Karta C

Z Encyklopedia Zarządzania

Karta C jest rodzajem karty kontrolnej służącej do monitorowania ilości niezgodności w procesie. Służy do monitorowania liczby niezgodnych pozycji w próbce. Ten wykres jest używany, gdy liczy się liczbę niezgodnych elementów, zamiast danych ciągłych, takich jak pomiary. Karta C dostarcza informacji o zmienności procesu, a także możliwości wykrywania zmian w procesie, gdy one wystąpią.

Karta C to wykres kontrolny, który przedstawia liczbę niezgodnych elementów w czasie. Jego celem jest wykrycie zmian liczby niezgodnych pozycji w procesie. Wykres jest tworzony poprzez wykreślanie liczby niezgodnych elementów za każdym razem, gdy pobierana jest próbka. Górne i dolne granice kontrolne są określane na podstawie danych, a wszelkie punkty, które wykraczają poza granice, są uważane za statystycznie różne od średniej procesu.

Karta C jest narzędziem do wykrywania niewielkich zmian w liczbie niezgodnych elementów w procesie. Zapewnia sposób monitorowania wydajności procesu i wykrywania zmian w procesie, gdy one wystąpią. Monitorowanie karty C umożliwia identyfikację i korygowanie problemów procesowych, zanim staną się one poważne.

TL;DR

Karta C to narzędzie do monitorowania ilości niezgodności w procesie i wykrywania zmian. Wykres C przedstawia liczbę niezgodnych elementów w czasie, a punkty poza granicami kontrolnymi są uważane za statystycznie różne od średniej. Karta C jest przydatna, gdy liczy się liczbę niezgodności w próbce. Karta C jest prosta w konstrukcji i umożliwia identyfikację i korygowanie problemów procesowych. Istnieją również inne podejścia, takie jak karta P, karta U i karta NP, które mogą być użyte jako uzupełnienie karty C.

Kiedy używać karty C

Kartę C należy stosować, gdy:

 • Liczona jest liczba niezgodności w próbce, a nie ciągłe dane.
 • Monitorowanie wydajności procesu i wykrywanie zmian w procesie jest ważne.
 • Proces musi być w stanie wykryć niewielkie zmiany w liczbie niezgodnych elementów.

Karta C jest przydatnym narzędziem do monitorowania ilości niezgodności w procesie i wykrywania zmian w momencie ich wystąpienia. Jest to szczególnie przydatne, gdy liczy się liczbę niezgodności w próbce, a nie ciągłe dane. Monitorowanie karty C umożliwia identyfikację i korygowanie problemów procesowych, zanim staną się one poważne.

Kroki opracowania karty C

 • Oblicz wielkość próbki: Pierwszym krokiem w tworzeniu karty C jest obliczenie wielkości próby dla danych. Można to zrobić, dzieląc całkowitą ilość danych przez liczbę próbek, które zostaną pobrane.
 • Oblicz średnią liczbę niezgodności: Kolejnym krokiem jest obliczenie średniej liczby niezgodności w próbce. Można to zrobić dzieląc całkowitą liczbę niezgodności przez wielkość próby.
 • Oblicz górną i dolną granicę kontrolną: Górne i dolne granice kontrolne dla wykresu C są obliczane na podstawie średniej liczby niezgodności i wielkości próby. Górną granicę kontrolną (UCL) oblicza się mnożąc średnią liczbę niezgodności przez 3, natomiast dolną granicę kontrolną (LCL) oblicza się mnożąc średnią liczbę niezgodności przez 1.
 • Narysuj dane: Ostatnim krokiem jest wykreślenie danych na karcie C. Dane powinny być wykreślone w formie linii, gdzie oś x reprezentuje próbkę, a oś y liczbę niezgodności. Wszelkie punkty, które wykraczają poza górne i dolne granice kontrolne, należy zbadać dalej.

Zalety karty C

 • Karta C jest skuteczna do monitorowania niewielkich zmian liczby niezgodnych elementów w procesie.
 • Jest prosta w konstrukcji i zrozumieniu.
 • Karta C zapewnia sposób wykrywania zmian w procesie, kiedy one wystąpią.
 • Karta C może być używana do identyfikowania i korygowania problemów procesowych, zanim staną się one poważne.

Ograniczenia karty C

 • Karta C jest użyteczna tylko wtedy, gdy liczy się liczbę niezgodnych pozycji, a nie wtedy, gdy wykorzystywane są dane ciągłe.
 • Karta C jest skuteczna tylko wtedy, gdy wielkość próby jest wystarczająco duża, aby zapewnić wiarygodne dane.
 • Karta C nie jest odpowiednia dla procesów o małej zmienności, ponieważ granice kontrolne mogą być zbyt blisko siebie, aby wykryć małe zmiany.

Inne podejścia związane z kartą C

Oprócz karty C istnieją inne podejścia do monitorowania liczby niezgodności w procesie. Obejmują one:

 • Kartę P: Ten wykres służy do monitorowania procentu niezgodnych elementów w próbce.
 • Kartę U: Wykres ten służy do monitorowania liczby niezgodności na jednostkę miary.
 • Kartę NP: Wykres ten służy do monitorowania średniej liczby niezgodności na jednostkę miary.

Podejścia te można wykorzystać jako uzupełnienie karty C i zapewnić dodatkowy wgląd we wskaźnik niezgodności w procesie.

Podsumowując, karta C jest użytecznym narzędziem do monitorowania ilości niezgodności w procesie. Zapewnia sposób wykrywania niewielkich zmian w procesie, gdy one wystąpią, i może pomóc w identyfikacji i naprawie problemów procesowych, zanim staną się one poważne. Ponadto istnieją inne podejścia, które można zastosować w połączeniu z kartą C, aby uzyskać dodatkowy wgląd w wskaźnik niezgodności w procesie.


Karta Cartykuły polecane
Wartościowanie jakościProjektowanie eksperymentówMiary ryzykaPróbaZdolność procesuOcena jakościAnaliza przyczynowaMetoda XYZChronometraż

Bibliografia