Funkcja regresji przychodów

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcja regresji przychodów
Polecane artykuły


Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie tej przyjmuje się ilość sprzedanych produktów jako podstawowy czynnik kształtujący przychód ze sprzedaży i nie uwzględnia się innych czynników.

Zastosowanie

Zależność przychodów ze sprzedaży produktów od ilości sprzedanych produktów może przybierać różne formy, które mogą być zapisane za pomocą funkcji regresji o odmiennych postaciach analitycznych:

  • liniowa funkcja regresji, stosowana w analizach krótkookresowych, gdyż przyjmuje się, że przychód ze sprzedaży jest proporcjonalny do ilości sprzedanych produktów.
  • potęgowa funkcja regresji, stosowana, gdy w miarę wzrostu ilości sprzedanych produktów będą następować coraz mniejsze przyrosty przychodów ze sprzedaży (przychody degresywnie zmienne)
  • kwadratowa funkcja regresji, którą stosuje się, gdy po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży dalszy jej wzrost będzie powodował spadek całkowitego przychodu ze sprzedaży.

Bibliografia

Autor: Justyna Zmitrowicz