Zasady rekrutacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:59, 17 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zasady rekrutacji to zasady w obrębie danej organizacji, które mają na celu dobór personelu na wolne stanowiska w sposób jak najbardziej efektywny. Jest to poszukiwanie osób zainteresowanych konkretnymi stanowiskami pracy, które spełniają pewne wymagania na dane stanowisko i wpasowują się w profil kandydata. Proces wyboru odpowiednich pracowników ma bardzo duży wpływ na wyniki i funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. W tym celu istotne jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w taki sposób, aby pozwolił on sprawdzić wiedzę i umiejętności potencjalnego pracownika na określone stanowisko, które mogą się przełożyć później na efektywność i sukcesy wewnątrz organizacji. Za realizację procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwach odpowiada głównie dział HR (Human Resources).

TL;DR

Zasady rekrutacji to zasady, które mają na celu skuteczny dobór pracowników na wolne stanowiska. W procesie rekrutacji obowiązują zasady terminowości, ochrony danych osobowych, równego traktowania i informowania kandydatów. Przebieg rekrutacji obejmuje określenie zapotrzebowania, stworzenie profilu kandydata, poszukiwanie na rynkach wewnętrznym i zewnętrznym, selekcję dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną, ewentualne testy i decyzję o zatrudnieniu. Wprowadzenie nowego pracownika kończy proces rekrutacji.

Obowiązujące zasady

Należy pamiętać, że zarówno pracodawcę jak i pracownika w procesie rekrutacji obowiązują pewne zasady, których muszą przestrzegać, takie jak:

 • terminowość napływu zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w rekrutacji. Pracodawca publikując ogłoszenie wyznacza termin na wysyłanie dokumentów w określony sposób, a po tym terminie dostarczone CV nie są już rozpatrywane,
 • Pracodawcę obowiązuje również ochrona danych osobowych, pracodawca nie ma prawa opowiadać innym osobom o zwartości dokumentów takich jak CV czy list motywacyjny innym osobom. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej również musi pozostać tajemnicą,
 • Każda rozmowa kwalifikacyjna musi być przeprowadzana w oparciu o zasadę równego traktowania dla wszystkich kandydatów, którzy biorą udział w rekrutacji. Nie można dyskryminować w żaden sposób kandydatów w sposób bezpośredni lub pośredni ze względu na płeć, religię, rasę, przekonania, przynależność związkową, narodowość, orientację seksualną czy inne czynniki. Każdy kandydat musi być od początku traktowany jednakowo (Stolarczyk B., 2012, s. 63).
 • Niezależnie, czy decyzja o przyjęciu kandydata jest pozytywna czy negatywna, obowiązuje też zasada poinformowania wszystkich kandydatów o takiej decyzji w określonym czasie.

Przebieg rekrutacji

Konieczność zatrudnienia nowych osób do pracy może wystąpić na skutek czynników takich jak powiększenie skali działalności danego przedsiębiorstwa lub zwiększenie ilości procesów wykonywanych przez zatrudnionych, inne metody pracy, utrata dotychczasowych pracowników z różnych powodów. Odpowiednia rekrutacja powinna również zachęcić potencjalnych kandydatów do wzięcia w niej udziału. Każda strona procesu rekrutacyjnego ma własne wymagania, a także coś do zaoferowania (Matura A.,2008, s. 11-12). Przebieg rekrutacji można podzielić na następujące etapy (Szkop, 2012, s. 113,118-121):

 • określenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na pracowników
 • stworzenie profilu kandydata na odpowiednie stanowisko. Najważniejszymi elementami, które pracodawcy biorą pod uwagę są wykształcenie i edukacja, osiągnięcia i sukcesy, umiejętności zawodowe i inne,
 • poszukiwania kandydata na rynku wewnętrznym lub rynku zewnętrznym.Rekrutacje wewnętrzne stosują zazwyczaj duże korporacje, które mają możliwość przenoszenia pracowników niekoniecznie na wyższe stanowiska. Zaletą takich rekrutacji jest fakt, że pracownik jest już znany i sprawdzony wewnątrz organizacji, co ogranicza ryzyko zatrudnienia osoby niepasującej na stanowisko. Rekrutacje zewnętrzne polegają na poszukiwaniu nowych, nieznanych wcześniej kandydatów poza przedsiębiorstwem. W tym przypadku istnieje większe ryzyko podjęcia błędnej decyzji, jednak nowi pracownicy mogą być też kopalnią nowych propozycji.
 • analiza i wstępna selekcja otrzymywanych CV oraz listów motywacyjnych, czyli wstępnej wizytówki zainteresowanych
 • zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która jest najczęściej stosowaną metodą selekcji kandydatów. Po bezpośrednim kontakcie z zaproszonymi do biura osobami dokonuje się kolejnej oceny, również zachowania kandydatów poprzez rozmowę i zadawane pytania, a także to okazja do sprawdzenia kompetencji niezbędnych na dane stanowisko. Rozmowy takie nierzadko odbywają się również za pośrednictwem aplikacji komputerowej bądź telefonicznie, zazwyczaj jeśli kandydat nie znajduje się obecnie w miejscu funkcjonowania organizacji. Rozmowy kwalifikacyjne są kluczowym elementem w wyborze przyszłego pracownika. Niezależnie od decyzji, każdy kandydat powinien otrzymać informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku rozmowy.
 • ewentualne testy zawodowe: wiedzy, umiejętności, psychologiczne, medyczne. Mają one na celu zbadanie konkretnych cech i predyspozycji kandydata.
 • decyzja o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu kandydata, kontakt z osobami przechodzącymi rekrutację
 • podpisanie umowy
 • wprowadzenie nowego pracownika do pracy


Zasady rekrutacjiartykuły polecane
SelekcjaWywiad pogłębiony z kandydatemRekrutacjaProcedura doboru personeluList polecającyAssessment centerKandydatReferencjeDevelopment centres

Bibliografia

Autor: Sylwia Mierzwa