Efekt majątkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Efekt majątkowy
Polecane artykuły


Efekt majątkowy (bogactwa) (Arthur Cecil Pigou) oznacza zmianę wydatków konsumpcyjnych spowodowaną zmianą realnej wartości majątku.

Zgodnie z jego hipotezą, wzrost realnej wartości majątku posiadanego przez gospodarstwa domowe powoduje, przy innych czynnikach niezmiennych, wzrost wydatków konsumpcyjnych, zaś jego spadek ich zmniejszenie [R. Milewski, 2003, s. 358].

W wyniku wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych, krzywa funkcji konsumpcji ulega przesunięciu w górę (w dół) [Begg, 2000, s. 158].

Występowanie efektu majątkowego

Efekt majątkowy rzadko powoduje gwałtowne zmiany konsumpcji. Zdarzają się jednak pewne wyjątki.

Przykładem może być krach giełdowy, który nastąpił po 1923 r. w wyniku którego upadły całe fortuny i kapitalistyczni bogaci z dnia na dzień stali się biedakami. Wielu bogatych ludzi musiało radykalnie zredukować swoja konsumpcję.

W przypadku wielkiego boomu w mieszkalnictwie pod koniec lat siedemdziesiątych, gdy ceny domów rosły znacznie szybciej od innych cen, nagłe poczucie wzrostu zamożności wśród właścicieli domów mogło bardzo pobudzić konsumpcję [Samuelson, 2000, s. 213].

Bibliografia

  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000
  • Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2003
  • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, PWN, Warszawa 2000

Autor: Lucyna Fiutowska