Perl (język programowania)

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 02:07, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Perl (język programowania)
Polecane artykuły


Perl jest to stworzony w 1986 r. przez Larry'ego Walla interpretowany język programowania, który służył początkowo jako narzędzie do monitorowania sieci. Perl dzięki swojej uniwersalności i dowolności stał się bardzo powszechnym narzędziem do analizy plików tekstowych i binarnych, modyfikowania i pobierania z nich danych, a następnie wyświetlania ich w formie raportów tekstowych. Nazwa Perl jest skrótem od Practical Extraction and Report Language (Praktyczny Język Pobierania Danych i Raportowania).

Interpretowany język skryptowy jakim jest Perl łączy w sobie elementy języka C, grep i shell. Perl uważany jest za język stosunkowo łatwy do nauczenia się - nie jest wymagana deklaracja typów zmiennych ani np. wskaźników. Skrypt tworzony jest w pliku tekstowym przy użyciu procedur, zmiennych i w kolejnych wersjach również obiektów. Kod napisany w Perlu w postaci skryptu uruchamiany jest poprzez dedykowany interpreter o nazwie perl, a operacje na skryptach mogą być wykonane bezpośrednio z wiersza poleceń. Perl jest uznawany za pragmatyczny język programowania, gdzie programista decyduje jak powinien wyglądać kod i jak rozwiązać dany problem - nie ma elementów predefiniowanych jak np. w języku wysokiego poziomu Java - wszystkie klasy, obiekty i dziedziczenie programista definiuje samodzielnie.[1][2]

Historia

W roku 1986 Larry Wall zapoczątkował pracę nad swoim własnym językiem pracując dla System Development Corporation - pierwszej na świecie spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania komputerowego. Pierwsza wersja Perla 1.0 została wydana w 1987 roku, a 7 lat później powstała wersja obiektowa tego języka - Perl 5.0.

W 2001 roku Larry Wall zapowiedział wersję 6.0, której składnia jest bardzo podobna do poprzednich wersji, ale bardziej zwarta i spójna, co miało uzasadnienie w myśli przewodniej towarzyszącej od początku tworzeniu Perla, żeby proste problemy można było rozwiązać za pomocą składni języka w możliwie najprostszy sposób, a jednocześnie utrzymać funkcjonalność języka, jako uniwersalnego narzędzia do rozwiązywania również trudniejszych zadań. W zamiarze twórców nowa wersja miała nie zastępować poprzedniej, tylko być jej uzupełnieniem, dlatego dla użytkowników poprzednich wersji Perl 6.0 jest tylko rozwinięciem istniejącego produktu o dodatkowe funkcje.[3]

Cechy i zastosowanie

Perl znajduje swoje zastosowanie najczęściej w pisaniu skryptów CGI (Common Gateway Interface), które wspierają sieciowy model typu klient-serwer. Portale internetowe zapisane są jako tekst, dlatego używanie uniwersalnego języka jakim jest Perl przy tworzeniu WEB jest powszechne w środowisku programistycznym. Spośród cech, które mają wpływ na praktyczne zastosowanie Perla można wymienić:[1][4]

 • wszechstronność i duża dowolność dla programisty, który może tworzyć za pomocą kodu unikalne rozwiązania
 • Perl może spełniać ogromną rolę w zarządzaniu systemem operacyjnym automatyzując jego zadania
 • w trakcie kreowania stron WEB kod jest wykonywany zawsze po stronie serwera
 • skrypty napisane w Perlu nie są kompilowane, tylko interpretowane przez dedykowany interpreter, co wpływa na skrócenie czasu wykonywania skryptu
 • języki takie jak Python, PHP wykorzystują elementy składni Perla,
 • brak konieczności definiowania typów zmiennych
 • posiada DBI (Perl Database Interface) - przydatny interfejs ułatwiający komunikację z bazą danych

Przykładowy skrypt

Perl jest darmowym i ogólnodostępnym produktem. Żeby upewnić się czy Perl jest zainstalowany na danym systemie operacyjnym należy wpisać w terminalu komendę perl -v. Kod napisany w Perlu nie jest intuicyjny - dla użytkownika, który nie posiada znajomości składni Perla kod może być początkowo niezrozumiały.

sub pozdrowienia

{
my $name = 'Anna',
my $name = reverse shift,
return "Hej, $name!",
}

say pozdrowienia ($name),
say $name,

Powyższa procedura o nazwie pozdrowienia zamienia kolejność w ciągu znaków zaczynając od ostatniej, czyli czytając wspak. Najpierw zapisujemy w zmiennej name wartość " Anna ", następnie używamy funkcji reverse w celu odwrócenia kolejności liter. Funkcja return zwraca zmienioną wartość zmiennej name wraz z ciągiem znaków " Hej, ", co w rezultacie wyświetli odwróconą zmienną i przypisany do niej ciąg znaków: " Hej, annA ".

Poza treścią procedury pozdrowienia użyta jest funkcja say, która jako odpowiednik println w Java i cout w C++ odwołując się do procedury pozdrowienia drukuje na ekranie jej wynik.

Bibliografia

 • Steven Holzner, Perl. Czarna księga, Helion, Gliwice 2001
 • Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch, Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice 2003
 • Chromatic, Modern Perl, Onyx Neon Press, United States, Oregon 2011
 • PERL tutorials

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Steven Holzner, Perl. Czarna księga, Helion, Gliwice 2001, str 4-5.
 2. Chromatic, Modern Perl, Onyx Neon Press, United States, Oregon 2011, str 1-2.
 3. Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch, Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice 2003, str 32.
 4. Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch, Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice 2003, str 31-32.

Autor: Klaudia Dziedzic