Laminaty

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 05:08, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Laminaty
Polecane artykuły


Laminaty- wielowarstwowe folie wytwarzane z użyciem folii: polietylenowej, polipropylenowej, poliestrowej, poliamidowej, aluminiowej i metalizowanych oraz papieru [T. Lesiów 2008, s. 232]. Własności laminatów zależą od typu nośnika i rodzaju żywicy. Dzielą się na:

  • laminaty drzewne (arkusze okleiny drzewnej sklejone żywicą fenolową, aminową lub kazeinową),
  • laminaty papierowe (łączone żywicą fenolową rezokart lub aminową),
  • laminaty tkaninowe (łączone różnymi żywicami rezotekst, tekstolit),
  • laminaty szklane (łączone głównie nienasyconą żywicą poliestrową, epoksydową lub fenolową) [J. Kaniewski 1994, s. 82].

Proces powlekania podłoża (nośnika) folią termoplastyczną jest określany jako laminowanie [K. Dobrosz, A. Matysiak 1994, s. 343]. Metoda stosowana jest do otrzymania folii wielowarstwowych składających się z różnych polimerów, a także zawierających folię Al i niejednokrotnie papier lub tekturę. W technologii laminowania wykorzystywane są trzy podstawowe metody, a mianowicie: współwytłaczanie oraz laminowanie klejowe i ekstruzyjne. W każdej z nich celem jest związanie ze sobą warstwy barierowej z warstwą zgrzewalną oraz ewentualnie z warstwami ochronnymi i nadającymi sztywność. W metodzie laminowania klejowego (…) połączenie dwóch warstw następuje po odparowaniu rozpuszczalnika z warstwy kleju. Jedną z nowoczesnych metod jest tzw. laminowanie bezrozpuszczalnikowe, które nie wymaga stosowania i odprowadzania do atmosfery rozpuszczalników (stosowane są kleje poliuretanowe nie zawierające rozpuszczalników). Zbliżoną choć nie tak popularną metodą uzyskiwania laminatów jest laminowanie ekstruzyjne (…), w którym połączenie dwóch warstw materiału następuje za pomocą cienkiej wstęgi polimeru wytłaczanego z dyszy płaskiej. Technika ta stosowana jest zwykle do laminatów, w których jedną z warstw stanowi papier lub folia Al, oraz przy większych grubościach warstw. [M. Lisińska- Kuśnierz 2004, s. 102].

Właściwości jednostkowych folii, tj. poszczególnych warstw, składają się na sumę cech określonego laminatu. Laminowanie, poprzez dodawanie warstw innych folii do folii bazowej, kreuje nowe (dodatkowe) własności, m.in.: zgrzewalność, barierowość wobec gazów i substancji aromatycznych i/lub zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci albo promieniowania UV [T. Lesiów 2008, s. 232].

Laminaty stosuje się głównie jako tworzywa konstrukcyjne, elektroizolacyjne, dekoracyjne oraz opakowaniowe [J. Kaniewski 1994, s. 82]. W technice pakowania szerokie zastosowanie znajdują tworzywa wielowarstwowe (laminaty). Tego rodzaju materiału stosuje się, gdy z uwagi na charakter pakowanych produktów wymagany okres trwałości, sposób utrwalania lub przechowywania zapakowanego produktu, materiały jednowarstwowe nie zdają egzaminu. Materiały wielowarstwowe łączą w sobie właściwości poszczególnych warstw, przy czym warstwy dobierane są tak, aby następowało ich wzajemne uzupełnianie. Wytwarzanie laminatów (…) odbywa się zwykle przez sklejanie. Rodzaj stosowanego spoiwa oraz metodę laminowania wyznaczają materiały wyjściowe i przeznaczenie laminatu. Głównym zadaniem (…) jest zwiększenie wytrzymałości oraz nadanie sztywności, nieprzezroczystości i dobrych właściwości drukowych. [E. Drzewińska, Z. Rogaczewski 1998 s. 146].

Bibliografia:

  • Kaniewski J., Słownik pojęć towaroznawczych pod redakcją Ignacego Dudy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
  • Lesiów T., Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko- angielski słownik terminów pod redakcją Piotra P. Lewickiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008
  • Drzewińska E., Rogaczewski Z., Opakowania żywności pod redakcją Bohdana Czerniawskiego i Jana Michniewicza, AGRO FOOD TECHNOLOGY, Czeladź 1998
  • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Podstawy opakowalnictwa towarów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004
  • Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
  • Kozioł, M., & Śleziona, J. (2006). Właściwości mechaniczne zszywanych laminatów żywica poliestrowa-włókno szklane. Kompozyty, 6(2), 14-20.

Autor: Pająk Aleksandra