Viatoll

Z Encyklopedia Zarządzania

viaTOLL jest to elektroniczny system poboru opłat drogowych działający w Polsce. Polega on na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu i funkcjonuje w oparciu o technologię mikrofalową DSRC. Korzystanie z viaTOOL jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. System dotyczy poruszania się po autostradach, drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie obejmuje dróg zarządzanych przez koncesjonariuszy prywatnych.

Wynik przetargu na wykonawcę elektronicznego systemu opłat drogowych został ogłoszony 1 października 2010 roku. Umowę z austriacką firmą Kapsch podpisano 2 listopada 2010 roku. Wykonawca miał 8 miesięcy na wprowadzenie systemu viaTOLL. Działa on w Polsce od 1 lipca 2011 roku zastępując pobieranie opłat za pomocą systemu winietowego.

Pojazdy podlegające obowiązkowi opłaty elektronicznej

Do uiszczania opłat w systemie viaTOOL zobowiązane są ciągniki siodłowe oraz samochody ciężarowe o dmc przekraczającej 3,5 tony, autobusy i autokary z liczbą miejsc siedzących powyżej 9 (łącznie z kierowcą), a także samochody osobowe i mikrobusy z przyczepami o łącznej dmc powyżej 3,5 tony. Inne pojazdy samochodowe mogą dokonywać wpłat elektronicznych dobrowolnie (są oni zobowiązani do uiszczenia opłaty manualnej). (Ważna A. Ważny K. 2015, s. 5412)

Działanie systemu

Nad drogami płatnymi znajdują się bramownice posiadające anteny. Anteny pozwalają na komunikację pomiędzy przekaźnikami a viaBoX-em, czyli urządzeniem do uiszczania opłat drogowych zamontowanym w pojeździe. Podczas przejazdu pod bramownicą zostaje naliczona opłata za przejazd na konkretnym odcinku drogi. Kierowca zostaje o tym poinformowany pojedynczym sygnałem dźwiękowym z viaBOX-a. Proces w całości przebiega automatycznie dzięki czemu nie ma potrzeby zwalniania i zatrzymywania się w celu zapłaty. Dopełnieniem tego procesu jest system kontroli, który sprawdza czy opłata za przejazd została dokonana prawidłowo.

Występują 2 rodzaje bramownic viaTOOL:

  • bramownice kontrolne - kontrolują przejeżdżające pojazdy w celu sprawdzenie właściwego przebiegu poboru opłaty.
  • bramownice do poboru opłat - zbierają opłaty drogowe za przejazd (Muślewski Ł. 2014, s. 4534)

Kontrola opłat drogowych

Jednostki kontrolne (stałe i przenośne) posiadają urządzenia umożliwiające sprawdzenie czy pojazd jest wyposażony w urządzenie viaBOX. W razie nieprawidłowości informacja ze zdjęciem pojazdu zostaje przesłana do centrum kontroli. Pracownicy sprawdzają informacje, następnie jeśli obowiązek zapłaty został naruszony, sprawą zajmują się Mobilne Jednostki Kontrolne czyli Inspekcja Transportu Drogowego. Jednostka zatrzymuje pojazd, sporządza raport i decyduje o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jeśli obowiązek uiszczenia elektronicznej opłaty drogowej został naruszony - pojazd nie był zarejestrowany w systemie viaTOLL, viaBOX został nieprawidłowo zainstalowany, kategoria pojazdu przy rejestracji została podana błędnie, wjechano na odcinek płatny bez zapłaty - wówczas zostaje nałożona kara w wysokości 3000 zł lub 1500 zł. (Kutyło T. 2017, s. 55)


Viatollartykuły polecane
Proces archiwizacjiE-deklaracjeCentralna ewidencja działalności gospodarczejDokumenty magazynoweIdentyfikacja drogą radiowąE-GovernmentEwidencja ludnościPrzesyłka pocztowaAutoryzacja

Bibliografia

  • Kutyło T. (2017), Szkolenie okresowe. Europejski kierowca zawodowy, Grupa IMAGE, Warszawa
  • Muślewski Ł. (2014), Analiza i ocena zastosowania wybranych systemów telematycznych, Logistyka
  • Próchniewicz H. (2017), Kierowca doskonały, Grupa Image, Warszawa
  • Sukiennik K. (2012), Systemy poboru opłat drogowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nr 78
  • Ważna A., Ważny K. (2015), Elektroniczne systemy poboru opłat w drogowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej, Logistyka 3


Autor: Diana Duda