Licytacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:20, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Licytacja - rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, który zadeklaruje najwyższą kwotę. Nazywana również aukcją lub przetargiem, może być dobrowolna lub przymusowa[1]

TL;DR

Artykuł opisuje różne rodzaje licytacji, takie jak licytacja przymusowa, dobrowolna sprzedaż i licytacja elektroniczna. Przedstawia również proces licytacji w przypadku egzekucji. Artykuł omawia również procedury i wymagane informacje dotyczące licytacji, a także zasady postępowania i wybór zwycięzcy.

Licytacja przymusowa

"Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości". [2]

Dobrowolna sprzedaż

"Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu (…)" [3]

Dłużnik, który zorientował się że nie jest w stanie spłacać regularnych rat zaciągniętego kredytu ma prawo do sprzedania nieruchomości, na którą kredyt został zaciągnięty. W ten sposób zmniejsza część swojego zadłużenia[4]

Licytacja elektroniczna

"Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji". [5]

W ustawie tej określone są progi unijne, których wartość zamówienia nie może przekroczyć. Jeśli kwota mieści się w narzuconych ramach, zamawiający umieszcza swoje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dodatkowo zmuszony jest je zamieścić na swojej stronie oraz internetowym adresie, gdzie odbędzie się licytacja[6]

W ogłoszeniu tym powinny się znajdować następujące informacje:

 • nazwa firmy
 • adres zamawiającego
 • tryb zamówienia
 • przedmiot zamówienia
 • dane o rejestracji i identyfikacji wykonawców
 • sposób postępowania w licytacji
 • liczbę etapów licytacji
 • czas trwania danej licytacji
 • termin składania wniosków o pozwolenie na udział w licytacji
 • termin otwarcia oraz zamknięcia
 • wymagania, które należy spełnić by móc wziąć udział w licytacji
 • możliwe powody wykluczenia z licytacji
 • zestawienie odpowiednich dokumentów zaświadczających o spełnianiu warunków udziału
 • datę związania ofertą
 • termin wykonania zamówienia [7]

A także wiele innych związanych już ściślej z wykonaniem zamówienia publicznego, po jego wylicytowaniu przez któregoś z uczestników spełniającego wszystkie wymagania. Po zakończeniu publicznej sprzedaży, następuje zamknięcie licytacji. Zamawiający ma za zadanie opublikować na stronie nazwę firmy i adres osoby, której oferta została wybrana[8]

Przebieg licytacji w procesie egzekucyjnym

Kiedy wspólnota mieszkaniowa wywalczy sprzedaż jakiegoś lokalu w drodze licytacji, nieruchomość staje się jej przedmiotem. Organ dokonujący egzekucji wyznacza termin oraz miejsce mającego się odbyć przetargu i wydaje je w formie obwieszczenia[9]

"Obwieszczenie zawiera:

1) miejsce i termin licytacji,

2) określenie ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania,

3) miejsce i termin, w którym można oglądać ruchomości przed licytacją,

4) imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego". [10]

"Jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przewyższa kwotę 4500 zł, organ egzekucyjny zamieszcza ponadto obwieszczenie o licytacji w prasie, a w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości". [11]

Licytacja zaczyna się od wywołania ceny. Następnie uczestnicy podają swoje propozycje, przewyższające za każdym razem wcześniejszą ofertę. Wygranym staje się osoba podająca cenę, której już nikt nie przelicytował. [12]

Nabywca musi od razu po wygraniu licytacji zapłacić kwotę równającą się co najmniej cenie wywołania nabytej ruchomości[13]


Licytacjaartykuły polecane
Umowa sprzedażyZapytanie ofertowePodatek od nieruchomościPrzetarg nieograniczonyGwarancjaCertyfikat kwalifikowanyWadiumPrawo pierwokupuUpadłość konsumencka

Przypisy

 1. Encyklopedia Popularna (1982). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 409
 2. Ustawa o własności lokali (1994), Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388
 3. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (2017), Poz. 819
 4. Bywalec M. (2014). Wady i zalety obowiązujących w Polsce metod wyceny nieruchomości z punktu widzenia procesu sekurytyzacji kredytów hipotecznych, Wrocław, s. 41
 5. Ustawa o zamówieniach publicznych (2018), Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177
 6. Adamik A. (red.) (2017). Przegląd nauk ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, Nr XXVII, s. 59
 7. A. Adamik (red.) (2017). Przegląd nauk ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, Nr XXVII, s. 59
 8. Adamik A. (red.) (2017). Przegląd nauk ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, Nr XXVII, s. 60
 9. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1966), Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151
 10. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1966), Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151
 11. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1966), Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151
 12. Adamik A. (red.) (2017). Przegląd nauk ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź, Nr XXVII, s. 60
 13. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (1966), Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151

Bibliografia


Autor: Justyna Grabowska