Teaser

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Teaser - potoczne, wywodzące się z języka angielskiego, określenie zwiastuna np. filmu czy gry komputeTeaser - potoczne, wywodzące się z języka angielskiego, określenie zwiastuna np. filmu czy gry komputerowej itp., a nawet mającej nastąpić kampanii reklamowej marki konsumenckiej, które w danej chwili nie są jeszcze dostępne publicznie (często jeszcze trwają nad nimi prace).rowej itp., a nawet mającej nastąpić kampanii reklamowej marki konsumenckiej, które w danej chwili nie są jeszcze dostępne publicznie (często jeszcze trwają nad nimi prace).

Teaser jest jedną z powszechnie stosowanych technik, która skupia się na przyciąganiu uwagi odbiorcy. Technika ta określana jako kampania teserowa, która składa się z dwóch części:

 • W pierwszej części komunikat jest skonstruowany w taki sposób, aby odbiorca nie mógł zidentyfikować nadawcy przekazu. Jeśli reklama jest na tyle ciekawa i zaskakująca, to stanowi to swojego rodzaju zagadkę. Odbiorca staje się bardziej uważny i skoncentrowany na poszukiwaniu komunikatu wyjaśniającego by znaleźć jej rozwiązanie.
 • W części drugiej kampanii reklama wyjaśnia tajemnicę ukrytą w części pierwszej. Aby znacznie ułatwić dekodowanie komunikatu reklamy, obie części powinny byś łatwo rozpoznawalne i możliwe do połączenia.

Łącznikiem części kampanii są najczęściej: spójny loyout, charakterystyczna topografia, powtarzające się symbole oraz wyróżniająca się kolorystyka.(K.Janiszewska, J.Kall, 2012, s. 41)

 • Teaser jest pojęciem oznaczającym reklamę. Jego specyfiką jest to, iż nie zawiera zbyt wielu szczegółów. W dużej mierze dąży do wzbudzenia zainteresowania odbiorcy (R.Bęben, 2013, s. 216)

TL;DR

Teaser to krótki, intrygujący przekaz reklamowy, który ma za zadanie przyciągnąć uwagę odbiorców. Reklama teaserowa nie ujawnia od razu swojej treści, ale zamiast tego stawia na zagadkę, która zostaje rozwiązana w kolejnych etapach kampanii. Teaser advertising jest skutecznym narzędziem komunikacji, które generuje zainteresowanie i edukuje odbiorców na temat produktów. Kampania teaserowa może być ryzykowna, ale skuteczna, jeśli jest powiązana z ogólnym planem reklam marki. Teaser inwestycyjny to narzędzie używane na rynku kapitałowym, które ma za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, nie ujawniając jednak szczegółów dotyczących projektu.

Reklama teaserowa

Reklama jest rozumiana i postrzegana jako najważniejszy i najbardziej widoczny na rynku instrument marketingowy, wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w walce o zainteresowanie klientów ofertą towarową-(produkty). (M.Dołchasz 2009, s. 14)

Reklama jest ważną formą komunikacji, za pomocą której koszty ponoszone przez nadawcę mają zapewnić mu wysoki zakres kontroli nad komunikatem docierającym do adresata. Reklama, w zależności od wykorzystanego medium, może oddziaływać w sposób zintegrowany lub selektywny słowem, obrazem i dźwiękiem. Mechanizm reklamy sprawia, że narzędzie to nadaje się szczególnie do realizacji jakościowych celów komunikacyjnych - zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kształtowania wizerunku. Narzędzie to jest doceniane przez m.in. przedsiębiorstwa komercyjne, organizacje społeczne i - coraz częściej - miasta (A. Grzegorczyk, A. Kochaniec 2011, s. 86)

 • Reklama teaserowa nie ujawnia od razu co jest przedmiotem promocji. Rozwiązanie "zagadki" następuję podczas kolejnych etapów kampanii reklamowej.(G.Rossa 2011, s. 457)

