Nowa gospodarka

Z Encyklopedia Zarządzania
Nowa gospodarka
Polecane artykuły


Nowa gospodarka to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji (komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP, itp.).

Cechy

Nowa gospodarka jest:

 • informacyjna - bazuje na zdolnościach generowania, przetwarzania i komercjalizowania informacji,
 • globalna - realizuje działania w skali światowej,
 • sieciowa - funkcjonuje w zintegrowanych układach sieci łączących wielu różnych uczestników.

Określenia (synonimy)

 • Gospodarka cyfrowa
 • E-gospodarka
 • Gospodarka elektroniczna
 • Nowa ekonomia
 • E-ekonomia
 • E-commerce

Zmiany jakościowe

W nowej gospodarce ujawniły się pewne własności i jakościowe zmiany:

 • inforamatyzacja i cyfryzacja,
 • wykorzystanie Internetu,
 • działanie w "globalnej wiosce" - biznes w każdym miejscu i czasie.

Konsekwencją tych zmian jest transformacja gospodarowania z działalności przemysłowej (wielkie zakłady) ku cyfrowej nowej ekonomii, charakteryzującej się przeniesieniem znaczenia w kreowaniu wartości z aktywów materialnych na niematerialne (głównie informacji i wiedzy) oraz szybkości i innowacyjności działania.

Bibliografia

 • M. Marczuk, Krótka charakterystyka nowej gospodarki w: Internet - fenomen społeczeństwa informatycznego pod red. T. Zasępy, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2001
 • T. Teluk, E-biznes. Nowa gospodarka, Wydawnictwo Helion, 2002
 • A. Zaorska, Nowa gospodarka a globalizacja w: Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Ekonomia i społeczne aspekty globalizacji pod red. naukową K. Kucińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004

Autor: Agnieszka Bryja