.NET Framework

Z Encyklopedia Zarządzania

.NET Framework (wymowa dot net) platforma programistyczna stworzona przez firmę Microsoft. Umożliwia tworzenie aplikacji nie tylko dla systemów z rodziny Microsoft Windows, ale również jest kompatybilna z innymi( Mac OS X, Linux, Solaris). Wdrożenie aplikacji na innych systemach operacyjnych jest możliwe dzięki instalacji odpowiedniego sterownika udostępnianego przez Microsoft. Niezbędnym narzędziem umożliwiającym stworzenie aplikacji w technologii .NET jest odpowiedni kompilator. Microsoft udostępnia darmowy pakiet SDK (ang. Software Developer Kit) oraz zintegrowane środowisko programistyczne o nazwie Visual Studio, które wspomaga oraz ułatwia cały proces wykonawczy[1].

Wraz z platformą .NET Microsoft stworzył nowy, dedykowany język programowania C# ukształtowany na wzór języka Java, C++ oraz Visual Basic. Oba rozwiązania zostały ukazane w lipcu 2000 roku. C# w połączeniu z .NET tworzy olbrzymie narzędzie w rękach programisty[2]. Była to pierwsza wersja tego rewolucyjnego programu tj. ASP.NET 1.0. Z czasem powstawały kolejne oraz równie przełomowe.Na samym początku programiści Microsoftu używali języka Visual Basic (VB). Tworzyli w ten sposób aplikacje. Niedługo po tym nastąpił czas internetu. Używanie programu wspomnianego wcześniej tj. Visual Basic, nie było już możliwe. Dlatego też zaprojektowali Active Server Pages (ASP). Było to bardzo uniwersalne i nowatorskie rozwiązanie, ponieważ dawało możliwość używania instrukcji VBScript oraz Jscript[3]. Z czasem pojawiały się kolejne języki, a ASP rozwijało się nadal i powstawały nowe wersje ASP 2.0 oraz 3.0. Cieszyły się popularnością, lecz z nowych pomysłów powstała kolejna. Wersja zademonstrowana latem nazywała się ASP+ i została przedstawiona na Professional Developers Conference Microsoftu. Był to sam początek programu .NET Framework. Głównym zadaniem tej aplikacji jest tworzenie stron typu WWW. Mamy dowolność w wyborze języka, którego będziemy używać. Jednak bardzo popularnym jest wspomniany w dalszej części hasła - Visual Basic[4].

Rozwój

Każdą z generacji platformy wprowadzano wraz z nowym wydaniem środowiska Visual Studio. Rozwój kształtował się następująco:

 • .NET Framework 1.0 / Visual Studio .NET
 • .NET Framework 1.1 / Visual Studio 2003
 • .NET Framework 2.0 / Visual Studio 2005
 • .NET Framework 3.0 / Visual Studio 2005
 • .NET Framework 3.5 / Visual Studio 2008
 • .NET Framework 4.0 / Visual Studio 2010
 • .NET Framework 4.5 / Visual Studio 2012
 • .NET Framework 4.5.1 / Visual Studio 2013[5].

Budowa

W skład platformy .NET wchodzą następujące bloki:

 • CLR (Common Language Runtime) - wspólne środowisko uruchomieniowe. Zbiór usług wymaganych do wykonania, uruchomienia danej skomplikowanej jednostki kodu.
 • CTS (Common Type System) - wspólny system typów. Obsługa wspólnych typów danych dla języków wspieranych przez platformę oraz konstrukcji obsługiwanych przez środowisko uruchomieniowe.
 • CLS (Common Language Specification) - wspólna specyfikacja językowa. Zawiera definicje standardów tworzenia kodu dla wszystkich języków programowania .NET
 • Biblioteka klas bazowych - wspólna dla wszystkich obsługiwanych języków programowania. Oferuje obsługę zdefiniowanych typów ułatwiających tworzenie interfejsu użytkownika, obsługę baz danych, komunikacje sieciową, operacje na plikach XML, tworzenie wątków, inne[6].

