Jack Welch

Z Encyklopedia Zarządzania

Jack Welch, właśc. John Francis Welch, Jr. - przewodniczący i dyrektor generalny amerykańskiego koncernu General Electric w latach 1981-2001. Jack Welch rozpoczął karierę zawodową w General Electric w 1960 roku, a w 1981 został ósmym prezesem i dyrektorem generalnym. W trakcie trwania jego kadencji wartość rynkowa General Electric wzrosła o 400 miliardów dolarów, co uczyniło z niej najbardziej dochodową korporację na świecie. Jego styl zarządzania nastawiony na dążenie do bycia najlepszym, ale także aby dbać o ludzi, zespół i zyski stał się normą w światowym biznesie. Jacka Welcha z General Electric nazywano "neutronowym Jackiem’’ z tytułu słabych talentów dyplomatycznych (Obłój, 1994)

TL;DR

Jack Welch był przewodniczącym i dyrektorem generalnym General Electric w latach 1981-2001. Jego styl zarządzania, oparty na dążeniu do bycia najlepszym, dbaniu o ludzi i zyski, stał się normą w biznesie. Welch wprowadził wiele zmian, sprzedając i kupując jednostki GE oraz inwestując w automatyzację fabryk. Jego styl zarządzania opierał się na jasno określonej misji, wartościach i nagradzaniu najlepszych pracowników. Welch był zwolennikiem zarządzania przez wartości i ciągłego wyróżniania najlepszych pracowników. Jego radykalne posunięcia wywoływały kontrowersje, ale przyczyniły się do wzrostu wartości rynkowej GE.

Wczesne lata i edukacja

Jack Welch był urodzony w Peabody, w stanie Massachusetts. Jego matka Grace zajmowała się gospodarstwem domowym, a ojciec (John Francis Welch) był konduktorem. Welch jest pochodzenia irlandzko amerykańskiego. Jego dziadkowie ze strony matki i ojca byli irlandczykami. Na przestrzeni młodzieńczych lat, Welch podejmował się różnorakich zawodów takich jak operator wiertarki, sprzedawca butów czy roznosiciel gazet. Uczęszczał on do Salem High School, gdzie uczestniczył w rozgrywkach bejsbolowych, footballowych, a nawet był kapitanem drużyny hokejowej. Późniejsze lata swojego życia Jack spędził w University of Massachusetts Amherst, gdzie w 1957 roku zdobył dyplom z inżynierii chemicznej, a następnie w roku 1960 ukończył University of Illinois z tytułem magistra i doktoratem z inżynierii chemicznej. (Jack Welch, 2001)

Kariera w General Electric

W końcu lat 70. stanowisko szefa generalnego General Electric (GE) objął Jack Welch. Ten syn zwykłego konduktora kolejowego z Salem (Massachusetts) okazał się być mistrzem wszystkich podstawowych aspektów przewodzenia oraz zarządzania. Jego wizja była prosta - General Electric ma być firmą numer jeden lub dwa na każdym rynku, na którym jest obecna. Aby urzeczywistnić swoją wizję, w ciągu dwunastu lat sprzedał ponad 200 zakładów GE, które obsługiwały rynki w stanie dojrzałości i upadku, kupując w zamian ok. 300 innych jednostek, działających na rynkach w fazie szybkiego wzrostu. Przyczynił się do zamknięcia 78 przestarzałych fabryk, w pozostałe inwestując 20 mld dolarów celem ich pełnej automatyzacji (Lipińska-Grobelny, 2005)

Styl zarządzania

Jack Welch, który przez 20 lat stał na samym czele firmy General Electric osiągnął w zarządzaniu niemal wszystko. Opracował i wydał na świat zdumiewające, stosunkowo proste zasady funkcjonowania biznesu. Jako najważniejszą zasadę prowadzenia przedsiębiorstwa zdefiniował potrzebę jasnego, precyzyjnego i konkretnego określenia misji, na którą muszą być potem nakierowane wszystkie siły kapitału ludzkiego firmy. Zdaniem Welcha cel, który przedsiębiorstwo wybierze należy stale wtłaczać do głowy na wszystkich zebraniach i przy każdej okazji. Wszystkie podejmowane inicjatywy muszą być nierozłącznie i ściśle z nią związane. Należy również pozbywać się ludzi, którzy nie potrafili podołać jej z rozmaitych powodów, najczęściej jest to tęsknota za starymi, dobrymi czasami, a publicznie nagradzać te osoby które przyczyniły się do jej wdrażania. Z misji należy precyzyjnie wyciągać wartości i wnioski, które są charakterystycznymi, konkretnymi zachowaniami. Taki system możemy nazwać zarządzaniem przez wartości, który stał się dźwignią rozwoju firmy, a tym samym siłą napędową wszelakich przedsięwzięć. Tak opracowany system zarządzania musi zostać przyjęty przez każdego z pracowników. W związku z tym ludzie powinni stosować się we wszystkich swoich działaniach do obowiązujących zasad jak do drogowskazów, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia misji przedsiębiorstwa (Bieniok, 2014)

"W ten sposób wśród wartości znalazły się takie nakazy, jak np.:

  1. Działaj w sposób bezgraniczny, tzn. zawsze poszukuj najlepszych pomysłów i stosuj je bez względu na ich źródło.
  2. Bądź nietolerancyjny wobec biurokracji.
  3. Postrzegaj zmianę jako możliwość rozwoju.
  4. Wykazuj najwyższą troskę o jakość swojej pracy i produktów.
  5. Traktuj naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Welch jest zdecydowanym zwolennikiem ciągłego, wyraźnego wyróżniania najlepszych pracowników według ich indywidualnej wydajności pracy oraz innowacyjności. Jego zdaniem kierowanie przedsiębiorstwem bez uwzględnienia tej zasady było możliwe, kiedy w świecie nie panowała tak silna konkurencja. Firma, która chce przetrwać w ostrej walce konkurencyjnej musi − czy tego chce, czy nie − promować najlepszych, a dyskredytować słabeuszy". (Bieniok, 2014)

Zarówno w General Electric jak i w jego otoczeniu wyznawany był pogląd, że Jack Welch jest nazbyt ekscentryczny i zbyt radykalny w swoich posunięciach. Ile popłochu, na początku lat 80., musiała wzbudzać opinia Welcha, że biznes nie wymaga od nikogo ubierania koszul z nakrochmalonymi kołnierzykami i garniturów w ciemnych barwach tylko po to, by z każdym kolejnym dniem pracy stawało się zadość skostniałej tradycji (Krames, 2003). Jack Welch jest doskonałym przykładem przywódcy transformacyjnego (rewolucyjnego), który tępił biurokracje, zatwierdzanie decyzji i pomysłów na kilku szczeblach w hierarchii firmy (Lipińska-Grobelny, 2005).

Autor: Łukasz Rygał


Jack Welchartykuły polecane
Marketing wielopoziomowyAmancio OrtegaInnowatorCzebolAltruizmOrientacja marketingowaZarządzanie przez jakośćHenry FordMarketing personalny

Bibliografia