Użyteczność krańcowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

użyteczność krańcowa - jest to zadowolenie (korzyść), jakie uzyskuje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki tego samego dobra lub usługi (Dach, 2005, s. 96).

Można także powiedzieć, że użyteczność krańcowa dobra jest to przyrost użyteczności uzyskiwany dzięki zwiększeniu konsumpcji tego dobra o jednostkę, przy danym poziomie konsumpcji pozostałych dóbr (Begg, 2003, s. 159).

Jest to przyrost satysfakcji związany z konsumowaniem jednej jednostki dobra więcej.

Przykład

Dla przykładu konsument kupujący 3 owoce osiąga użyteczność na poziomie 12. Gdy powiększy konsumpcję do 4 owoców jego użyteczność wzrasta do 16. Różnica 16 - 12 jest przyrostem użyteczności, spowodowanym zwiększeniem konsumpcji o jeden owoc, a więc stanowi użyteczność krańcową owoców.

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003
  • Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
  • Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005
At work.png

To jest zalążek artykułu.

Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.

Autor: Agnieszka Ruszkowska