Dywidenda

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dywidenda - jej pojęcie można ująć jako część zysku przedsiębiorstwa wykazanego w sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Dlatego też warunkiem wypłaty dywidendy przez przedsiębiorstwo jest nie tylko wypracowanie zysku w danym roku obrotowym (potwierdzone sprawozdaniem finansowym), ale także podjęcie uchwały o wypłacie części zysku akcjonariuszom.

Samą dywidendę definiuje się jako część zysku, której spółka nie przeznacza na inwestycje wewnątrz przedsiębiorstwa (w przeciwieństwie do zysków zatrzymanych). Inaczej ujmując, są to płatności o regularnym charakterze, których źródłem są zyski pomniejszone o przewidywane wydatki inwestycyjne spółki.

Akcjonariusz, który decyduje się na zakup akcji danej spółki musi także liczyć się z faktem, iż walne zgromadzenie ma prawo podjęcia innej decyzji o przeznaczeniu zysku przedsiębiorstwa niż wypłata dywidendy. W niektórych przypadkach kwoty te są przeznaczane np. na podwyższenie kapitału zapasowego.

Zysk, który został w danym roku przeznaczony do wypłaty dywidendy akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Przykładowo, gdy w danym roku 2007 zysk przeznaczony do wypłaty wyniósł 100 000 zł, a liczba akcji wynosi 5000 - na każdą akcję wypłacone zostanie 20 zł. Należy jednak wiedzieć, iż taki sposób naliczania dywidendy dotyczy wszystkich akcji zwykłych. Istnieją także akcje uprzywilejowane, których posiadaczami są najczęściej założyciele spółki - z tego tytułu wypłacana jest wyższa dywidenda.

Bibliografia

Autor: Agata Micherda