Problem badawczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Problem badawczy określa co trzeba wiedzieć aby zrealizować dany cel. Określenie problemu badawczego to opis celów i uwarunkowań danego problemu, przedstawionych na tyle szczegółowo aby można było odpowiednio zaplanować badanie.

Wyróżnia się dwa rodzaje problemów badawczych:

  • prospektywne - odpowiadające na pytanie: Jak realizować działania?
  • retrospektywne - odpowiadające na pytanie: Co i dlaczego się stało?

Sporządzenie schematycznego zakresu zagadnień, który można ułożyć za pomocą zestawu pytań, jest procesem mającym na celu ułatwienie poprawnego sformułowania problemu badawczego. Odpowiadając na pytania, można bardzo dobrze określić problem, który ma zostać rozwiązany podczas badania.

Podstawowe pytania

  • 1. Dlaczego przeprowadzamy badanie? Co zrobimy po jego zakończeniu?

To najważniejsze pytanie, które powinno pozwolić osobie przeprowadzającej badanie przemyśleć wszystkie jego wymagania.

  • 2. Co jest przyczyną danego problemu lub co doprowadziło do pojawienia się danej możliwości?

W tym punkcie dobrze jest wyjaśnić, dlaczego zdecydowano się na badanie. Powinien pojawić się także opis produktu lub usługi.

  • 3. Co już wiadomo o badanej dziedzinie?

Osoby prowadzące dane badanie powinny opierać się na dostępnej wiedzy oraz informacjach i je wykorzystywać, aby nie tracić czasu oraz środków finansowych na "odkrywanie”tego, co już wiadomo.

  • 4. Grupy docelowe badania.

Badanie musi objąć jakąś sprecyzowaną grupę populacji. Można oczywiście umieścić wiele grup docelowych w projekcie badania, ale należy pamiętać o tym, że im większy zakres projektu, tym większe będą koszty oraz wydłuży się czas jego realizacji.

Rzadko przeznacza się nieograniczone środki na badanie, znacznie częściej natomiast limit kosztów jest jasno określony. Trzeba dokładnie wiedzieć jakie środki finansowe można przeznaczyć na dany projekt.

  • 6. Czy są już jakieś koncepcje dotyczące metody badania?
  • 7. Czy są określone wymagania dotyczące raportu z badania?
  • 8. Kiedy należy przedstawić wyniki?

W większości badań trzeba się zmieścić w określonym przedziale czasowym. Termin zakończenia badania powinien zostać dokładnie określony.

Jeżeli problem badawczy zostanie poprawnie określony, to badanie będzie dobre.

Bibliografia

Autor: Bogumiła Drygajło