Metoda Hay-Metra

Metoda Hay-Metra
Polecane artykuły


Metoda Hay Metra to metoda wartościowania pracy, ale nie wyłącznie prac kierowniczych, ale również szeroko pojętych prac biurowych.W polskiej literaturze nazywana także metodą profilową oceny stanowisk Hay'a lub metodą kart przewodnich do profilowania pracy. (Borkowska S., 1979, s.)

Metoda Hay Metra opiera się na następującym układzie kryteriów syntetycznych: Kwalifikacje zawodowe- ogół wymaganych przy danej pracy umiejętności, niezależnie od tego czy są związane ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej, czy są kwestią doświadczenia. Następne kryterium syntetyczne to twórcza inicjatywa, która jest związana z wymaganiami jakie musi spełniać pracownik w procesie rozwiązywania problemów, które występują w danej pracy, a związanych z analizą, oceną oraz tworzeniem nowych pomysłów.

Przedstawione wymagania mogą zostac pogrupowane w dwie grupy:

  • odnoszące się do sposobu rozumowania
  • wynikające z charakteru rozwiązywanych problemów

Trzecie kryterium syntetyczne, czyli odpowiedzialnośc dzieli się na kryteria cząstkowe:

  • swobodę działania
  • rozmiar odpowiedzialności finansowej
  • wpływ stanowiska na końcowe wyniki finansowe

Metoda ta nie może być wykorzystywana do oceny stanowisk robotniczych, gdzie głównymi wyznacznikami trudności pracy są warunki środowiska pracy. (Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M., 1998, s. 25) Największą zaletą metody Hay Metra jest możliwośc operowania jednym kluczem analitycznym do wszystkich trzech kryteriów syntetycznych. Klucz ten został tak skonstruowany, aby pozwolic na identyfikację noty punktowej która odpowiada zajmowanemu przez pracownika stanowisku, po wcześniejszym ustaleniu stopni oceny w odniesieniu do wszystkich trzech kryteriów syntetycznych. (Martyniak Z., 1992, s. 141)

Bibliografia

  • Martyniak Z.,Metodologia wartościowania pracy.Stabill, Kraków 1992.
  • Borkowska S. w: Metody wartościowania pracy, praca zbiorowa pod red. Kabaja M.PWE, Warszawa1979.
  • Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M., Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami.Difin, Warszawa 1998, s. 25

Autor: Przemysław Gryzełko