PMI (wskaźnik)

Z Encyklopedia Zarządzania

Wskaźnik PMI czyli Purchasing Managers' Index to wskaźnik aktywności finansowej pochodzący z comiesięcznych badań firm z sektora prywatnego. Został stworzony przez Markit Group, Institute for Supply Management of financial activity and Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM). Wskaźnik ma na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi[1].

Każda z trzech firm (ISM, SIPMM oraz Markit Group) co miesiąc opracowuje ankiety dotyczące wskaźnika PMI przeprowadzając ankiety wśród firm z danego sektora biznesowego:

 • ISM - pokrywa działalność gospodarczą w całej Ameryce Północnej (NAICS),
 • SIPMM - obejmuje wszystkie sektory produkcji na świecie,
 • Markit Group - pokrywa wszystkie firmy z sektora prywatnego, poza sektorem publicznym.

Firmy ISM, SIPMM i Markit Group obejmują również dodatkowo inne wskaźniki do badań w produkcji takie jak: nowe zamówienia, zatrudnienie, eksport, zapasy surowców i wyrobów gotowych oraz ich ceny.

TL;DR

Wskaźnik PMI to wskaźnik aktywności finansowej, który odzwierciedla aktywność managerów nabywających dobra i usługi. Jest obliczany na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych wśród firm z sektora prywatnego. Wynik powyżej 50 wskazuje na poprawę, a wartość poniżej 50 sugeruje spadek. Ankiety są przeprowadzane przez trzy firmy: ISM, SIPMM i Markit Group. Dane gromadzone są za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród kierowników zakupów w sektorze produkcyjnym. Wskaźnik PMI jest używany do monitorowania aktualnych warunków biznesowych.

Wzór, obliczenia i interpretacja

Ostateczna wartość wskaźnika PMI obliczana jest na podstawie wyników ankiet wśród zarządzających z branży usługowej lub produkcyjnej (pod uwagę brany jest jedynie sektor prywatny) przez wzór: gdzie[2][3]:

 • P1 - procentowa ilość odpowiedzi wskazujących na polepszenie sytuacji
 • P2 - procentowa ilość odpowiedzi o stosunku neutralnym
 • P3 - procentowa ilość odpowiedzi wskazujących na pogorszenie sytuacji

Ze wzoru wyczytać możemy, że jeśli 100% badanych zgłosi poprawę to wskaźnik PMI wyniósłby 100. Gdyby 100% respondentów zgłosiło pogorszenie, wskaźnik wyniósłby zero. Natomiast jeżeli 100% badanych nie widziałoby zmian, wskaźnik wynosiłby 50 ()[2][3].

Odczyt wyniku o wartości 50 oznacza, że zmienna pozostaje niezmieniona. Wynik powyżej 50 punktów wskazuje na poprawę, a wartość poniżej 50 sugeruje spadek. Im wynik jest dalszy od wartości 50, tym silniejsza jest zmiana w ciągu miesiąca[2][3][4].

Ankiety dla wskaźnika PMI

Dane do wskaźnika PMI gromadzone są za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród 400 kierowników zakupów w sektorze produkcyjnym w pięciu różnych dziedzinach (takich jak: nowe zamówienia od klientów, szybkość dostaw od dostawców, zapasy, zamówienia oraz zatrudnienia). Respondencie mogą zgłaszać lepsze, takie samego lub gorsze warunki biznesowe niż w poprzednich miesiącach. Dla wszystkich tych pól obliczany jest odsetek respondentów, którzy zgłosili lepsze warunki niż w poprzednich miesiącach. Tych pięć wartości procentowych mnoży się przez odpowiednią wagę i sumuje[5][6].

Menedżerowie ds. zakupów tworzą niemal idealną bazę próbek, mając dostęp do informacji często niemożliwych do zdobycia dla innych menedżerów. Ze względu na charakter ich funkcji ważne jest, aby menadżerowie zakupów byli pierwszymi, którzy wiedzą, kiedy warunki handlowe, a zatem wyniki firmy zmieniają się na lepsze lub gorsze. Grupa Markit korzysta zatem z takich członków kierownictwa do tworzenia danych na temat aktualnych warunków biznesowych[5].

Firmy przeprowadzające ankiety dokładają wszelkich starań, aby miesięczny odsetek odpowiedzi w ankietach wynosił około 80%, zapewniając tym dokładny obraz aktualnej sytuacji na rynku[5].

Dane gromadzone są w drugiej połowie każdego miesiąca za pośrednictwem poczty, e-maila, stron internetowych oraz faksu i telefonu[5].

Kwestionariusz wskaźnika PMI zawiera tylko i wyłącznie informacje faktyczne. Ankieta nie zawiera opinii, intencji ani oczekiwań, dlatego dane przedstawione w kwestionariuszu są najbliższe sytuacji faktycznej. Zadawane pytania dotyczą kluczowych zmiennych, takich jak: produkcja, nowe zamówienia, ceny i zatrudnienie. Pytania skonstruowane są w prosty sposób aby możliwości odpowiedzi były tylko 3 (wyżej/niżej/tak samo). Np. Czy produkcja w Twojej firmie jest wyższa, taka sama, czy niższa niż w zeszłym miesiącu? Respondenci proszeni są o wzięcie pod uwagę spodziewanych wpływów sezonowych przy rozpatrywaniu odpowiedzi[5][6].

Sezonowa korekta kwestionariuszy dla wskaźnika PMI zazwyczaj obliczana jest przy użyciu statystycznego programu korekty X12, stosowanego przez rządowe organy statystyczne w krajach rozwiniętych. Jednak program X12 wytwarza zadowalające dane tylko wtedy, gdy dostępne są dane historyczne z pięciu lat. W przypadku braku takich danych historycznych, dane z badania PMI korygowane są sezonowo przy użyciu alternatywnej metody opracowanej przez Markit Economics[5].


PMI (wskaźnik)artykuły polecane
Udział w rynkuRzetelność informacjiInflacja bazowaCo warto wiedzieć o pracodawcyMACDZasada ParetoBłąd względnyList polecającyKrzywa wzorcowa

Przypisy

 1. Jabłoński B, (2016), s. 79
 2. 2,0 2,1 2,2 Jabłoński B, (2016),, s.82-87
 3. 3,0 3,1 3,2 Aprigliano V, (2011) s. 16-19
 4. Białowski P, (2013), s. 129-131
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Conforto E, (2013),, s. 10-11; 24-27
 6. 6,0 6,1 Aprigliano V, (2011),s. 7-12

Bibliografia


Autor: Anna Mrajca