Scaled agile framework

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Safe)

Scaled Agile Framework (w skrócie SAFe) to metodyka zwinnego zarządzania, która pozwala korzystać z аgile-metodologii w dużych projektach, gdzie zespół może przekraczać 50 osób. Dzięki wprowadzeniu wielu ścieżek realizacji projektu (agile release train) oraz wielu poziomów nadzoru umożliwia tworzenie takiego dużego zespołu. Framework został stworzony przez Deana Leffingwell’a, głównego metodologa w Scaled Agile Inc. Po raz pierwszy pojawił się oficjalnie w 2011 roku. Od tego czasu przeszedł szereg ulepszeń. Wersja 4.0 pojawiła się w styczniu 2016 roku. Najnowsza wersja 4.5 była wydana 22 czerwca 2017 roku [1].

TL;DR

Scaled Agile Framework (SAFe) to metodyka zwinnego zarządzania, która pozwala na korzystanie z agile-metodologii w dużych projektach. SAFe składa się z trzech poziomów: portfolio, zespół i program. Istnieje także czteropoziomowa implementacja SAFe dla większych zespołów. "Strumień wartości" to dodatkowy poziom, który leży pomiędzy poziomem portfela i programu. SAFe zapewnia spójność i ujednolicenie w zarządzaniu projektami oraz umożliwia tworzenie dużych zespołów.

Opis

Scrum, programowanie extreme i inne elastyczne metody projektowania tradycyjnie nie wychodzą poza poziom zespołu. W przeciwieństwie do nich SAFe zapewnia spójny i ujednolicony pogląd na wykonywane prace z punktu widzenia kierownictwa firmy, pozwalając zagłębić się w szczegóły, w razie potrzeby do analizy i identyfikacji trendów. Istnieją dwa rodzaje implementacji frameworka:

 • trzypoziomowy,
 • czteropoziomowy.

W zespołach mniejszych (około 50-125 osób) używany jest trzypoziomowy framework, który obejmuje poziomy portfolio, zespołów i programów. Dla zespołów, składających się z setek specjalistów, stosuje się czteropoziomowy SAFe, który obejmuje również poziom "strumień wartości" (od ang. Value Stream).

Trzypoziomowy SAFe

Trzypoziomowy SAFe składa się z trzech poziomów: portfolio, zespół i program.

