Rentier

Rentier
Polecane artykuły

Rentier to osoba utrzymująca się z odsetek własnego kapitału. Posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę, która pozwala na przesunięcie gratyfikacji w czasie. Pojęcie to jest ściśle związane z edukacją, której wartość jest zazwyczaj wyższa od wynagrodzenia, pochodzącego z pracy etatowej (D. Tokarz 2019 s. 39).

Wolność finansowa

Miarą wolności finansowej są dni, które pozwalają na wygodne i swobodne funkcjonowanie bez konieczności wykonywania pracy i zużywania zgromadzonych oszczędności (D. Tokarz 2019, s. 48).

Na wolność finansową mają wpływ (D. Tokarz 2019, s. 49):

4 etapy do wolności finansowej (J. Bączek 2014, s. 9-15):

 1. Etap nauki - etap, w którym ma się mało czasu i mało pieniędzy.
 2. Etap poszukiwań - etap, w którym ma się dużo czasu i mało pieniędzy.
 3. Etap przedsiębiorczości - etap, w którym ma się mało czasu i dużo pieniędzy.
 4. Etap wolności finansowej - etap, w którym ma się dużo czasu i dużo pieniędzy.

Mikroportfel rentiera

Przykład mikroportfela rentiera (D. Tokarz 2019, s. 56-58):

 • rachunek maklerski i zakup akcji spółki dywidendowej
 • wynajem jednego z pokoi lub mieszkania
 • lokata w banku
 • lokata strukturyzowana z gwarantowaną stopą zwrotu
 • prowadzenie bloga, nagrywanie podstactu, organizowanie webinaru
 • wynajem samochodu
 • sprzedawanie zdjęć na platformie stockowej

Cechy ułatwiające drogę do powiększania i utrzymywania majątku

Rentierzy bardzo często (D. Tokarz 2019, s. 66-68):

 • wydają mniej, niż wynoszą ich zarobki
 • są skoncentrowani zarówno na zarabianiu, jak i oszczędzaniu
 • szanują czas
 • są aktywnymi słuchaczami
 • interesują się biznesem
 • kładą nacisk na stały rozwój

Przeszkody do uzyskania wolności finansowej

Najczęściej popełnianie błędy (D. Tokarz 2019, s. 71-83):

 • Brak kontroli nad finansami z powodu wysokich zarobków pochodzących z pracy na etacie
 • Korzystanie z porad złych doradców
 • Przeinwestowanie
 • Brak walidacji pomysłu
 • Brak poduszki finansowej

Dźwignie rentiera

Dźwignie rentiera (D. Tokarz 2019, s. 144-150):

 • dźwignia finansowa/lewarowanie - polega na posługiwaniu się kapitałem obcym, aby zwiększyć zyski z kapitału własnego. Korzystanie z dźwigni finansowej niesie ze sobą ryzyko straty.
 • dźwignia kredytowa - pozwala na poczynienie większej inwestycji i osiągnięcie wyższego poziomu dochodu za pomocą kredytu. Ryzyko wiążące się z tą dźwignią stanowi możliwość wzrostu stopy procentowej kredytu, która może przyczynić się do wzrostu raty kredytu.
 • dźwignia wartości netto - wynika z dźwigni kredytowej. Wraz z upływem czasu zmniejsza się zadłużenie hipoteczne, co prowadzi do wzrostu wartości netto. Po spłacie kredytu inwestor staje się właścicielem poczynionej inwestycji.
 • dźwignia podatkowa - pozwala na zgodne z prawem uzyskanie oszczędności w podatkach. Osiąga się to za pomocą przeniesienia strat w inne obszary biznesu.
 • dźwignia czasu, zatrudnienia - osiąganie zysków wynikających z różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom, a faktycznym wpływom pochodzącym z wykonanej przez nich pracy.
 • dźwignia technologii - pozwala na zaoszczędzenie czasu na wykonywaniu codziennych czynności poprzez zakup profesjonalnych i nowoczesnych sprzętów.
 • dźwignia optymalizacji - umożliwia korzystanie z usług w najbardziej optymalnych w porach dnia.

Rentier a przedsiębiorca

Istnieją widoczne różnice pomiędzy rentierem a przedsiębiorcą w obrębie (K. Matusiak 2006, s. 9):

 • motywu - głównym motywem działania rentiera jest chęć pomnażania majątku, kiedy przedsiębiorca skupia się raczej na samorealizacji i osiąganiu niezależności.
 • stosunku od ryzyka - rentierzy cechują się wysoką skłonnością do podejmowania ryzyka, a przedsiębiorcy są ostrożni i uważnie rozważają wszystkie za i przeciw.
 • zasobów - dominującym zasobem rentiera są pieniądze, które przeznacza on na inwestycje, a przedsiębiorcy napędzają swoją działalność za pomocą pomysłów.
 • horyzontu działania - rentierzy skupiają się na optymalizacji okazji, kiedy przedsiębiorcy dążą do rozwoju biznesu, koncentrując się na dłuższej perspektywie.
 • przywiązania do firmy - rentierzy nie wykazują przywiązania do własnej organizacji, zaś przedsiębiorcy ujawniają silne związki emocjonalne.

Bibliografia

Autor: Natalia Stefańczyk, Oliwia Wilk

.