Impreza masowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Impreza masowa to impreza artystyczna lub rozrywkowa kierowana na dużą ilość osób. Imprezy w takiej formie od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki nabranym doświadczeniu organizowania imprez masowych, organizatorzy doszli do wniosku, że najważniejszym aspektem każdej imprezy jest odpowiednio dopasowana logistyka. Ma ona bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, ilość funduszy potrzebnych do przygotowania imprezy oraz całego jej przebiegu, a także dzięki niej można szybko reagować na ewentualnie powstałe zagrożenia (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

TL;DR

Imprezy masowe są popularne, a logistyka jest kluczowym elementem ich organizacji. Bezpieczeństwo, obsługa techniczna i komunikacja są kluczowe. Organizator musi zapewnić bezpieczeństwo, ochronę ogólnodostępnego ładu oraz opiekę medyczną. Instrukcje dotyczące działań w przypadku zagrożeń powinny być rozpowszechniane. Służby takie jak policja i straż pożarna wspierają bezpieczeństwo imprez masowych. W 2013 roku w Polsce odbyło się 6906 imprez masowych. Ustawa z 2009 roku reguluje organizację imprez masowych i karze organizatorów za nieprzestrzeganie zasad. Organizacja imprez masowych jest skomplikowana i prawo w tej dziedzinie jest ciągle zmieniane i ulepszane.

Logistyka a bezpieczeństwo

Imprezy masowe mogą odbywać się na stadionach, obiektach niebędących budynkami lub otwartej przestrzeni, jeżeli minimalna liczba miejsc przekracza 1000. W budynkach natomiast musi być miejsca dla minimum 500 osób, tymczasem w przypadku wydarzeń sportowych, odbywających się w obiektach zamkniętych musi wystarczyć miejsca dla minimum 300 osób. Imprezą masową nie jest widowisko mające miejsce w teatrze, operze, operetce, filharmonii, kinie, muzeum, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki, szkole. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa imprez masowych jest uregulowana w Ustawie z dnia 22.08.1997 r. O bezpieczeństwie imprez masowych (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Najważniejszym czynnikiem doprowadzającym do udanej imprezy jest przygotowanie rzetelnie spraw dotyczących bezpieczeństwa, obsługi technicznej, a także komunikacji (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie imprezy masowej musi zapewnić na wydarzeniu:

 • bezpieczeństwo osobom, które postanowiły uczestniczyć w imprezie
 • ochronę ładu ogólnodostępnego
 • ochronę pod kątem medycznym
 • dokładne sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych.

Głównym zamierzonym rezultatem zabezpieczenia logistycznego jest zdobycie satysfakcji osoby, która uczestniczyła w imprezie w aspekcie obsługi i bezpieczeństwa wydarzenia (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Medyczne aspekty imprezy masowej

Najistotniejszą częścią logistyki jest infrastruktura logistyczna. Zawiera ona wszystko co dotyczy środków technicznych (stacjonarnych oraz mobilnych), które używane są w sytuacjach tego wymagających, co pozwala usprawnić pracę służb ratunkowych. Wszystkie imprezy mają ryzyko na większą liczbę zranień, kontuzji lub zachorowań. Istnieje możliwość wystąpienia katastrofy, przez co służby medyczne nie będą w stanie sobie poradzić. Tyczy się to takich sytuacji jak połączona agresja tłumu, nadmierna panika, a także warunki atmosferyczne, za czym idzie pora roku, rodzaj terenu oraz różne zagrożenia spowodowane żywiołami (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Ważnym działaniem ze strony organizatora jest rozpowszechnienie instrukcji, w której powinien zawrzeć odpowiednie działania podczas wystąpienia niebezpieczeństwa (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Istotnym zagadnieniem jest także obecność osób odpowiedzialnych za nadzór odbywającej się imprezy. W przypadku osoby, która zachowywałaby się wbrew regulaminowi, mają możliwość zatrzymania tej osoby, w celu przekazania jej policji. Mają także prawo do zweryfikowania uczestników imprezy masowej (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Działania służb wspierających bezpieczeństwo imprezy masowej

