Technika delficka

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 05:06, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Technika delficka
Polecane artykuły


Technika delficka zwana także metodą ekspertów zaliczana jest do metod heurystycznych. Została opracowana przez Helmera wraz z jego współpracownikami. Metodę delficką wykorzystuje się do złożonych problemów, których pomiar ilościowy jest trudny i niemożliwy. Mogą one dotyczyć problemów przyrodniczych, technicznych społecznych lub ekonomicznych. Dzięki tej metodzie możemy prognozować przyszłe zjawiska. W metodzie tej wykorzystuje się formę pośrednią wyrażania opinii przez ekspertów. Eksperci mają za zadanie odpowiadanie na pytania, które są zawarte w specjalnych kwestionariuszach, które zawierają omawiany problem. Jedną z zasad doboru ekspertów jest ich różnorodność pod względem wykształcenia i praktyki zawodowej, są oni z różnych dziedzin wiedzy i specjalności naukowych. Pod uwagę bierze się cechy osobowości takie jak: zdolność do konfrontacji z poglądami innych i samodzielność myślenia.

Kwestionariusze są kierowane do specjalistów, którzy wyrażają opinię na temat problemu i odpowiadają pisemnie na pytania dodatkowe. Dzięki udzielonym odpowiedziom następuje kolejny etap, czyli sprecyzowanie problemu i sposobu jego rozwiązania. Wyniki są następnie przedstawiane ekspertom razem z listą anonimowych uwag i uzasadnieniem propozycji. Eksperci rozważają problem jeszcze w czterech rundach, podczas których dochodzą wspólnie do propozycji rozwiązania problemu.

Metoda delficka wykorzystuje techniki analityczne o charakterze statycznym. Omawiana metoda jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych. Np.: rozmieszczenie sieci handlowych.

Istota postępowania w metodzie delfickiej

{{#ev:youtube|14hNCNCXtS4|480|right|Metoda delficka (Sławomir Wawak)|frame}}

 1. Stawianie ekspertom pytań przez kierownika badań.
 2. Oddziaływanie ekspertów na siebie w toku badania (interakcje między sobą).
 3. Podanie ekspertom wyników z poprzedniego podejścia (badania).
 4. Przeplatanie się w badaniu pytań i informowania ekspertów dzięki czemu mogą oni weryfikować swoje poprzednie opinie.
 5. Uzyskanie wyników badań w toku procesu badawczego.

Kierownik lub organizator badania to osoba, która jest animatorem badania, stawia pytania ekspertom i kieruje ich dyskusją. Odpowiada on także za przestrzeganie procedur badania. Dodatkowo występuje także zespół osób, który wspomaga kierownika w przebiegu badania.

Zalety metody delfickiej

 • Niezależność opinii ekspertów
 • Anonimowość wypowiadanych sądów
 • Wieloetapowość postępowania
 • Uzgadnianie i sumowanie opinii osób kompetentnych
 • Brak narzucania swojego zdania przez dominantów innym osobom z grupy
 • Brak występowania niechęci do wyrażania własnego zdania
 • Wyniki uzyskane na podstawie opinii specjalistów

Wady metody delfickiej

 • konieczność angażowania dużej liczby osób
 • czasochłonność
 • brak bezpośredniej wymiany poglądów między ekspertami
 • trudności w doborze odpowiednich osób
 • małe angażowanie ekspertów, jeśli nie są zaznajomieni z problemem

Etapy postępowania w metodzie delfickiej

 1. Zdefiniowanie problemu – prowadzący badanie ze swoim zespołem formułuje pytania do ekspertów, ważne aby były one jednoznaczne i wnikliwe.
 2. Odpowiedzi ekspertów – eksperci odpowiadają na pytania z podaniem argumentacji.
 3. Przedstawienie ekspertom zbiorczych zestawień odpowiedzi z argumentami bez ujawnienia autorów.
 4. Ponowne przekazanie tych samych pytań ekspertom i ponowne odpowiedzi na nie (potwierdzenie lub skorygowanie swojej odpowiedzi).
 5. Odpowiedzi ekspertów, mając na uwadze wypowiedź innych ekspertów.
 6. Przedstawienie ekspertom odpowiedzi i ponowne odpowiadanie na te same pytania.
 7. Jeżeli jest zgodność poglądów to prezentacja wyników.

Bibliografia

Autor: Barbara Krawczyk, Paulina Habrzyk