Zwolnienie grupowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zwolnienie grupowe – zwolnienie większej liczby pracowników z przyczyn od nich niezależnych, dokonywane przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób [1].

Zwolnienie można zaliczyć do grupowego wtedy, gdy:

a) w ciągu 30 dni zostało dokonanych ich:

 • co najmniej 10, w przedsiębiorstwach, których liczba pracowników wynosi więcej niż 20, a mniej niż 100,
 • co najmniej 10% liczby pracowników, gdzie liczba zatrudnionych sięga powyżej 100, a poniżej 300,
 • co najmniej 30, w zakładach pracy, w których zatrudnionych jest więcej niż 300 pracowników,

b) w ciągu 90 dni liczba zwolnień wynosiła co najmniej 20 niezależnie od ilości pracowników.

Regulacja prawna

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jest to druga ustawa na temat zwolnień grupowych. Pierwsza "Ustawa o zwolnieniach grupowych z 1989 r.” trwała do 31 grudnia 2003 r. Konieczność uchwalenia nowej wiązała się ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i dostosowaniem do prawa unijnego, a głównie do postanowień dyrektywy 98/59 WE z 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych [2].

Procedura zwolnień grupowych

Pracodawca jest zmuszony do poinformowania związków zawodowych pracowników w przedsiębiorstwie o chęci bądź konieczności dokonania zwolnień grupowych. Ma to na celu możliwe uniknięcie lub zmniejszenie rozmiaru zwolnień [3]. Kolejnym krokiem w tej procedurze jest przekazanie informacji o grupowych zwolnieniach powiatowemu urzędowi pracy a także dostarczenie niezbędnych wiadomości na temat tych zwolnień. Zgodnie ustawą o zwolnieniach pracodawca jest zmuszony do zawiadomienia powiatowych urzędów pracy o [4]:

 • powodach planowanego zwolnienia grupowego,
 • liczbie zatrudnionych i grupach zawodowych, do których oni się zaliczają,
 • grupach zawodowych, które zwolnienie dotyczy oraz okresie, w ciągu którego zwolnienia mają się pojawić,
 • warunkach doboru pracowników do zwolnienia oraz kolejności dokonywania zwolnień.


Odprawa pieniężna w przypadku zwolnienia grupowego

Jest to jednorazowe świadczenie, które pracodawca wypłaca pracownikowi lub członkom jego rodziny w sytuacji gdy dochodzi do zakończenia stosunku pracy [5].

W ramach grupowego zwolnienia przysługuje ona w wysokości [6]:

 • jednomiesięcznego honorarium, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego honorarium, gdy pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego honorarium, gdy pracownik był zatrudniony powyżej 8 lat.

Oprócz odprawy pieniężnej pracownik ma prawo do dodatkowych uprawnień takich jak na przykład [7]:

Ponowne zatrudnienie

Jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie ponowne zatrudnienia, to powinien on przyjąć pracownika, z którym doszło do zakończenia współpracy w wyniku zwolnień grupowych, jeśli zwolniony pracownik wyrazi chęci do podjęcia pracy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim umowy. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia danego pracownika w ciągu 15 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy dokonanego w ramach zwolnień grupowych [8].


Bibliografia

 • Jaśkowski K., Maniewska E., Stelina J., "Grupowe zwolnienia. Komentarz", Zakamycze 2004
 • Baran K., "Zbiorowe prawo pracy", Oficyna, Kraków 2002
 • Krysińska-Wnuk L., "Regulacja zwolnień grupowych pracowników", Oficyna, Warszawa 2009
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.

Przypisy

 1. Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, art. 1 ust. 1 lit. a
 2. Jaśkowski K., Maniewska E., Stelina J., "Grupowe zwolnienia. Komentarz", Zakamycze 2004, s. 19 i 22
 3. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 2
 4. Krysińska-Wnuk L., "Regulacja zwolnień grupowych pracowników", Oficyna, Warszawa 2009, s. 88 i 89
 5. Krysińska-Wnuk L., "Regulacja zwolnień grupowych pracowników", Oficyna, Warszawa 2009, s. 148
 6. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 8 ust.1
 7. Jaśkowski K., Maniewska E., Stelina J., "Grupowe zwolnienia. Komentarz", Zakamycze 2004, s. 121 i 122
 8. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, art. 9

Autor: Patrycja Brombosz