Fotometria

Z Encyklopedia Zarządzania
Fotometria
Polecane artykuły


 • Fotometria- to dział optyki zajmujący się badaniem promieniowania zarówno widzialnego, jak i niewidzialnego oraz wyznaczaniem świetlnych wielkości i jednostek. Fotometria dzieli się na: fotometrię obiektywną (zwaną również fotometrią fizyczną albo energetyczną) i na fotometrię subiektywną (wizualną). [Gajewski A.S. 2003, s. 298]
 • Zadaniem fotometrii energetycznej jest obiektywny, ilościowy opis światła (również promieniowania podczerwonego i nadfioletowego) jako procesu przenoszenia energii. [Duda I. 1995]

Dział optyki zajmujący się oceną źródeł światła na podstawie subiektywnych wrażeń wzrokowych nazywamy fotometrią wizualną. W fotometrii wizualnej określa się tzw. skuteczność świetlna - jest to stosunek strumienia świetlnego promieniowania o danej długości fali do strumienia energii tego promieniowania. Podstawowymi wielkościami, używanymi w fotometrii wizualnej są:

 1. natężenie źródła światła w określonym kierunku (inaczej światłość)
 2. strumień świetlny
 3. oświetlenie [Bilnowski J. Trylski J. 1974, s. 533].

W celu ilościowego opisu źródeł światła i promieniowania świetlnego wprowadzono wielkości fotometryczne i ich jednostki.

 • Moc promieniowania jest to ilość energii wypromieniowanej przez świecące ciało w jednostce czasu.
 • Strumieniem świetlnym nazywamy ilość energii świetlnej, ocenianej na podstawie odczuć ludzkiego oka, przechodzącej przez dowolna powierzchnie S w jednostce czasu.
 • Światłością (natężeniem źródła światła) nazywamy wielkość fizyczna równą stosunkowi promienia świetlnego ɸ do wartości kąta bryłowego w którym strumień ten się rozchodzi.
 • Natężeniem oświetlenia (oświetleniem) nazywamy wielkość fizyczna równa stosunkowi strumienia świetlnego ɸ padającego na dowolna powierzchnie do wartości tej powierzchni S.
 • Luminacja (jaskrawość, blask) jest to stosunek światłości I źródła światła do elementów pola powierzchni promieniującego źródła S widzianego przez nas.
 • Jednostka strumienia świetlnego jest 1 lumen (1 lm). Źródło punktowe o natężeniu 1 kandeli, promieniujące równomiernie we wszystkich kierunkach, wysyła w przestrzeń (to jest w pełny kąt bryłowy 4π) strumień świetlny równy 4π lumenów [Cedrik M.S. 1974, s. 398-399]
 • Jednostką natężenia źródła światła jest kandela. Jest to natężenie promieniowania wysyłane przez ciało doskonale czarne o powierzchni 1 600 000 m² prostopadle do swojej powierzchni, pod ciśnieniem normalnym, w temperaturze topnienia platyny [Beier W. 1970, s. 121]

Bibliografia

 • Gajewski S.A. Wybrane zagadnienia z fizyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2003
 • Duda I. Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1995
 • Bilnowski J. Trylski J. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie, wydanie II Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974
 • Cedrik M.S Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974
 • Beier W. Fizyka – podstawy dla medyków biologów i farmaceutów, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Stuttgard 1970

Autor: Legutko Dagmara