Immisje

Immisje
Polecane artykuły


Immisje to działania właściciela ziemi, które są odczuwalne na ziemi sąsiedzkiej. Jest to forma, z jaką mieszkaniec oddziałuje na nieruchomość sąsiada. Nie jest to natomiast fizyczne wtargnięcie na jego teren. Immisje to ogół czynności wykonywanych na własnej nieruchomości, które mają skutki na gruncie sąsiednim[1]. Jak pisze A. Kaczor wyróżniamy immisję[2]:

 • "bezpośrednią,
 • pośrednią,
 • pozytywną,
 • negatywną"

J. Bieluk w swojej książce opisuje dodatkowo podział immisji pośrednich na materialne i niematerialne[3].

Immisje pośrednie a bezpośrednie

Immisje pośrednie

Jak sama nazwa podaje jest to oddziaływanie na grunt sąsiada w sposób pośredni ("poprzez na przykład wytwarzanie na swojej nieruchomości hałasu, pyłów, gazów, dymu, fal elektromagnetycznych"). Immisje pośrednie niekoniecznie są traktowane jako naruszenie prawa własności (co znaczy, że często właściciel nieruchomości jest pozbawiony środków prawnych jakie powinny mu przysługiwać w momencie, kiedy występuje naruszenie prawa własności.), "jednak prawo przewiduje pewne ograniczenia co do zakresu takich ingerencji: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłóciłyby korzystanie z nieruchomości sąsiedzkich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych"[4].

 • Immisje materialne

Są to m.in. dym, pył, wstrząsy, zapach, woda, światło, owady, gaz- czyli wszelka materia, która przenika z nieruchomości wyjściowej na sąsiednią[5].

 • Immisje niematerialne

Jest to działanie na sferę psychiki (nie na samą nieruchomość sąsiada) poprzez obudzenie w nim emocji związanych z obawą "zagrożenia życia, zdrowia lub mienia albo negatywnych odczuć estetycznych"[6].

Immisje bezpośrednie

W przeciwieństwie do immisji pośrednich jest to skierowanie na grunt sąsiedni niektórych substancji (zanieczyszczeń: nieczystości, odpadów) w sposób świadomy i celowy[7]. W wielu przypadkach jest to działanie, do którego wykorzystuje się specjalne urządzenia (np. rowy czy rury). Immisje bezpośrednie są naruszeniem prawa własności[8].

"Immisje bezpośrednie są zakazane z mocy art. 140 k.c., z kolei immisje pośrednie z mocy art. 144 k.c. Jednakże immisje pośrednie są dopuszczalne do granic przeciętnej miary wynikającej ze społeczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych. Immisje pośrednie przekraczające wskazaną miarę mogą być dopuszczalne na podstawie służebności wyłączenia. Natomiast przy ustanawianiu takiej służebności należy brać pod uwagę kognitywne przepisy prawa publicznego"[9].

Immisje pozytywne i negatywne

Immisje pozytywne

To przedostanie się na nieruchomość sąsiednią cząstek materii najczęściej w wyniku użycia chemicznych środków ochrony roślin, emisji pyłów, dymu, hałasu, wstrząsów itp[10].

Immisje negatywne

Są spowodowane zachowaniem na nieruchomości wyjściowej i polegają na "przeszkadzaniu w przenikaniu na nieruchomość sąsiednią w szczególności światła słonecznego, wody, powietrza lub przeszkadzają w dostępie do widoku"[11].

Bibliografia

Przypisy

 1. A. Kaczor i in., 2008, s. 76
 2. A. Kaczor i in., 2008, s. 76
 3. J. Bieluk i in., 2012, s. 427
 4. A. Kaczor i in., 2008, s. 76
 5. M. Warciński, 2013, s. 393
 6. M. Warciński, 2013, s. 393
 7. M. Goettel, 2013, s. 74
 8. A. Kaczor i in., 2008, s. 76
 9. M. Warciński, 2013, s. 393
 10. A. Kaczor i in., 2008, s. 76
 11. M. Warciński, 2013, s. 393

Autor: Aleksandra Brózda