwija standardy zarządzania projektami, organizuje konferencje i szkolenia, oraz zajmuje się certyfikacją Project Managerów. Certyfikaty PMI są cenione na rynku. PMI publikuje wiele standardów, takich jak PMBOK® Guide. PMI Polska jest oddziałem regionalnym PMI, który organizuje konferencje, szkolenia i projekty CSR.

Działalność

PMI jako oraganizacja skupia się głównie na rozwijaniu standardów zarządzania projektami, badaniach, edukacji czy publikacjach. Poprzez lokalne i krajowe grupy zrzeszające członków tworzy możliwości wymiany doświadczeń i networkingu, jest gospodarzem wielu konferencji oraz szkoleń, a także zajmuje się certyfikacją Projekt Managerów.

Rozwój

Historia PMI zaczęła się w roku 1969, kiedy Jim Snyder i Gordon Davis po wielu miesiącach dyskusji doszli do wniosku, że należy powołać nową organizację, dedykowaną menagerom projektów. W swym założeniu miała ona być polem współpracy, wymiany informacji i dyskusji nad problemami branży. Wynikiem tego było pierwsze oficjalne spotkanie w Georgia Institute of Technology w Atlancie w stanie Georgia w USA w dniu 9 października 1969 r. Produktem ubocznym tego spotkania było narodziny Instytutu Zarządzania Projektami, czyli PMI. Wkrótce potem dokumenty założycielskie zostały złożone w Pensylwanii i podpisane przez pięć osób, które zostały oficjalnie uznane za założycieli PMI - Jamesa Snydera, Erica Jenetta, Gordona Davisa, A. E. Neda Engmana i Susan C. Gallagher.

W latach osiemdziesiątych podjęto próby ujednolicenia procedur i podejść do zarządzania projektami. W 1996 r. PMI wyprodukowało pierwsze "Project Management Body of Knowledge" (PMBOK)

Na przełomie lat 90. XX wieku Virgil R. Carter został prezesem PMI. W trakcie jego obowiązki liczba członków potroiła się do 90 000 członków z 120 krajów na całym świecie. W 2002 roku Carter został zastąpiony przez Gregora Balestrero, który kierował Instytutem w następnej dekadzie. Obecnym prezydentem jest Mark Langley. Liczba członków stale wzrasta, od 260 000 członków z 150 krajów w 2008 r. do ponad 467 000 w 204 krajach w roku 2015.

Certyfikacja

Certyfikacja PMI jest jedną z najbardziej cenionych na rynku zarządzania projektami. Ze względu na duże doświadczenie, oraz skupioną wokół organizacji społeczność, PMI posiada dużą gamę różnorodnych rodzajów certyfikacji. Co ważne, certyfikaty PMI stanowią odrębne dokumenty, żaden z nich nie jest warunkiem następnego. Szczegółowe wymagania przy ubieganiu się o poszczególne certyfikaty opisuje PMI na swojej stronie internetowej. Tutaj opisane zostaną one pobieżnie:

 • Certified Associate in Project Management (CAPM) - Podstawowy rodzaj certyfikatu oferowany przez PMI.
 • Project Management Professional (PMP) - Najważniejszy z certyfikatów oferowanych przez PMI i jeden z najbardziej cenionych certyfikatów na świecie.
 • Program Management Professional (PgMP) - Certyfikat przeznaczony dla osób, które zarządzają wieloma złożonymi projektami, zorientowanych na strategiczne i organizacyjne wyniki.
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) - Dotyczy zwinnego zarządzania projektami i jest niedawną odpowiedzią na zapotrzebowania rynku.
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) - Certyfikat potwierdzający umiejętności zarządzania ryzykiem w projekcie: identyfikacją i minimalizowaniem ryzyk oraz wykorzystywaniem szans.
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP) - Certyfikat potwierdzający zaawansowane projektowanie i koordynowanie harmonogramów pracy w projektach
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) - Podkreśla wysokie umiejętności analizy biznesowej, efektywnej pracy z udziałowcami i interesariuszami.

Standardy PMI

W ramach badań nad rozwojem zawodu i ciągłą ewolucją w podejściu do zarządzania projektami PMI rozwija i aktualizuje swoją własną biblioteke standardów. Niektóre z nich to:

