Penetracja danych

Z Encyklopedia Zarządzania
Penetracja danych
Polecane artykuły

Penetracja danych (ang. data drilling) jest procesem polegającym na analizie i odkrywaniu wzorców w danych zgromadzonych w hurtowni danych. Celem penetracji danych jest znalezienie informacji ukrytych, nieoczywistych lub nieznanych, które mogą być przydatne dla biznesu lub innego celu. W hurtowni danych, penetracja danych pozwala na wykrycie związków między różnymi zmiennymi, co pozwala na lepsze zrozumienie danych i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji biznesowych. Jest to jednak z funkcji hurtowni danych, polegająca na udostępnieniu użytkownikowi prostego interfejsu manipulowania wymiarami, filtrami czy też obliczeniami na dowolnych zestawach danych zgromadzonych w organizacji.

Jednym z narzędzi penetracji danych jest technika obsługi wymiarów obejmująca przechodzenie przez poziomy hierarchiczne agregacji danych, w więc operacje uszczegóławiające (zwane też analizą wgłębną, drążeniem w dół - drill down), operacje agregujące (drążenie w górę - drill up), analizę wieloprzekrojową (slicing and dicing) itp.

Zastosowania

Penetracja danych może być wykorzystywana do różnych celów, w tym:

 • Analiza biznesowa: Penetracja danych pozwala na wykrycie związków między różnymi zmiennymi, co pozwala na lepsze zrozumienie danych i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji biznesowych.
 • Segmentacja klientów: Penetracja danych pozwala na podzielenie klientów na grupy o podobnych cechach, co ułatwia personalizację oferty i komunikację z klientami.
 • Predykcja zachowań: Penetracja danych pozwala na wykrycie wzorców w danych, co pozwala na przewidywanie przyszłych zachowań klientów lub rynku.
 • Detekcja nieprawidłowości: Penetracja danych pozwala na wykrycie nieprawidłowości w danych, takich jak oszustwa finansowe czy błędy w danych, co pomaga ograniczać skutki ich wystąpienia.
 • Automatyzacja procesów: Penetracja danych pozwala na automatyzację procesów biznesowych poprzez zastosowanie algorytmów automatycznego uczenia się.

Techniki penetracji danych

Istnieje wiele różnych technik penetracji danych, w tym:

 • Analiza statystyczna: Polega na wykorzystaniu różnych metod statystycznych, takich jak regresja, analiza korelacji czy analiza skupień, do wykrywania wzorców w danych.
 • Uczenie maszynowe: Polega na wykorzystaniu algorytmów automatycznego uczenia się, takich jak regresja liniowa, drzewa decyzyjne czy sieci neuronowe, do wykrywania wzorców w danych.
 • Analiza tekstu: Polega na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do analizy tekstów, takich jak analiza sentymentu czy analiza tematów.
 • Analiza sieci powiązań: Polega na wykorzystaniu metod analizy sieci, takich jak analiza centralności czy analiza skupień, do wykrywania wzorców w danych.
 • Data Mining: polega na wykorzystaniu złożonych algorytmów i metod statystycznych do odkrywania związków między danymi, pozwala znaleźć zależności między poszczególnymi atrybutami, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
 • Analiza wizualna: Polega na wykorzystaniu wykresów, map i innych narzędzi do wizualizacji danych, do odkrywania wzorców w danych.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak