Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)

Z Encyklopedia Zarządzania

Badanie satysfakcji pracowników jest niezwykle istotne dla każdej organizacji. Istnieje wiele powodów, dlaczego warto regularnie przeprowadzać takie badania.

 • Po pierwsze, zadowolenie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich efektywność i wydajność. Badanie satysfakcji pozwala zidentyfikować czynniki, które wpływają na satysfakcję pracowników, takie jak atmosfera pracy, relacje z przełożonymi i współpracownikami oraz możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki temu organizacja może podjąć konkretne działania mające na celu zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników.
 • Po drugie, badanie satysfakcji pracowników daje możliwość wykrycia potencjalnych problemów w organizacji. Pracownicy mogą na przykład zgłaszać niezadowolenie związane z brakiem jasno określonych celów, niskimi wynagrodzeniami lub brakiem komunikacji zespołowej. Wiedza o tych problemach pozwala organizacji na szybkie reagowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji.
 • Po trzecie, badanie satysfakcji pracowników jest ważne dla budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Zadowoleni pracownicy to najlepsze ambasadorzy firmy. Jeśli pracownicy są zadowoleni z warunków pracy i atmosfery w środowisku pracy, chętnie będą rekomendować organizację innym osobom, co wpływa na atrakcyjność pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów.

Ankietowa forma badania jest wygodna dla respondentów i umożliwia zbieranie informacji w sposób efektywny i dokładny. Ponadto, anonimowość gwarantuje, że pracownicy będą bardziej otwarci i szczere w swoich odpowiedziach. Warto również zadbać o różnorodność pytań, by uzyskać jak najpełniejszy obraz satysfakcji pracowników. Staraj się zadawać pytania otwarte, aby pracownicy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i sugestii.

Formularz badania satysfakcji pracowników

Informacje ogólne

 • Imię i nazwisko:
 • Stanowisko:
 • Data:

Nazwa firmy

1. Czy jesteś zadowolony/a z nazwy naszej firmy?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Obojętny/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

2. Dlaczego jesteś zadowolony/a/niezadowolony/a z nazwy naszej firmy? (Opcjonalne)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

3. Czy odczuwasz, że Twoje umiejętności i kompetencje są odpowiednio wykorzystywane na Twoim stanowisku?

 • Tak, w pełni
 • Tak, ale tylko częściowo
 • Nie, w ogóle nie
 • Nie jestem pewny/a

4. Co Twoim zdaniem można poprawić w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w naszej firmie? (Opcjonalne)

Środowisko pracy

5. Czy czujesz się komfortowo w swoim miejscu pracy?

 • Tak, zdecydowanie
 • Tak, raczej
 • Niezdecydowanie
 • Raczej nie
 • Absolutnie nie

6. Co Twoim zdaniem sprawia, że czujesz się komfortowo/niekomfortowo w swoim miejscu pracy? (Opcjonalne)

Rozwój zawodowy

7. Czy otrzymujesz odpowiednie wsparcie i możliwości rozwoju zawodowego w naszej firmie?

 • Tak, w pełni
 • Tak, ale tylko częściowo
 • Nie, w ogóle nie
 • Nie jestem pewny/a

8. Jakie jest Twoje zdanie na temat programu rozwoju zawodowego w naszej firmie? (Opcjonalne)

Wynagrodzenie i benefity

9. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego wynagrodzenia w naszej firmie?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Obojętny/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

10. Czy korzystasz z oferowanych benefitów przez naszą firmę? Jeśli tak, to jak oceniasz je pod względem satysfakcji?

 • Tak, korzystam i jestem zadowolony/a
 • Tak, korzystam, ale jestem obojętny/a
 • Tak, korzystam, ale nie jestem zadowolony/a
 • Nie korzystam, ale chciałbym/chciałabym skorzystać
 • Nie korzystam i nie jestem zainteresowany/a

11. Co według Ciebie można poprawić w zakresie wynagrodzenia i beneficjów w naszej firmie? (Opcjonalne)

Ogólne zadovolenie

12. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "bardzo niezadowolony/a" a 10 oznacza "bardzo zadowolony/a", jak oceniasz ogólnie swoje zadowolenie z pracy w naszej firmie?

Dodatkowe uwagi

13. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi lub sugestie dotyczące pracy w naszej firmie? (Opcjonalne)

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety! Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne i pomogą nam w dalszym doskonaleniu jakości oferowanych warunków pracy.


Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)artykuły polecane
Klasyfikacja czynników środowiska pracyPsychologia pracyDwuczynnikowa teoria HerzbergaRenoma hoteluZdolność do pracyMetoda KordaszewskiegoAnaliza jakościowaCzynniki motywacyjne

Bibliografia

 • Lipski A. (2012), Metody badań społecznych, Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach