Notacja AoA

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Notacja AoA
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Notacja Activity on the Arrow (AoA), znana także jako Activity Diagramming Method (ADM) czy model strzałkowy. Została po raz pierwszy zastosowana w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku w programie rakietowym Polaris. W raz z postęp technik sieciowych oraz rozwojem komputerów wyszła z użycia i jest rzadko wykorzystywana. W tym modelu sieciowym każda strzałka oznacza działanie (gdzie początek strzałki oznacza początek działania, a grot strzałki koniec zadania). Węzły natomiast reprezentują zdarzenia w projekcie i służą do obliczania czasów najwcześniejszego rozpoczęcia zadania i rezerwy czasowej na wykonanie zadania.

Czynność pozorna

W sieci AoA występują tzw. czynności pozorne, czyli takie które odwzorowywują porządek topologiczny pomiędzy rzeczywistymi czynnościami. Czynności pozorne nie zużywają czasu ani zasobów, a zwyczajowo oznaczane są liniami przerywanymi.

Zadanie Poprzednik
A -
B -
C A, B
D B, C
Rys. 1 Czynność pozorna w notacji AoA

W powyższym przykładzie pomiędzy zdarzeniami 2 i 3 występuje czynność pozorna, która umożliwia rozpoczęcie zadania C dopiero w chwili, gdy zadania A i B zostaną zakończone.


Węzeł w diagramie AoA

Rys. 2 Węzeł w notacji AoA

Węzeł w notacji AoA zazwyczaj podzielony jest na cztery pola, gdzie w polu:

  • A - wpisujemy numer zdarzenia
  • B - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia - Tw
  • C - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenie - Tp
  • D - różnice pomiędzy najpóźniejszym momentem a najwcześniejszym momentem wystąpienia zdarzenia (luzem zdarzenia)

Obliczanie najwcześniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 3 Najwcześniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tw(i) Zadanie (z) t(z) Tw(i) + t(z) Maksimum
1 5 A 3 8 -
2 7 B 3 10 10
3 9 - 0 9 -

gdzie Tw(i) - najwcześniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t(z) - czas trwania zadania "z".

Obliczanie najpóźniejszego możliwego momentu wystąpienia zdarzenia

Rys. 4 Najpóźniejszy czas wystąpienia zdarzenia w notacji AoA
Zdarzenie (i) Tp(i) Zadanie (z) t(z) Tp(i) - t(z) Minimum
2 9 A 3 6 -
3 11 B 3 8 -
4 7 - 0 7 7

gdzie Tp(i) - najpóźniejszy możliwy moment wystąpienia zdarzenia "i", a t(z) - czas trwania zadania "z".


Bibliografia

Autor: Michał Gurgacz