Dochód pasywny

Z Encyklopedia Zarządzania
Dochód pasywny
Polecane artykuły

Dochód pasywny - dochód uzyskiwany poprzez wpływy z poprzednich inwestycji czy wykonanej pracy, który umożliwia zgromadzenie określonego przychodu w wyznaczonym czasie. Dochód, który nie wymaga systematycznych i aktywnych działań.

Dochód pasywny netto - dochód otrzymywany po odliczeniu wszystkich wydatków poniesionych w wyniku poczynionych inwestycji, czyli kosztów eksploatacyjnych, podatków oraz ubezpieczeń (P. Nowak 2012, s. 222).

Osoby utrzymujące się z odsetek z własnego kapitału nazywane są rentierami.

Dochód pasywny a dochód aktywny

Dochód aktywny to jeden z najpowszechniejszych sposobów na zarabianie pieniędzy. Pochodzi z jednorazowego wynagrodzenia za wykonaną pracę, wykorzystującą energię i czas. Jego największą wadą jest konieczność systematycznego działania, bowiem zaprzestanie pracy równa się utraceniem dochodu.

Dochód pasywny od aktywnego różni się przede wszystkim tym, że stanowi on wielorazowe wynagrodzenie za wykonaną aktywność i nie zależy od ilości czasu przeznaczonego na pracę. Wyjątkowo przedsiębiorczy rentierzy są w stanie utrzymać się i żyć na wysokim poziomie przez wiele lat od poczynionej inwestycji (A. Samojluk 2016, s. 58).

Wolność finansowa

Wolność finansowa to przywilej, na jaki mogą pozwolić sobie osoby przedsiębiorcze, dążące do uzyskania życiowej samodzielności i niezależności. Osoby takie nie muszą podejmować pracy zarobkowej, bo dzięki wcześniej poczynionym działaniom są w stanie pokryć codzienne wydatki. Mówi się, że ich inwestycje pracują za nich. Wolność finansową można osiągnąć za pomocą systematycznego zwiększania poziomu dochodu pasywnego poprzez powiększanie środków przeznaczonych na inwestycje lub poprzez pozyskiwanie nowych źródeł dochodu.

Wolność finansowa jest ściśle związana z pojęciem pasywnego dochodu. Mając pewność, że środki pieniężne pochodzące z innych źródeł niż bieżąca praca przekraczają sumę codziennych wydatków na życie, osiąga się pełną wolność finansową. Jest ona w stanie zagwarantować komfort psychiczny, którego nie osiągają nawet najbardziej zamożne osoby (S. Muturi, R. Zduńczyk 2009, s. 26, 28).

Źródła dochodu pasywnego

Źródła dochodu pasywnego (S. Muturi, R. Zduńczyk 2009, s. 29-31, 40-43; M. Lipiński 2012):

 • Bankowe lokaty rentierskie - dochód generowany przez odsetki pochodzące z gotówki zdeponowanej na lokacie w banku. Im większa gotówka na lokacie, tym większe są odsetki.
 • Prawa autorskie do utworów muzycznych lub innych dzieł - na przykład świadczenia wypłacane przy każdej emisji przebojowego utworu w radio.
 • Prawa do znaków towarowych, metodologii, marek handlowych - przedsiębiorstwa korzystające z praw płacą regularne wynagrodzenie w postaci tantiem.
 • Opłaty licencyjne za wynalazki, patenty - opatentowane wynalazki mogą być podstawą do pobierania opłat licencyjnych.
 • Dochody z wynajmowania nieruchomości - comiesięczne wpływy z tytułu wynajmu ziemi, mieszkań spółdzielczych lub kwaterunkowych, nowych mieszkań i domów kupionych od deweloperów, mieszkań i domów na rynku wtórnym, ruin do remontu, apartamentów wakacyjnych, nieruchomości komercyjnych.
 • Sprzedaż wiedzy - sprzedaż e-booków, książek, płatnych webinarów czy kursów.
 • Renta, emerytura, świadczenia rodzinne
 • Dochody z tytułu marketingu sieciowego
 • Dywidenda z posiadanych akcji i udziałów

Zagrożenia dla utrzymywania się z dochodu pasywnego

Przypływy pieniężne pochodzące z pasywnych źródeł dochodu:

 • Są niestałe - niektóre źródła dochodu pasywnego takie jak dochody ze sprzedaży e-booków czy wpływy z reklam umieszczonych na blogu wiążą się z pewnym ryzykiem. Nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jak duża będzie to kwota.
 • Niosą ryzyko - dochód pasywny pochodzący z wynajmowania mieszkań związany jest z pewnym ryzykiem. W tej branży często zdarzają się różne sytuacje losowe, takie jak zalanie mieszkania czy nagła rezygnacja lokatorów, które mogą doprowadzić do okresowego braku dochodu.
 • Wymagają dużego kapitału - większość inwestycji, z których można czerpać środki finansowe w przyszłości, wymaga posiadania odpowiedniej sumy na samym początku. Zakup mieszkania czy gruntu pod wynajem wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel dużej ilości środków pieniężnych, które w przypadku nietrafionej inwestycji mogą doprowadzić do problemów finansowych.
 • Są czasochłonne - dochód pasywny zazwyczaj osiąga się po określonym czasie od momentu poczynienia inwestycji czy wykonania pracy. Rzadko kiedy dają natychmiastowe efekty, więc nie sprawdzą się u osób wymagających natychmiastowej gratyfikacji.

Bibliografia

Autor: Natalia Stefańczyk, Oliwia Wilk