Teaser advertising

Teaser advertising, czyli kreatywna komunikacja w najlepszym wydaniu, uważana za styl reklamy którego celem nie jest tylko przyciągnięcie uwagi konsumentów, ale także generowanie i kształcenie konsumentów o korzyściach i pozycjonowaniu produktów, a zatem działa jako skuteczne narzędzie komunikacji ".Teaser advertising to potężne narzędzie, z którego można korzystać przekazując wiadomość odbiorcom docelowym, ale za pomocą własnego stylu tworzenia. To planowany zestaw komunikacji, który dzieli się na trzy kategorie: kampanie polityczne, kampanie reklamowe i kampanie publiczne.(K.Trehan, G.S.Mann 2012, s. 2)

Kampania teaserowa

Kampania Teserowa rozumiana jako forma komunikacji masowej lub narzędzie marketingowe. Zazwyczaj jest to krótki przekaz informacyjno-persfazyjny, będący zbiorem świadomych działań podmiotów, które ze sobą rewalizują.(M.Dołchasz 2011, s. 578)

Bardzo często zadaniem reklamy jest zwrócenie uwagi wokół tematu poprzez przekaz, który drażni, bulwersuje lub przynajmniej intryguje. Działanie takie można osiągnąć poprzez zastosowanie kampanii teaserowej (drażniącej). Niejasny lub kontrowersyjny komunikat może skłonić adresatów kampanii wizerunkowej miasta do poszukiwania informacji, dyskusji, wymiany poglądów na temat przesłania tegoż komunikatu.

Kampanie teaserowe niosą ze sobą bardzo często ryzyko w zakresie realizacji założeń. Ważne jest, aby druga odsłona dotarła do wszystkich tych, którzy odebrali komunikat "drażniący" i została jednoznacznie skojarzona jako kontynuacja pierwszego etapu kampanii (A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, 2011)

Skuteczne kampanie (Kampanie reklamowe) można tworzyć, jeśli są powiązane z ogólnym planem reklam marki. Kampania reklamowa nie może istnieć w izolacji. Wpływ kampanii reklamowej może być zgodny z zamierzeniami, jeśli łączy się z nią istotne powiązanie z dowolną kampanią, przeszłe lub kolejne kampanie. Całkowicie niepowiązane kampanie mogą przynieść bardzo krótkoterminowe wyniki. Głównym celem jest generowanie intryg.(K.Trehan, G.S.Mann 2012, s. 2)

Teaser inwestycyjny

Obecnie na rynku kapitałowym występuje dokument określony terminem - teaser inwestycyjny. Jest narzędziem, którym posługują się spółki lub jej doradcy w rozmowach z potencjalnymi klientami.

Zadania teasera inwestycyjnego

 • przyciągniecie uwagi czytelnika
 • zainteresowanie go potencjalną inwestycją
 • zainteresowanie czytelników bez ujawniania szczegółów dotyczących istoty projektu (R.Bęben 2013, s. 216)


Teaserartykuły polecane
Ulotka reklamowaStorytellingAmbient marketingKampania społecznaMarketing wirusowyMarketing partyzanckiStrategia reklamowaSlogan reklamowyLogo

Bibliografia

 • Bęben R. (2013), Marketing inwestorski jako proces zaspokojenia potrzebna rynku kapitałowym, Difin, Warszawa
 • Dołchasz M. (2009), Reklama prowokacyjna-sposób oddziaływania na konsumenta, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Naukowy w Krakowie, nr.823, Kraków
 • Grzegorczyk A. (red.) (2011), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
 • Janiszewska K. (red.) (2012), Strategia reklamowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rosa G. (red.) (2011), Marketing Przyszłości Trendy. Strategie. Inwestycje, Zeszyty naukowe, nr 663
 • Sowa K. (2017), Młodzi w Łodzi - przepis na nieschematyczną kreację ścieżki zawodowej
 • Trehan K. (red.) (2012), Mass Communication & Journalism, University School of Mass Communication, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, India


Autor: Justyna Narkowicz