Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:37, 4 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji rządowej ustawowo odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace o charakterze legislacyjnym, informacyjno - edukacyjnym oraz kontrolnym.

TL;DR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji rządowej odpowiedzialnym za ochronę konsumentów i konkurencji. Prezes Urzędu wykonuje zadania przy pomocy różnych departamentów i delegatur. Głównym celem UOKiK jest kontrola rozwoju konkurencji, fuzji i przejęć oraz pomocy publicznej, a także ochrona interesów konsumentów. Urząd prowadzi działalność edukacyjną i udziela porad konsumentom. Decyzje UOKiK można odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Polsce istnieją również inne instytucje ochrony konsumenta, takie jak Inspekcja Handlowa i rzecznicy konsumentów.

Historia

W 1991 roku na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistyczny z dnia 24 lutego 1990r. został powołany Urząd Antymonopolowy, przyległy Radzie Ministrów. Pełnił on funkcję głównego organu administracji państwa w sprawach związanych z praktykami monopolistycznymi oraz organu antymonopolowego. W 1996 roku Urząd Antymonopolowy przekształcono w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu

Aktualnie to Prezes Urzędu pełni funkcję organu antymonopolowego. Przy pomocy UOKiK wykonuje on zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów (rys. 1).

Zadania prezesa UOKiK.jpg

Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu kieruje nim i wykonuje swoje zadania przy jego pomocy oraz przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów delegatur Urzędu oraz dyrektorów następujących komórek organizacyjnych:

 • Biuro Prezesa;
 • Biuro Dyrektora Generalnego;
 • Departament Prawny;
 • Departament Analiz Rynku;
 • Departament Ochrony Konkurencji;
 • Departament Kontroli Koncentracji;
 • Departament Monitorowania Pomocy Publicznej;
 • Departament Ochrony Interesów Konsumentów;
 • Departament Nadzoru Rynku;
 • Departament Inspekcji Handlowej;
 • Departament Budżetu i Administracji;
 • Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej z siedzibą w Bydgoszczy
 • Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek z siedzibą w Lublinie;
 • Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Katowicach;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Kielcach;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Olsztynie;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie;
 • Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą we Wrocławiu.

W skład Urzędu wchodzi 9 delegatur UOKiK:

 • Bydgoszcz - Obszar działania delegatury: województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie,
 • Gdańsk - Obszar działania delegatury: województwa pomorskie i zachodniopomorskie,
 • Katowice - Obszar działania delegatury: województwa śląskie i opolskie,
 • Kraków - Obszar działania delegatury: województwa małopolskie i podkarpackie,
 • Lublin - Obszar działania delegatury: województwa lubelskie i podlaskie,
 • Łódź - Obszar działania delegatury: województwa łódzkie i świętokrzyskie,
 • Poznań - Obszar działania delegatury: województwo wielkopolskie,
 • Warszawa (Centrala w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1) - Obszar działania delegatury: województwo mazowieckie,
 • Wrocław - Obszar działania delegatury: województwa dolnośląskie i lubuskie.

Działalność UOKiK

Głównym celem Urzędu jest

 • kontrolowanie prawidłowego rozwoju konkurencji oraz eliminowanie wszelkich zaburzeń w jej funkcjonowaniu,
 • kontrolowanie fuzji i przejęć,
 • kontrolowanie pomocy publicznej,
 • ochrona zbiorowych interesów konsumentów.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów istnieje centrum bezpłatnych e-porad dla konsumentów. Urząd prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do konsumentów oraz konkurencji. Konsumenci znajdą tam informacje o swoich prawach oraz porady dotyczące zakupów, czy spłaty kredytu konsumpcyjnego i hipotecznego. Użytkownicy portalu kwalifikujący się do grupy 'konkurencja' znajdą tam informacje na temat fuzji oraz swoich praw.

Na stronie internetowej UOKiK zamieszczane są również publikacje dotyczące ochrony konkurencji, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów, a także bardziej szczegółowe informacje, np. o znaku CE, czy jakości paliwa.

Odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatruje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Inne instytucje ochrony konsumenta

Ochrona konsumencka jest w naszym kraju zadaniem wielu instytucji. Instytucjonalną ochronę konsumenta w Polsce tworzą obecnie:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Inspekcja Handlowa,
 • Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Organizacjami, dla których ochrona konsumentów jest działalnością statutową, są:

 • Federacja Konsumentów,
 • Stowarzyszenie Konsumentów,
 • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówartykuły polecane
Główny Urząd StatystycznyUrząd cudzoziemcówAdministracja rządowaPolski Komitet NormalizacyjnyPrezes Rady MinistrówRzecznik ubezpieczonychRada dialogu społecznegoWojewodaInstytucje nadzorujące (ochrona środowiska)

Bibliografia

 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Lehmann K. (2015), Vademecum Konsumenta, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów M.P. 2015 poz. 716
 • Strona internetowa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Autor: Karolina Klimek, Katarzyna Gubernat

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.