Howard Coonley

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:11, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Howard Coonley
Polecane artykuły


Howard Coonley jest jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego.

W 1913 r. powierzono mu stanowisko prezesa firmy Walworth w Bostonie. Opracował i wdrożył tam swój system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. O jego skuteczności świadczy fakt, iż w ciągu 5 lat pod jego kierownictwem firma powiększyła sprzedaż o 800%. System składał się z następujących elementów:

 • Powstanie potrzeby budżetu w przedsiębiorstwie.
 • Ukształtowanie organizacji przedsiębiorstwa.
 • Organizacja księgowości.
 • Zapewnienie źródeł dobrych informacji.
 • Stworzenie systemów oceniania.
 • Rozbudowanie analizy działalności gospodarczej.
 • Koordynacja produkcji ze sprzedażą.
 • Rozbudowanie systemu prognozowania.
 • Rozwój współdziałania.
 • Zwiększenie dokładności oceniania i kontrolowania.

H. Coonley stworzył system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa przemysłowego. Z jednej strony polegał on na planowaniu przyszłego popytu, z drugiej zaś na programowaniu produkcji, które pozwala na:

 • utrzymanie odpowiedniej ilości zapasów poszczególnych wyrobów jeszcze przed nadejściem zamówienia,
 • utrzymanie na względnie stabilnym poziomie stanu załogi,
 • precyzyjne określenie wielkości środków obrotowych niezbędnych dla przedsiębiorstwa, niezależnych od wahań koniunkturalnych.

Przedsiębiorstwo, aby wdrożyć owy system zmuszone jest stworzyć odpowiednie ku temu warunki jakimi są:

 1. Określenie struktury organizacyjnej, która zapewni koncentrację odpowiedzialności na ściśle określonych komórkach i stanowiskach.
 2. Wprowadzenie systemu informacji wewnętrznej.
 3. Nadanie budżetowaniu przedsiębiorstwa charakteru dynamicznego.

H. Coonley stworzył także system pionów scalonych w budowie struktury organizacyjnej. W swojej firmie obok pionu dyrektora wprowadził dodatkowo piony: dyrektora do spraw produkcji, dyrektora do spraw sprzedaży i dyrektora do spraw organizacyjnych. Nowym i bardzo trafnym rozwiązaniem okazało się stworzenie centralnej komórki kontrolno-informacyjnej przy dyrektorze naczelnym pod nazwą "dział planowania i statystyki". Głównym celem jej istnienia było gromadzenie najważniejszych danych, charakteryzujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa.

Niezwykle ważne w systemie kontroli budżetowej jest wykorzystanie do analizy odpowiednich wskaźników. Jednak jak twierdził Coonley ?statystyka jest w najlepszym razie narzędziem pomocniczym. Może się ona stać wprost niebezpieczna, o ile człowiek wyciąga wnioski ze statystyki nie posługując się zdrowym rozsądkiem."

H. Coonley uznawany jest za prekursora naukowych metod programowania i planowania w przedsiębiorstwie. Uczeni uważają, że stworzony przez niego system jest realizacją zasady: "rządzić, to znaczy przewidywać?.

Bibliografia

 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków1988, s. 94-102.

Autor: Anna Kondrat