Fair Trade

Z Encyklopedia Zarządzania
Fair Trade
Polecane artykuły


Fair Trade (pl. Sprawiedliwy Handel) to ruch międzynarodowy, którego celem jest uzyskanie lepszych warunków handlu dla wytwórców surowych materiałów na produkty. Fair Trade dąży do stworzenia szansy dla ubogich państw Azji, Ameryki Południowej oraz Afryki na relacje handlowe z krajami bogatymi, przy zachowaniu godziwych warunków pracy.

TL;DR

Fair Trade to ruch międzynarodowy, który dąży do poprawy warunków handlu dla ubogich krajów, promując uczciwe wynagrodzenie, godziwe warunki pracy, ochronę środowiska i odpowiedzialną konsumpcję. Ideą Fair Trade jest również stworzenie certyfikatu, który potwierdza, że produkty pochodzą z etycznych źródeł. Produkty Fair Trade, takie jak kawa, herbata, kakao czy banany, są popularne na całym świecie, a certyfikacja zapewnia korzyści zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów.

Przyczyny powstania

Wiele czynników takich jak sytuacja polityczna, społeczna czy tez ekonomiczna przyczyniła się powstania podziału na ubogie kraje Południa i bogate państwa Północy. Ta niewidzialna granica przyczynia się do trudności w powstawaniu stosunków handlowych pomiędzy ubogimi i bogatymi krajami. Dzieje się tak z wielu powodów - przede wszystkim dominacja na rynku wielkich korporacji narzuca ceny skupu mniejszym producentom. Co więcej, gospodarka wielu państw ubogich opiera się głównie na wytwarzaniu jednego produktu (np. kakao) – często jedynym sposobem na zarobek jest praca na plantacjach w ciężkich warunkach. Te czynniki powodują nadużycia takie jak zaniżone wynagrodzenia, czy też nieodpowiednie warunki do pracy. (Wasilik K., 2015, s. 102) Wobec takich okoliczności, zaczęły powstawać organizacje starające się poprawić warunki pracy w krajach ubogich oraz dążące do stworzenia stabilnych, bezpośrednich relacji handlowych pomiędzy państwami Północy i Południa.

Idea

Ideą Fair Trade jest zarówno wsparcie handlu między państwami Północy i Południa, jak i promowanie odpowiedzialnej konsumpcji. Ważne jest, aby konsumenci nie dokonywali wyboru jedynie na podstawie ceny produktu, ale także mając na uwadze jego pochodzenie oraz sposób produkcji. Bowiem za produktem w konkurencyjnie niskiej cenie często stoi wyzysk pracownika, niebezpieczne warunki pracy, cierpienie zwierząt, czy też szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Zatem ideą Fair Trade jest:

  • zakaz pracy pod przymusem oraz w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu,
  • zakaz zatrudniania dzieci do pracy – w przypadku osób młodych, ale nieletnich, stosuje się specjalne regulacje dotyczące ich pracy,
  • uczciwe wynagrodzenie za wykonaną pracę, które umożliwi pracownikowi godziwe życie w odpowiednich warunkach,
  • aby pracownik został uczciwie wynagrodzony za swoja pracę, cena produktu Fair Trade również musi być odpowiednio wysoka, aby pokryć koszty, które ponoszone są w fazie produkcji,
  • dbanie o środowisko naturalne poprzez tradycyjne metody produkcji, niewykorzystujące substancji powodujących degradację środowiska – a także nie eksploatujące nadmiernie surowców naturalnych,
  • zakaz niehumanitarnego wykorzystywania zwierząt w procesie produkcji,
  • budowanie świadomości konsumenta o pochodzeniu produktów, które otaczają go w życiu codziennym, a także o sposobie ich wytwarzania,
  • działania długofalowe mające na celu długookresową współpracę z producentami z krajów Południa – przyznawanie premii na rozwój ubogich obszarów mających potencjał gospodarczy, (Wasilik K., 2015, s. 106) a zatem dążenie do zawężenia różnic społecznych oraz stwarzanie możliwości rozwoju małym, niezależnym producentom,

Certyfikat FairTrade

Aby ułatwić konsumentowi wybór produktów z pewnego źródła, respektującego zasady Sprawiedliwego Handlu, powstał certyfikat FairTrade. Ideą certyfikatu jest zgodne z etyką zarządzanie łańcuchem dostaw w krajach ubogich. Zatem towar kandydujący do otrzymania certyfikatu FairTrade jest najpierw weryfikowany w złożony sposób – aby mieć pewność, że spełnia wszystkie niezbędne wymogi. Sprawdzane są zarówno wymagania wobec producentów, importerów jak i bezpośrednich wytwórców produktu. Wydawaniem certyfikatu zajmuje się organizacja FLO-CERT. (Jastrzębska E., 2012, s. 43) Pierwszy produkt posiadający certyfikat FairTrade pojawił się w sprzedaży w 1988 roku w Holandii. (Rudnicka A., 2011, s. 168) Od tej pory produkty FairTrade zdobyły popularność i rozpoznawalność na całym świecie, również w Polsce. Najczęściej certyfikowanymi produktami są zasoby występujące naturalnie w kraju ich przetwarzania: kawa, kakao, herbata, ryż, banany i inne owoce tropikalne, orzechy, bawełna. (Rudnicka A., 2011, s. 168) Zatem są to w większości przetwory rolnicze – są wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku. Korzyści z certyfikacji czerpią zarówno producenci, którzy mają szansę na uczciwy zarobek na rynku niemal w całości zmonopolizowanym przez olbrzymie korporacje, jak i klienci – dostają wysokiej jakości produkt, bez sztucznych ulepszaczy, bezpieczny dla zdrowia.

Bibliografia

Autor: Daniela Wawrzyniak