Platforma .NET wspiera również następujące technologie:

 • ASP.NET - wspomaga budowę aplikacji internetowych, stron WWW,
 • ADO.NET - zaawansowana obsługa baz danych[7].

Filozofia

Każdy język programowania ma swoje wady i zalety. Niektóre umożliwiają zaawansowane przetwarzanie zagadnień matematycznych lub finansowych, inne natomiast lepiej radzą sobie z obsługą sieciową i komunikacją. Środowisko uruchomieniowe .NET integruje różne języki dzięki czemu użytkownik może wybrać preferowany przez siebie lub wymagany w wykonywanym projekcie[8].

Obsługiwane języki programowania przez Visual Studio:

Istnieją tez inne kompilatory dla platformy .NET obsługujące pozostałe języki programowania np.:

Diagram.png

Rysunek 1. Schemat kompilacji kodu

Rozwiązania platformy:

 • Współpraca z istniejącym kodem (kompatybilność miedzy COM, a nowszymi wersjami .NET),
 • Obsługa wielu języków programowania,
 • Jeden silnik uruchomieniowy współdzielony przez wszystkie języki .NET,
 • Kompletna i całkowita integracja językowa,
 • Wyczerpująca biblioteka klas bazowych
 • Koniec zagłębiania się w COM.
 • Uproszczony model wdrażania[10].

Visual Basic

Pierwsza wersja Visual Basic powstała w 1991 r.. W ciągu 7 kolejnych lat powstało 5 od (wersje od 2.0 do 6.0), które były punktem przełomowym w tworzeniu aplikacji w Windowsie.QuickBasic i śr]odowisko IDE były swoistą bazą tego rozwoju. Po czasie wielu prac i ulepszeń powstał program Visual Basic .NET 2002, który był bezpośrednio związany z Visual Basic, ale wdrożony na platformie Microsoft .NET Framework. W latach 2003, 2005 oraz 2008 ukazały się kolejne, zaaktualizowane wersję. W tym czasie platforma .NET Framework. nieustannie rozwijała się. Visual Basic 2010 jest scalony z oprogramowaniem Visual Studio. Program Visual Studio 2010 jest dostępny na rynku w 4 konfiguracjach: Professional, Premium, Ultimate i Express. Jest on jednym z kompilatorów[11].


.NET Frameworkartykuły polecane
CobolPythonC++C (język programowania)UMLJavaPascal (język programowania)SmallTalk (język programowania)XML

Przypisy

 1. Troelsen A. 2011, Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,s.6
 2. Troelsen A., Język C# i platforma .NET, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.47
 3. Evjen B., Hanselman S., Rader D. (2010)ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie”,s.25
 4. Evjen B., Hanselman S., Rader D. (2010)ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie”,s.43
 5. Albabari J., Albabari B.(2010) C# 4.0 in a Nutshell - The Definitive Reference, O'REILLY Fourth Edition, s.182
 6. Troelsen A.(2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.7
 7. Troelsen A.(2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.31
 8. Troelsen A.(2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,s.10
 9. Troelsen A.(2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.6
 10. Troelsen A.(2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.9
 11. Matulewski J. (2012) Visual Basic .NET w praktyce. Błyskawiczne tworzenie aplikacji,s.7,8

Bibliografia

 • Albabari J., Albabari B. (2010), C# 4.0 In a Nutshell - The Definitive Reference, O'Reilly
 • Evjen B., Hanselman S., Rader D. (2010), ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie
 • Matulewski J. (2012), Visual Basic .NET w praktyce. Błyskawiczne tworzenie aplikacji
 • Troelsen A. (2006), Język C# i platforma .NET, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Troelsen A. (2011), Język C# 2010 i platforma .NET 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Paweł Węgrzynowski, Jakub Maniara