Krzysztof Woźniak

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Krzysztof Wozniak)
Krzysztof Woźniak

Lista publikacji naukowych

Dr Krzysztof Woźniak jest pracownikiem Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W pracy naukowej zajmuje się doskonaleniem systemów zarządzania, systemami informacji menedżerskiej, analizą i projektowaniem procesów zarządzania.

Uwaga Studenci UEK !!! Materiały dydaktyczne udostępniane są przez platformę Moodle) Hasło dostępu podane zostało na zajęciach !

Działalność praktyczna

W ramach działalności praktycznej zajmuje się reorganizacją systemów i procesów zarządzania, w szczególności zaś systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Obsługuje także wiele przedsiębiorstw i organizacji w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych. Najważniejsze projekty, w których uczestniczył lub uczestniczy to:

 • wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi sprzedaży w sp-ni pracy ESPEFA,
 • obsługa informatyczna i konsulting dla Radia Kraków S.A.,
 • wdrożenie systemu ERP w Tobacco Trading International Poland,
 • konsulting informatyczno-prawny dla Teatru Starego w Krakowie,
 • wdrożenie i cykliczne audyty systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie normy zarządzania jakością ISO 9000,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO 27001,
 • opracowanie biznes planu oraz analizy strategicznej dla Inter Trade Sp. z o.o.,
 • współpraca przy realizacji projektów konsultingowych Krakowskiego Instytutu Jakości,
 • współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym (ekspert technologiczny w "Laboratoriach Foresight", prowadzenie warsztatów Foresight i opracowanie raportu końcowego),
 • współpraca z PARP jako ekspert oceniający wnioski w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka
 • przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. oraz Zakłady Remontowo-Budowlane WAM w latach 2011-2013
 • udział w Komisji Konkursowej "Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012"
 • i wiele innych.

Projekty unijne

Recenzowanie wniosków o dofinansowanie Unii Europejskiej dla:

 • Sekretariatu Eurostars! Eureka w Brukseli,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwa Gospodarki obecnie Ministerstwa Rozwoju,
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a obecnie Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 • Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • i in..

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładów, szkoleń i ćwiczeń o następującej tematyce:

 • zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi,
 • metody oceny efektywności przedsięwzięć ekonomicznych,
 • analiza i projektowania procesów zarządzania,
 • projektowania systemów i instrumentów zarządzania,
 • doskonalenie systemów zarządzania,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych,
 • e-biznes,
 • zarządzanie jakością,
 • podstawy zarządzania,
 • zarządzanie procesowe,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • systemy informacyjne w administracji publicznej,
 • systemy informacji menedżerskiej.

Współpraca z:

 • Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie,

Kontakt

Katedra Procesu Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

tel. +48 12 293 74 74, sekretariat: 293 56 16, fax 293 50 67

pok. 107, Budynek Biblioteki

E-mail: wozniakk@uek.krakow.pl

gadu-gadu: 1068213

skype: krzysztof_wozniak2

Informacje dla studentów (aktualne konsultacje): Strona w systemie Moodle UEK