Krzywa obojętności

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejszenie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego dobra (B.Oyrzanowski 1995, s. 64).

Istnieje pewne podobieństwo pomiędzy linią budżetową a krzywą obojętności. Podobnie jak linia budżetowa łączy punkty odpowiadające koszykom o równej dostępności dla konsumenta przy założonym dochodzie i cenach dóbr, tak krzywa obojętności łączy punkty odpowiadające koszykom dóbr o takiej samej użyteczności dla konsumenta. Użyteczność koszyków na krzywej obojętności jest taka sama dla każdego z nich, to konsumentowi jest obojętne który nich będzie konsumował - przy każdym z nich poziom jego satysfakcji jest taki sam (D.Begg 1997, s. 147).

Teoria krzywych obojętności

Ekonomista Vilfredo Pareto oraz ekonomiści Roy G. D. Allen i John Richard Hicks opracowali teorię krzywych obojętności. Jest to bardziej precyzyjna teoria wartości, która ukazuje więcej zależności. Opiera się ona na 3 założeniach:

  • wszyscy konsumenci są świadomi, które sytuacje oceniają jako lepsze dla siebie samych, i wiedzą, która z przedstawionych alternatyw jest dla nich najbardziej korzystna,
  • teoria ta bazuje na tzw. transywitywności, czyli jeżeli A jest większe niż B, zaś B jest większe niż C, to wówczas A jest większe od C,
  • większa ilość danego dobra stwarza lepszą sytuację niż mniejsza jego ilość(B.Oyrzanowski 1995, s. 63).

Właściwości krzywych obojętności

  • mają nachylenie ujemne,
  • mają kształt paraboli wygiętej w stronę układu współrzędnych
  • stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich w prawo,
  • krzywe obojętności reprezentujące wyróżnione poziomy preferencji nie mogą się przecinać (H.R.Varian 2002, s. 65).

Przykładowe krzywe obojętności przedstawia poniższy rysunek:

Krzywa obojętności.jpg

Rys. 1. Krzywa obojętności

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia - Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997
  • Hall R., Taylor J., Makroekonomia - teoria, funkcje i polityka, PWN, Warszawa 1997
  • Oyrzanowski B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995

Autor: Iza Bilińska