Organizacja spotkania negocjacyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Organizacja spotkania negocjacyjnego
Polecane artykuły


Organizacja spotkania negocjacyjnego wiąże się z kilkoma problemami, które należy rozwikłać, aby same negocjacje odbywały się w jak najmniej stresującej atmosferze. Przygotowanie takiego spotkania zależy przede wszystkim od charakteru negocjacji.

Za najważniejszą rzecz uznaje się wybór i przygotowanie pomieszczenia, w którym będą toczyły się rozmowy. Powszechnie uznaje się, iż najlepiej dobrane miejsce to takie, w którym my czujemy się wygodnie, a strona przeciwna nie. Jednak najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest wybór miejsca, w którym obie strony czują się komfortowo. Ważny jest również układ miejsc przy stole, najlepiej okrągłym lub też z jednej strony stołu, naprzeciwko pomocy takich jak tabele i wykresy. Na stole oprócz wody mineralnej, nie powinny znajdować się niepotrzebne przedmioty takie jak kwiaty czy nawet termosy i filiżanki. Na te rzeczy powinno być wyznaczone inne miejsce, gdzie w trakcie przerwy uczestnicy negocjacji mogą się udać na poczęstunek i kawę.

Ponadto bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyznaczenie oddzielnego pomieszczenia, w którym negocjatorzy mogą skorzystać z telefonu czy internetu lub mieć czas na naradę.

Poza samym miejscem negocjacji, organizatorzy spotkania powinni zadbać o odpowiednie zakwaterowanie gości w hotelu i zaplanować czas wolny po dniu spędzonym w sali konferencyjnej.

Bibliografia

  • "Negocjacje handlowe" Halina Brdulek, Jacek Brdulek; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 200
  • "Negocjacje" Michael C.Donaldson, Mimi Donaldson, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999
  • "Negocjacje w biznesie" Zbigniew Nęcki, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa S.C., Kraków 2000
  • Kozina, A. Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej. w Krakowie, 123.

Autor: Renata Litewka