Metoda Thomas International

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Thomas International)
Metoda Thomas International
Polecane artykuły


Thomas International - jest to Analiza Profilu Osobowego oparta na teorii Williama Marstona - amerykańskiego psychologa - który twierdził, że zachowanie człowieka jest funkcją środowiska gdzie żyje i w zależności od charakteru tego otoczenia człowiek może objawiać aktywną lub pasywną postawę. Teorię tą wykorzystał inny psycholog Thomas Hendricson i w 1956r. na jej podstawie stwierdził, że postawy zależą od osobowości i predyspozycji człowieka. Dzięki temu Hendricson opracował metodę Thomas International, która diagnozuje 4 wymiary osobowości zadaniowej:

  • Dominacja - określa przedsiębiorczość człowieka, osiąganie celów nawet w niesprzyjających warunkach. Osoby o wysokim współczynniku D są zdecydowane, motywują je trudne zadania oraz władza.
  • Komunikatywność - określa relacje tej osoby z innymi ludźmi. Wysoki współczynnik K oznacza, że osoba jest bardzo towarzyska, otwarta i ekspresyjna.
  • Stabilizacja - określa chęć bezpieczeństwa i stabilności. Wysokie S daje obraz osoby sumiennej i systematycznej, która lubi pracę w zespole oraz potrafi planować i wyciągać wnioski.
  • Adaptacja- określa przystosowanie się do norm. Wysokie A świadczy o wnikliwości i perfekcyjności osoby. Ustanowione przepisy i zasady są dla niej bardzo ważne.

Pomiar wyżej wymienionych cech daje obraz Analizy Profilu Osobowego, który jest pierwszym elementem tej metody. Obraz oparty jest na samoocenie gdyż badana osoba sama dobiera określenia, z którymi się najbardziej lub najmniej identyfikuje. Natomiast drugim etapem jest Profesjogram, który określa pożądane cechy osobowościowe potrzebne na danym stanowisku. Celem tej metody jest takie dopasowanie profilu osobowego do profesjografu żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał ludzki.

Metoda Thomas International wyróżnia się humanistycznym charakterem ukierunkowanym na wykorzystanie jak najwięcej potencjalnych możliwości człowieka.

Bibliografia

  • www.slg.com.pl - metoda Thomas

Autor: Anna Maź