 • PMBOK® Guide - szósta edycja - wydany 6 września 2017. Przewodnik PMBOK® odzwierciedla ewolucję wiedzy w zawodzie i jest wiodącym światowym standardem zarządzania projektami. Zajmuje się procesami, które eksperci ds. Zarządzania projektami uważają za niezbędne w większości projektów w większości organizacji. Przewodnik PMBOK® przyczynił się znacząco do postępu w zarządzaniu projektem na całym świecie, promując wspólny zbiór pojęć i rozpowszechniając ogólnie zaakceptowaną wiedzę i praktykę zarządzania projektami.
 • The Standard for Program Management - czwarta edycja - Jako jeden z czterech standardów podstawowych, czwarta edycja kontynuuje ścieżkę ewolucyjną przechodzenia ze standardów opartych na procesach (ang. process-based), na standardy oparte na zasadach (ang. principle-based standards).
 • The Standard for Portfolio Management - czwarta edycja - Standardopisuje zasady zarządzania portfolio, które pomagają organizacji osiągnąć cele strategiczne. Jest jednym z podstawowych standardów PMI.
 • The Standard for Organizational Project Management (OPM) - publikacja tego nowego standardu jest spodziewana na drugi kwartał 2018r. Dostarczy on wytycznych dla organizacji chcących wprowadzić w życie zarządzaniem projektami, zgodne z obowiązującymi praktykami, jak również pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów. Standard dostarczy również wskazówek dotyczących opracowania metodologii rganizacyjnych, tj. Praktyk zarządzania projektami dostosowanych do struktury firmy, jej kultury i praktyk organizacyjnych. Standardem OPM będzie rewizja i udoskonalenie standardu "Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide" z roku 2014.
 • The PMI Guide to Business Analysis - jest to nowy standard, którego publikację oczekuje się w czwartym kwartale 2017r. Celem tego projektu jest wypracowanie konsensusu i fundamentów pod tworzenie analizy biznesowej, która opisuje w szczególności "czym jest" analiza biznesowa dotyczącą projektów i programów, oraz jakie są najczęstsze praktyki dotyczące większości projektów i programów. Standardowa treść będzie odzwierciedlać powszechnie akceptowane praktyki analizy biznesowej.

Oprócz wyżej wymienionych istnieje wiele innych, traktujących o poszczególnych elementach zarządzania projektem, tworzenia harmonogramów i podziału prac, opisujących kompetencje uczestników, metodyki śledzenia postępów, czy skupiające się na poszczególnych sektorach.

Społeczność

Duża część działalności PMI odbywa się w oddziałach zlokalizowanych w ponad 80 krajach. Odziały są otwarte dla członków PMI i prowadzone przez wolontariuszy. Jest to zbieżne z jednym z celów założycielskich PMI, którym miała być wymiana informacji, nawiązywanie kontaktów czy zdobywanie wiedzy. PMI Polska jest jednym z nich. Początkowo wywodził się z PMI Warsaw, Poland Chapter, zarejestrowanego w sierpniu 2003 roku. Był to pierwszy oddział PMI w Polsce i jak pisze sam o sobie: "początkowo działał jako niezależne zgrupowania pasjonatów zarządzania projektami" Zwiększanie liczby członków i ich rozłożenie po całej Polsce doprowadziło do powstania tzw. Branches - oddziałów regionalnych PMI Poland Chapter (PMI PC). W oddziałach odbywa się nabór kolejnych Wolontariuszy oraz współpracuje się nad projektami mającymi wpływ na polskie zarządzanie projektami i postrzeganie obszaru PM. Oddziały regionalne w obecnej formie powstały w 2007 roku, kiedy wydzielono sześć oddziałów:

 • PMI Gdansk Poland Chapter (PMI GPC) - PMI oddział gdański
 • PMI Poland Krakow Chapter (PMI KPC) - PMI oddział krakowski
 • PMI Poznan Poland Chapter (PMI PPC) - PMI oddział poznański
 • PMI Warsaw Poland Chapter (PMI WPC) - PMI oddział warszawski
 • PMI Wrocław Poland Chapter (PMI WPC) - PMI oddział wrocławski
 • PMI Lodz Poland Chapter (PMI LPC) - PMI oddział łódzki

Od tamtej pory doszły kolejne oddziały:

 • PMI Poland Chapter Lubuskie Branch (PMI Oddział Lubuskie)
 • PMI Poland Chapter Kujawsko-Pomorskie (PMI Oddział Kujawsko-Pomorskie)
 • PMI Poland Chapter Śląskie (PMI Oddział Śląski)
 • PMI Poland Chapter Szczecin Branch (PMI Oddział Szczecin)

Wraz z upływem czasu kolejne lokalizacje starają się o dołączenie do PMI Polska. Wpływa to na rozwój społeczności w Polsce oraz upowszechnianie się dobrych praktyk i standardów PMI. Każdy z oddziałów organizuje swoje własne konferencje i szkolenia, natomiast PMI Poland Chapter prowadzi liczne ogólnopolskie projekty. W ramach projektów CSR prowadzi zajęcia dla dzieci - Project Management Kids Camp czy Junior Camp, zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (PMIEF) czy współpracuje z uczelniami (program ENACTUS). W ramach Polskiego oddziału wydawane jest czasopismo "strefa PMI" - kwartalnik traktujący o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie zarządzania, mający inspirować i propagować zarządzanie w środowiskach biznesowych. Prowadzony jest także program mentoringowy PMI PC przeznaczony dla członków i wolontariuszy PMI Poland Chapter.


Project Management Instituteartykuły polecane
Association for Project ManagementMetodyka PRINCE IIACCAAction learningStowarzyszenie KsięgowychStandardy regulujące zarządzanie projektamiModele certyfikacji kierowników projektówPark technologicznyLondon Business School

Bibliografia


Autor: Kamil Stankiewicz