Philip B. Crosby

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Philip Crosby pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w ITT. Dzięki zastosowaniu TQM, firma zaoszczędziła w tym czasie 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is free" (Jakość nic nie kosztuje) osiągnęła ponad milionowy nakład.

Życiorys

Urodził się w 1926 roku w Whelling w Zachodniej Wirginii, a zmarł w 2001. W 1952 roku rozpoczął pracę przy linii produkcyjnej. Stopniowo przez lata piął się w górę po szczeblach kariery. Pracował dla Crosley, Martin-Marietta i ITT. W 1979 roku stworzył firmę konsultingową, która zajmowała się popularyzacją podejścia prewencyjnego do jakości, w miejsce podejścia kontrolnego. W latach 90. prowadził wykłady i seminaria poświęcone jakości.

Osiągnięcia

Zero defektów - metoda zakładająca, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków poprzez właściwą organizację procesów, kształcenie personelu, utrzymywanie infrastruktury.

Absoluty jakości

 1. Jakość określa się jako zgodność ze specyfikacją, a nie jako dobry produkt.
 2. Jakość osiąga się przez profilaktykę, a nie poprzez ocenianie.
 3. Standard jakości oznacza brak usterek.
 4. Jakość mierzy się kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami.

14 etapów programu doskonalenia jakości

 1. Określenie zaangażowania zarządu w kwestię jakości.
 2. Powołanie zespołów doskonalenia jakości.
 3. Wprowadzenie kryteriów jakościowych.
 4. Określenie kosztu jakości.
 5. Zwiększenie świadomości jakości oraz osobistej troski wszystkich pracowników o reputację firmy.
 6. Podjęcie działań naprawczych w stosunku do błędów ujawnionych w pkt. 5.
 7. Zaprogramowanie produkcji wolnej od usterek.
 8. Przeszkolenie kierowników, aby aktywnie uczestniczyli w procesie doskonalenia jakości.
 9. Ogłoszenie momentu, od którego obowiązywać będzie zasada "żadnych usterek".
 10. Określenie celów i zachęcenie pracowników do samodoskonalenia.
 11. Zachęcenie pracowników, by informowali kierownictwo o trudnościach jakie napotykają przy realizacji celów.
 12. Docenianie i nagradzanie pracowników.
 13. Powołanie rad do spraw jakości, które dostarczają regularnych informacji.
 14. Powtórzenie wszystkiego od początku, aby zaznaczyć, że programy jakościowe nigdy się nie kończą.

Determinanty sukcesu organizacji

 1. Ludzie przeważnie robią rzeczy dobrze za pierwszym razem.
 2. Zmiana w otoczeniu jest przewidywana i wykorzystywana dla firmy.
 3. Wzrost jest stały i opłacalny.
 4. Nowe produkty i usługi "zjawiają się", gdy są potrzebne.
 5. Każdy jest szczęśliwy, ze tu pracuje.

Ocena

Metoda zero defektów zastosowana została po raz pierwszy w przemyśle zbrojeniowym, gdzie doskonale się sprawdziła. Później została spopularyzowana w cywilnych gałęziach przemysłu. Dała początek szeregowi metod łączących zasady zarządzania i statystykę. Crosby nie przez wszystkich był postrzegany jako guru jakości. William Edwards Deming wielokrotnie negował jego osiągnięcia.


Philip B. Crosbyartykuły polecane
Joseph JuranZarządzanie przez jakośćMetoda WCMSystem zarządzania jakościąLean productionJust in timeLean manufacturingZarządzanie naukoweMetoda 5S

Bibliografia

 • Crosby P. (2005), Crosby’s 14 steps to improvement, Quality Progress, 38(12)


Autor: Sławomir Wawak