Day trading

Z Encyklopedia Zarządzania

Day trading to metoda inwestycji polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu papierów wartościowych w tym samym dniu. Day trading oznacza innymi słowy inwestowanie jednodniowe. Jest to rodzaj inwestowania krótkoterminowego.

Inwestor zamyka i otwiera pozycję w tej samej sesji giełdowej. Gdy otwarcie danej pozycji przedłuży się do następnego dnia, nie jest już transakcją jednosesyjną. W dowolnym momencie sesji zawieranie transakcji jest dozwolone, ale do końca dnia wszystkie pozycje muszą zostać zamknięte.

Inwestorzy spekulujący akcjami mają możliwość zastosowania dźwigni finansowej 2:1, a w day tradingu wynoszącą 4:1. Oznacza to, że w transakcjach jednodniowych kapitał może być nawet czterokrotnie mniejszy (T. Bulkowski, 2016, s. 189).

"Według badania z 2014 roku, co piąta osoba inwestowała na giełdzie na zasadzie day trading" (U.Banaszczak-Soroka, 2016, s. 17).

Korzyści z inwestowania jednosesyjnego

"Inwestowanie jednosesyjne pozwala inwestorom na maksymalne wykorzystanie kapitału, którym dysponują, ponieważ nie wymaga posiadania kapitału zabezpieczającego przed międzysesyjnymi zmianami cen" (J. Bernstein, 2002, s. 29). Większa część domów maklerskich umożliwia aktywne inwestowanie jednosesyjne zakładając, że posiadają odpowiedni kapitał a także są wystarczająco dojrzali i odpowiedzialni. Jeżeli makler jest zdania, że pozycje, które otwarł inwestor nie pociągną za sobą dużych strat, umożliwia mu otwarcie większej ilości pozycji na rynkach bez konieczności wniesienia wysokich depozytów.

Sposób inwestowania jednodniowego sprawia, że inwestor ponosi znacznie mniejsze ryzyko straty niż podczas gry pozycyjnej. Dzięki day tradingowi inwestorzy znacznie rzadziej odczuwają zmiany cen, które są reakcjami na wiadomości i sytuacje, które nastąpiły po zamknięciu sesji.

Inną zaletą jest to, że o wiele łatwiej opracować systemy i metody dla transakcji jednodniowych, niż dla tych które są długoterminowe.

Informacja o zysku lub stracie danej transakcji jest znana prędzej niż w inwestycjach długoterminowych. Jest to możliwość dla inwestora nauki na własnych błędach i pozyskania umiejętności odpowiedniego inwestowania.

Wskaźnik Momentum (MOM)

Wskaźnik Momentum jest użyteczny podczas zawierania transakcji w day tradingu. Wskazuje on stopień zmiany cen. Jeżeli momentum szybko się zmniejsza, oznacza to szybkie zniżkowanie cen oraz ich znaczących zmian w danych sesjach. Jednak gdy wartość wskaźnika momentum nagle się zwiększa, rynek znajduje się w trendzie wzrostowym. Gdy MOM zmienia się z ujemnych wartości na wartości dodatnie, istnieje duże prawdopodobieństwie utworzenia się trendu wzrostowego. W odmiennym przypadku można przypuszczać, że ceny będą spadać. Aby obliczyć jednodniowe momentum należy odjąć cenę dzisiejszą od wczorajszej. Np. jeżeli dzisiejsza cena będzie wynosić 65 USD a wczorajsza 63 USD to dzisiejsze jednodniowe momentum będzie wynosić +2 (J. Bernstein, 2002, s. 107).

Metoda "Najważniejszy czas dnia"

Jest to jedna z metod inwestowania jednosesyjnego. Została ona opracowana pod koniec lat siedemdziesiątych. Inwestor, który ją stosuje powinien aktywnie uczestniczyć w rynku oraz z dużą częstotliwością śledzić ceny. Rynki aktywne, gdzie występujące zmiany cen są znaczne, są najlepsze aby zastosować tą metodę. Aby maksymalnie ją wykorzystać należy inwestować w kilka kontraktów. Metoda ta polega na rysowaniu i kontrolowaniu wykresów 5-minutowych cen zamknięcia z pierwszych dwóch godzin sesji dowolnego rynku. Są to końcowe ceny. Nie należy ich mylić z maksymalnymi ani minimalnymi. Metoda ta w ciągu jednego dnia może dać sygnał kupna i sprzedaży, ale inną możliwością jest również brak jakiegokolwiek sygnału (J. Bernstein, 2002, s. 197).

Zasady transakcji jednodniowych w Stanach Zjednoczonych

W U.S.A. inwestorzy, który biorą udział w day tradingu muszą spełniać ustalone wymagania. Aby zostać day traderem należy dokonać czterech transakcji w czasie pięciu dni roboczych. Ważne jest, aby zaczynały się i kończyły podczas jednej sesji. Stanie się tak również wtedy, kiedy ilość transakcji jednodniowych wyniesie 6 procent wszelkich transakcji danego okresu. Wartość rachunku osoby, która angażuje się w day trading musi wynosić co najmniej 25 000 dolarów. Jeżeli wartość ta spadnie poniżej tej kwoty, maklerzy uniemożliwiają wykonywanie transakcji jednodniowych przez kolejne 90 dni lub do czasu, gdy rachunek z powrotem osiągnie wartość 25 000 dolarów (T. Bulkowski, 2016, s. 193).


Day tradingartykuły polecane
Krótka sprzedażCena emisyjnaArkusz zleceńBlue chipKurs akcjiModel Blacka ScholesaForexStop lossGra giełdowa

Bibliografia

  • Banaszczak-Soroka U. (red.) (2016), Rynek papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa
  • Bernstein J. (2002), Inwestor jednosesyjny. Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i metody analityczne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
  • Borowski K. (2007), Wzajemne relacje stylu inwestycyjnego i systemu transakcyjnego Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 85
  • Bulkowski T. (2016), Spekulacja Wahadłowa i transakcje jednodniowe, Ewolucja gracza giełdowego, Wydawnictwo Linia
  • Job S. (2014), Skuteczny daytrading na rynku Forex, Forex University


Autor: Joanna Spyrka