Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (wywiad)
Polecane artykuły

ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY

  1. Czy jest Pani/Pan zadowolony z pracy w firmie?
  • tak
  • nie
  1. Jakie pozytywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w firmie?
  2. Jakie negatywne czynniki wpływają na poziom zadowolenia z pracy w firmie?
  3. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie warunków pracy w firmie?
  4. Inne uwagi dotyczące pracy w firmie:

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska