Test pierwszego roku

Z Encyklopedia Zarządzania
Test pierwszego roku
Polecane artykuły


Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według wzoru:

FYT = (Zn1 + A1) / N

Zn1 - zysk netto po opodatkowaniu w pierwszym roku eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,

A1 - amortyzacja w pierwszym roku eksploatacji przedsięwzięcia

N - łączny nominalny nakład inwestycyjny

Wielkość graniczna FYT jest określana na podstawie doświadczeń praktycznych z oceny zbliżonych projektów oraz warunków specyficznych danego projektu. Sprawia to, ze test pierwszego roku jest metoda subiektywna i stosowana pomocniczo.

Autor: Milena Pasternak