Okleina

Z Encyklopedia Zarządzania
Okleina
Polecane artykuły


Okleina - jest to rodzaj forniru w postaci cienkich płatów cennego (np. dębowego, orzechowego) drewna,[M. Szydłowski Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979] Może być to fornir z cenniejszych gatunków drewna (okleina naturalna) lub folia czy fornir otrzymany z drewna klejonego (okleina sztuczna). [G.Goguta 1995] Służący do oklejania wyrobów stolarskich z tańszego materiału, wykonanych z pospolitych i tanich gatunków drewna i innych wyrobów z tarcicy i płyty pilśniowych w celu nadania im estetycznego wyglądu [Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989]. Produkowana jest z materiałów naturalny lub syntetyczny, o odpowiednio efektownych wzorach usłojenia, barwie i połysku, produkowane metodą skrawania, [Encyklopedia Techniki – Materiałoznawstwo 1969] w postaci cienkich arkuszy które służą do oklejania powierzchni lub tworzyw drzewnych w celu ich uszlachetnienia (to jest wykończenia warstwą dekoracyjną). [Encyklopedia Powszechna PWN 1974] Cienkie płyty drewniane (o grubości 0,1–3 mm) wyrabiane są z różnych gatunków drewna, posiadającego odpowiednio efektowne wzory ustrojenia, barwę i połysk. Otrzymuje się je przez maszynowe skrawanie z obwodu drewna okrągłego. Ponadto cenne okleiny otrzymuje się przez ścinanie pnia na płasko na specjalnych maszynach z bardzo ostrymi nożami. Przeważnie przed ścinaniem drewno zmiękcza się przez poddanie go działaniu pary wodnej. Okleina znajduje bardzo szerokie zastosowanie w meblarstwie do pokrywania mebli z pospolitych i tanich gatunków drewna, co pozwala na uzyskanie udanej imitacji mebli wykonanych z pełnego drewna, zwykle bardzo drogiego i przez to rzadko używanego.

Okleiny można podzielić na dwie grupy ze względu na ich pochodzenie:

  • Okleiny naturalne – jest to fornir produkowany z cenniejszych gatunków drewna na przykład dębowego, bukowego lub jesionowego. Zwykle posiada urozmaicony układ słojów rocznych
  • Okleiny sztuczne – jest to folia na podłożu papierowym lub z tworzywa syntetycznego mająca na jednej stronie nadruk imitujący rysunek drewna albo inny wzór dekoracyjny. Jest jeszcze jeden rodzaj oklein który zalicza się także do oklein sztucznych jest to fornir otrzymany przez skrawanie drewna klejonego [Nowa Encyklopedia Powszechna 1997]

Bibliografia

  • Praca zbiorowa. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 830111097X
  • Praca zbiorowa, A-Z Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 ISBN 83-01-11663-3
  • Praca zbiorowa, Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989, ISBN 8320804671
  • Praca zbiorowa. Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974
  • Praca zbiorowa. Encyklopedia Techniki – Materiałoznawstwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1969
  • Praca zbiorowa. Słownik Języka Polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979

Autor: Patrycja Woś