Krystyna Lisiecka

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Krystyna Lisiecka jest profesorem nauk ekonomicznych. Prorektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach jak również wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jej rozprawa habilitacyjna pt. "Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym" została obroniona w 1994 roku na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Przemysłu. Była promotorem szeregu przewodów doktorskich.

Krystyna Lisiecka specjalizuje się w ekonomice i organizacji przedsiębiorstw, problematyce zarządzania przedsiębiorstwem przez jakość w sferze teoriopoznawczej i empirycznej, strategii TQM i zarządzaniem jakością wyrobów i usług.

Była Pełnomocnikiem Rektora AE w Katowicach ds. jakości kształcenia. Jest laureatką wielu nagród m.in.: Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości w 2001 roku w dziedzinie Nauka, Konkursu Nagrody organizowanej pod patronatem prezesa Rady Ministrów RP. Jest również członkiem wielu znanych stowarzyszeń i organizacji m.in.: Sędzia Polskiej Nagrody Jakości, członek Rady Programowej Polskie Forum ISO 9000, członek Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości, członek Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE).

Krystyna Lisiecka koordynuje, współkształtuje i współprojektuje studia podyplomowe pt. "Menadżer Jakości" w ramach Kolegium Zarządzania AE od 1998 roku wg Niemieckiego programu akredytowanego przez DAR (Deutsche Akreditienrungsrat). Od kilku lat pełni również funkcje Load audytora TUV CERT ds. systemów zarządzania jakością. Jest również animatorką i realizatorką inicjatywy pt. "Czartki Jakości w RWTUV"czyli swoistego seminarium dyskusyjnego, które poświęcone jest poprawie i doskonaleniu systemów jakości w praktyce przedsiębiorstw opartego na wymianie wiedzy i doświadczeń członków i miłośników od 1995 roku. Krystyna Lisiecka jest również wizytatorem i Koordynatorem wielu projektów międzynarodowych uczestnikiem krajowych i międzynarodowych kongresów, sympozjów i konferencji jak również wykładowcą krajowych i zagranicznych szkół wyższych.

Jest autorką wielu Książek z zakresu zarządzania jakością w przemyśle i usługach jak również wielu referatów, wygłoszeń i artykułów.

Wybrane publikacje:

  • K. Lisiecka - Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wpływ jakości życia na zarządzanie organizacjami, praca zbiorowa pod red. R. Kolmana, Wydawnictwo Min. Gospodarki, KIG i Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Warszawa
  • K. Lisiecka, A. Kubasik - Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania AE Katowice, 2001
  • K. Lisiecka, J. Kolonko: Quality assurance systems in higher education. Diagnosis. Improvement, AE Katowice, 2001
  • K. Lisiecka: "Kreowanie jakości. Uwarunkowania - Strategie - Techniki". AE Katowice 2002,
  • K. Lisiecka: Rachunek kosztów procesu (Activity Based Costing) dla przedsiębiorstwa branży metalowej, praca zbiorowa pod red. K. Lisieckiej - Menedżer Jakości. Analiza przypadków. AE Katowice, 2004.
  • K. Lisiecka - autorka rozdziału Rachunek kosztów jakości narzędziem diagnozowania systemu zarządzania jakością w pracy pod red. J. Bagińskiego: "Menedżer Jakości", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004


Krystyna Lisieckaartykuły polecane
Edward KindlarskiTadeusz WawakRomuald KolmanJerzy ŁańcuckiAndrzej KozinaBronisław OyrzanowskiZbigniew MartyniakKrzysztof WoźniakManagement Forum 2020

Bibliografia

  • Lisiecka K. (2010), Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju, Problemy Jakości, 42


Autor: nieznany