Cel zawodowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Cel zawodowy-to stan działanie lub obiekt powiązany z karierą, do którego dąży dana jednostka. To wybrana przez człowieka ścieżka prowadząca do spełnienia marzeń zawodowych, a dzięki temu uzyskania satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyznaczając go, człowiek planuje i powoli buduje swoją karierę. Jest bardziej przygotowany na to, co może go spotkać w przyszłości.

TL;DR

Artykuł omawia znaczenie wyznaczania celów zawodowych i jakie korzyści niesie to zarówno dla jednostki, jak i dla pracodawcy. Przedstawione są problemy związane z brakiem celu zawodowego oraz sugestie dotyczące pomocy w znalezieniu odpowiedniej ścieżki kariery. Artykuł zawiera również wskazówki dotyczące opisywania celów zawodowych w CV oraz przykłady stanowisk pracy, w których można opisać swoje cele zawodowe.

W czym pomaga wyznaczenie celu zawodowego?

Cele zawodowe pomagają również przy staraniu się o dane stanowisko. Pracodawcy w lepszy sposób oceniają kandydata widząc, że jest to osoba znająca swoje powołanie i wiedząca, czego chce od swojego życia. Świadczy to także o jej ambicjach, potrzebie samorozwoju, zdobycia większych kwalifikacji i chęci kształcenia się w danym kierunku zawodowym. Ukazanie swoich celów zawodowych jest bardzo istotne ze strony danej jednostki. Bez tego, pracodawcy nie mięliby szansy ich poznania i ustalenia, czy jest to dobra osoba na stanowisko. Dlatego warto jest je opisać już na samym początku w CV. Tacy ludzie dają się cenić na rynku pracy i są bardziej rozchwytywani przez pracodawców.

Problemy związane z wyborem lub brakiem celu zawodowego

Wiele osób w wieku 17-24 lat, w naszym otoczeniu, nadal szuka swojej ścieżki zawodowej i nie wiedzą, co byłoby dla nich najlepsze. Ciągle zastanawiają się i nie mogą znaleźć. Najlepszym okresem w życiu na podjęcie tak trudnej decyzji są trzy lata spędzone w liceum. Człowiek nie tylko dokształca się w zakresie wszystkich wymaganych przedmiotów, ale również ma okazję na sprawdzenie, w jakiej dziedzinie będzie się czuł najlepiej i co chce robić. Właśnie na tej podstawie kształtują się późniejsze cele zawodowe. Problem jednak pojawia się w momencie, gdy osoba nie znajduje takiej dziedziny. Najlepszy sposób to pomoc osoby specjalizującej się w tym zakresie, czyli doradcy zawodowego. Dzięki testom i rozmowom oraz pomocy szkoły jest on w stanie umiejętnie zachęcić i znaleźć w osobie jej życiowy cel zawodowy.

Chcąc pomóc szkoła powinna:

 1. uświadomić uczniowi, że powinien rozwijać swoją indywidualność
 2. przekonać ucznia do samokształcenia i rozwoju osobistego
 3. pokazać uczniowi zasady efektywnego uczenia się

Do czego może doprowadzić brak celu zawodowego?

Brak celu zawodowego może doprowadzić w jednostce do załamania psychicznego i braku chęci wykonywania jakiejkolwiek czynności zawodowej. Prawdopodobne jest także wystąpienie takiej choroby jak depresja. Człowiek, który nie jest ukierunkowany na żaden cel nie czerpie przyjemności z życia, a także nie odczuwa satysfakcji z wykonywania wymarzonego zawodu, a to jest jeden z elementów szczęścia w życiu ludzkim.

Jak opisać cele zawodowe w CV?

Należy zawrzeć:

 • Życiorys (krótki opis doświadczeń i kompetencji)
 • Dotychczasowe osiągnięcia pracownika
 • Dążenia, plany (muszące się znaleźć na górze, przy zdjęciu, aby pracodawca od razu je zauważył)
 • Zdanie o chęci dalszego rozwoju (ukazanie swoich ambicji przed pracodawcą)

Opis celów zawodowych musi zawierać tylko najważniejsze informacje o danym kandydacie na pracownika. Maksymalną liczbą jest pięć krótkich zdań, gdzie umieszczone są priorytetowe zagadnienia.

Przykłady stanowisk pracy, w których można opisać swoje cele zawodowe

Takimi zawodami są:

 • Księgowa-np. Pracuję w dziale księgowości od ponad pięciu lat w firmie deweloperskiej w Krakowie. Bardzo ważny dla mnie jest rozwój osobisty w tym kierunku i zwiększenie moich kwalifikacji związanych z rachunkowością. Dlatego też chciałabym podjąć się pracy w firmie, która da mi szanse to osiągnąć.

Innymi zawodami są:

 • Sprzedawca-np. jego celem zawodowym może być zainteresowanie logistyką i chęć dalszego kształcenia się w tym kierunku.
 • Konsultant, Konsultantka-np. chęć zrobienia dodatkowych kwalifikacji. Mogą to być kursy z dodatkowych języków.
 • Informatyk-np. jako swój cel zawodowy może wyznaczyć stworzenie nowej aplikacji.
 • Sekretarz, Sekretarka-np. chęć dalszego rozwoju w dziedzinie zarządzania.
 • Nauczyciel-np. jego celem zawodowym może być chęć zdobycia lepszego wykształcenia w swojej dziedzinie wiedzy. Zrobienie doktoratu, habilitacji, a także w późniejszych latach profesury.


Cel zawodowyartykuły polecane
KarieraKompetencje miękkieDoświadczenie zawodoweDoradca zawodowySamorealizacjaDoradztwo zawodoweMelancholikNiska samoocenaRezydent turystyczny

Bibliografia

 • Bańka A. (2016), Zawodoznawstwo Doradztwo zawodowe Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA, Poznań
 • Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S. (2007), Rozwój i współpraca, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa
 • Grabowska-Lusńska I., Jaźwińska E. (2012), Kariery zawodowe, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Gulla B., Tucholska K. (2007), Psychologia pozytywna. Cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, Studia z psychologii w KUL. Tom 14
 • Rafał-Łuniewska J. (2017), Doradztwo zawodowe w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • Smorczewska B. (2008), Cele osób rozpoczynających karierę zawodową a ich przystosowanie do pracy, Uniwersytet Śląski, Katowice


Autor: Jagoda Kulisa