Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Ogłoszenie sprawozdania finansowego
Polecane artykuły


Charakterystyka

Ogłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w " Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze Spółdzielczym". Kierownicy jednostek zobowiązani są do złożenia:

Bibliografia

  • Leksykon rachunkowości pod redakcją naukową Edwarda Nowaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, str. 135
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozdział 7, Art. 70 ust.1

Autor: Grażyna Szlachetka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.