 1. Poziom portfolio.Na tym poziomie zarząd spółki negocjuje budżet, decyduje, jakie kierunki są priorytetowe w tej chwili, rozdziela inwestycji. Na poziomie portfela jest tworzony backlog.
 2. Poziom zespołów. Na poziomie zespołów mamy do czynienia ze standardowym Scrumem. Jest backlog, składający się z historyjek użytkownika (user stories). W ramach planowania zespołu zyskują user stories, spotykają się na codziennych spotkaniach. Pod koniec dwutygodniowego sprintu zespoły zbierają się na review, lub demo, i przedstawiają część działającego oprogramowania, który może być zintegrowany z aktualną decyzją na wydajnej platformie. W końcu iteracji odbywa się retrospektywa, na której zespół dyskutuje, co poszło dobrze, co nie bardzo, co można poprawić. Deweloperzy i testerzy pracują razem i co dwa tygodnie dostarczają konkretny kawałek działającego oprogramowania. Warto zauważyć, że długość sprintu jest ograniczona dwoma tygodniami. Zespół w SAFe może składać się z 8-10 osób i jest cross-funkcjonalny, czyli ma wszystkie kompetencje potrzebne do rozwoju oprogramowania, począwszy od zbierania wymagań do wdrożenia. Kilka zespołów tworzą to, że w SAFe nazywa się "pociągiem wdrożeniowym" (ang. release train - to zespół drużyn, zwykle 50-125 osób. Podobnie jak w prawdziwym pociągu, pociąg wdrożeniowy kursuje zgodnie z harmonogramem, ale harmonogram może być tak elastyczny, jak wymaga tego organizacja. SAFe sugeruje, że osoby biorące udział w pociągu wdrożeniowym powinny poświęcić cały swój czas temu pociągowi, niezależnie od struktury raportowania), zbudowany wokół jednego programu. Temu projektu lub programu projektów odpowiada osobny artykuł budżetu organizacji. Dla kadry kierowniczej organizacji to mały projekt, który można omawiać oddzielnie. Portfel lub portfolio w SAFe oznacza kompletny zestaw programów, na który służy cały budżet organizacji, dedykowany do tworzenia oprogramowania. Według SAFe zaleca się utworzenie jednolitego biuro zarządzania portfelem, który jest odpowiedzialny za strategię rozwoju, inwestycji i budżetowanie projektów.
 3. Poziom programów.Na tym poziomie znajdują się główna różnica między SAFe a Scrum. Mamy zespół o wiele większy niż w Scrum. Zespół składa się z n-ej ilości zwykłych zespołów pracujących nad dostawą oprogramowania. Zespół w SAFe nazywa się "Team of Teams" i może składać się z 50-125 osób. Wszyscy uczestnicy na poziomie programów pracują nad produktem, który w końcu można wypuścić na rynek. Gotowość do wydania zostanie ustalona nie przez wartości dla użytkownika, a jakość, czyli całkowity brak wad. W SAFe ten kawałek się nazywa Potentially Shippable Increment (PSI), a praca nad nim trwa 5 sprintów. Z każdym nowym PSI do produktu dodawane są nowe funkcje. Proces przyrostu wartości biznesowej produktu o nazwie "pociąg wdrożeniowy Agile" (od ang. Agile Release Train). Jest to chyba jedno z kluczowych pojęć. Im więcej w organizacji produktów, tym więcej będzie pociągów wdrożeniowych [2].

Czteropoziomowy SAFe

Trzypoziomowy SAFe jest używany dla mniejszych zespołów, które zawierają nie więcej niż 100 osób lub kilku programów o podobnej wielkości, które nie wymagają znaczącej interakcji. Natomiast czteropoziomowy SAFe ma zastosowanie do rozwiązań wymagających zaangażowania kilkuset specjalistów, a oprócz trzech standardowych poziomów pojawił się czwarty poziom nazywany "strumieniem wartości", który leży pomiędzy poziomami portfela i programu.

4.Strumień wartości to wszystko, co się dzieje "od klienta (zapotrzebowanie) do klienta (satysfakcja)". Według SAFe strumień wartości jest długowiecznym szeregiem kroków, służących do tworzenia wartości od pomysłu lub zamówienia klienta do dostarczenia optymalnego wyniku dla klienta [3].

W modelu strumienia wartości SAFe, idealnie, wszystkie pociągi wdrożeniowe Agile będą mieć kamienie milowe, które się wyrównują. W ten sposób można łatwiej organizować planowanie, prezentacje, integrację i wdrożenie. Zadanie koordynatora wielu inżynierów ds. pociągu wdrożeniowego będzie pełnić inżynier strumienia wartości [4].


Scaled agile frameworkartykuły polecane
Manifest AgileFeature-Driven DevelopmentBacklog produktuMetodyka Extreme ProgrammingTest driven developmentEpicScrum of scrumsTestowanie w projekcieOgólna charakterystyka metodyki Prince 2

Przypisy

 1. Leffingwell D. (2018)
 2. Leffingwell D. (2017)
 3. The value stream level and new roles (2018)
 4. Scaling Enterprise Design Sprints: Value Stream Level (2016)

Bibliografia

 • Brenner R., Wunder S. (2015), Scaled Agile Framework: Presentation and real world example, IEEE, Austria
 • Laanti M. (2014), Characteristics and Principles of Scaled Agile, Revised Selected Papers, Italy


Autor: Kateryna Ivaskova