Są to służby, takie jak: samorządy, Policja, Państwowa Straż Pożarna, wojewoda, Straż Miejska i inne. Układ logistyczny imprez masowych nie jest uniwersalny, musi on być dostosowany do każdej imprezy, jest to uwarunkowane ilościom osób uczestniczących w imprezie, rozmiarem oraz obszarem, na którym odbywa się wydarzenie, formą imprezy i poziomem niebezpieczeństwa. Ważny jest płynna komunikacja oraz kooperacja między służbami, dzięki czemu impreza jest zorganizowana bezbłędnie (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Policyjne statystyki o zorganizowanych imprezach masowych

W 2013 roku Policja upowszechniła dane, z których wynika, że w Polsce odbyło się 6906 imprez masowych, z czego 306 (4,4%) zostało uznane za imprezy zwiększonego zagrożenia. Porównując w 2012 roku przeprowadzono 7118 imprez masowych (E. Kulińska, J. Rut, A. Pytel 2014, s. 661-667).

Imprezy masowe, a prawo w Polsce

Wygląd imprez masowych przedstawia Ustawa o imprezach masowych z dnia 20 marca 2009 roku. Imprezy klasyfikowane są tam na:

 • impreza masowa artystyczno-rozrywkowa
 • impreza sportowa
 • mecz piłki nożnej

Osobą kierującą zadaniami przygotowującymi bezpieczeństwo imprezy masowej jest organizator oraz wójt, prezydent miasta lub burmistrz, a także wojewoda, Państwowa Straż Pożarna, Policja, służba zdrowia, a także osoby odpowiadające za spokój publiczny (P. Dobrowolska 2017, s. 76-79; Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2009, s. 5134).

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych osobą organizującą imprezę masową jest "osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową". (2009, s. 5135) Jest zobowiązany do realizacji kryteriów sprecyzowanych w ustawie, zorganizowanie obecności ochroniarzy, zagwarantować pomoc higieniczno-sanitarną, odpowiednio oznaczyć drogi do ewentualnej ucieczki, przygotować łączność między służbami, stworzenia regulaminu imprezy oraz instrukcji zachowania podczas zagrożenia. Organizator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie spełni wymogów organizacji imprezy masowej (P. Dobrowolska 2017, s. 76-79; Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2009, s. 5135).

Imprezy masowe są wydarzeniami, na których znajduję się ogromna liczba osób, co może skutkować powstawaniem zdarzeń stwarzających niebezpieczeństwo dla osób uczestniczących oraz kraju. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. mówi przede wszystkim o koniecznym przygotowaniu imprezy masowej w sposób profesjonalny pod kątem bezpieczeństwa. Jest to na tyle skomplikowane, że ciągle prawo dotyczące imprez masowych jest zmieniane oraz poprawiane (M. Tyrus, D. Kamuda 2016, s. 47-58).


Impreza masowaartykuły polecane
Impreza okolicznościowaTurystyka pieszaUzdrowiskoImpreza sportowaTurystyka górskaWymagania gości hotelowychOchrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo i higiena pracyJakość w biurze podróży

Bibliografia

 • Dobrowolska P. (2017), Aspekty prawne imprez masowych w Polsce w świetle literatury przedmiotu, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, nr 2(23)
 • Kuklińska E., Rut J., Pytel A. (2014), Logistyka zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej, Logistyka, nr 4
 • Tyrus M., Kamuda D. (2016), Bezpieczeństwo imprez masowych - zagadnienia wybrane (cz. I), Zeszyty naukowe wyższej szkoły informatyki, zarządzania i administracji w Warszawie, nr t. 14, z. 4(37)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504


Autor: Dominik Gałuszka