Rzetelność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:10, 10 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Rzetelność informacji oznacza, że dana informacja jest prawdziwa oraz wszystkie jej elementy znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, a źródła jej pochodzenia są wiarygodne. Dobrze również by wszystkie dane dotyczące informacji nie pochodziły z jednego źródła, ale by miały potwierdzenie w kilku niezależnych od siebie publikacjach, a także pochodziły od osoby posiadającej kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na merytoryczne wypowiadanie się w danym temacie (M.Nowakowski 2015, s. 104)

Obecnie informacje można uznać za jeden z najbardziej wartościowych towarów. Dzięki Internetowi i stałemu rozwojowi nowoczesnych technologii dostęp do informacji stał się o wiele prostszy, a tworzenie samych treści możliwe dla każdego. Doprowadziło to również do tego, że samo zarządzanie informacją stało się łatwiejsze i szybsze. Niestety wraz z tymi zmianami nastąpiło pogorszenie się jakości informacji, a także ich przesyt i trudność weryfikacji ich prawdziwości. Globalna sieć Internetowa jest nie tylko narzędziem dającym możliwości do pozyskania niezliczonych ilości danych, ale także ich wymiany, z drugiej strony jednak pojawia się istotne zagrożenie, że pozyskane informacje mogą być nie prawdziwe lub, że zostały pozyskane z nierzetelnych źródeł przez co utrudnione będzie zweryfikowanie ich prawdziwości (J. Błażyńska 2016, s. 42)

Rzetelność wynika z dokładności i metody rejestrowania rzeczywistych zdarzeń (prawidłowość metodologiczna).

Poziom rzetelności zależy głównie od czułości narzędzi rejestracyjnych i procesu przetwarzania informacji, stopnia obiektywizmu oraz od błędów metodycznych. Informacja rzetelna to informacja wiernie odwzorowująca rzeczywistość: operacje gospodarcze i przebiegi procesów.

TL;DR

Artykuł dotyczy rzetelności informacji w dobie internetu i nowoczesnych technologii. Podkreśla się, że informacje powinny być prawdziwe, oparte na rzeczywistości i pochodzić z wiarygodnych źródeł. W artykule przedstawiono kryteria oceny rzetelności informacji, takie jak aktualność, autorytet, dokładność, dostępność, kompletność, poprawność, relewantność i rzetelność przekazu. Omówiono również metody oceny jakości informacji, takie jak metoda ekspertowa, metoda techniczna i metoda statystyczna.

Kryteria oceny rzetelności informacji

Odpowiednia jakość informacji, jej rzetelność jest kluczowa dla jej przydatności, a ostatecznie przekłada się na podejmowanie decyzji. Poddając rzetelność informacji ocenie należy wziąć pod uwagę kryteria takie jak:

 • Aktualność - sprawdzenie czy znalezione informacje posiadają datę publikacji, oraz czy same treści są aktualne i publikowane w sposób systematyczny.
 • Autorytet - sprawdzenie czy treści podpisane są nazwiskiem autora, a także czy ten autor jest osobą, która posiada odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie poświadczające jego wiedzę w danym temacie.
 • Dokładność - sprawdzenie czy treść informacji pokrywa się z poziomem wiedzy autora, a także czy opisuje temat w sposób dokładny i szczegółowy.
 • Dostępność - sprawdzenie czy znaleziona informacja jest udostępniona w taki sposób by mogła być wykorzystana w momencie gdy jest na to zapotrzebowanie.
 • Kompletność - sprawdzenie czy znalezione dokumenty zawierają liczbę danych pozwalającą na stworzenie konkretnej wiedzy w oparciu o nie.
 • Poprawność - zweryfikowanie czy informacje zredagowane są poprawnie gramatycznie, czy nie występują błędy ortograficzne, stylistyczne lub edycyjne.
 • Relewantność - określenie czy pozyskane treści mają faktyczne znaczenie dla odbiorców.
 • Rzetelność przekazu - sprawdzenie czy znalezione informacje zawierają elementy potwierdzające ich autentyczność i prawdziwość.
(M. Nowakowski 2015, s. 107)

Metody oceny jakości informacji

W celu sprawdzenia jakości znalezionych informacji stosuje się różne metody ich oceny. Dzięki temu można zbadać ich prawdziwość.

 • Metoda ekspertowa (metoda analityczna).

Metoda ta oparta jest o analizę dokonaną przez grupę specjalistów z danej dziedziny. W metodzie tej wykorzystywane są opinie profesjonalistów oraz ekspertów zaangażowanych w proces rozwiązywania postawionego problemu. Jest to najbardziej efektywna metoda w ocenie rzetelności i jakości informacji.

 • Metoda techniczna (metody automatyczne).

Metoda techniczna polega na użyciu automatycznych narzędzi, które w oparciu o zautomatyzowane procedury dokonują oceny informacji pod wieloma względami i na tej podstawie generują końcowe wyniki. Przykładami tej metody są: walidator HTML, Web Page Analyzer, a także usługa WHOIS.

 • Metoda statystyczna (metody automatyczne).

Metody statystyczne natomiast polegają na budowaniu wniosków na podstawie automatycznej analizy aspektów takich jak: liczby wszystkich dostępnych danych, liczby użytych odwołań, frekwencji odwiedzin na stronie, liczby wyrazów kluczowych, a także innych cech statystycznych. Przykładami tej metody są: narzędzie Google Analytics, wskaźnik Google PageRank lub wskaźnik Alexa Rank.

(M. Nowakowski 2015, s. 109-112)


Rzetelność informacjiartykuły polecane
Analiza danychBadanie pilotażoweDrzewo decyzyjneMetody i techniki konsultowaniaSztuczne sieci neuronoweCechy informacjiMetody pozyskiwania informacji z rynkuKomunikacja z interesariuszamiWywiad

Bibliografia

 • Błażyńska J. (2016), Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 248
 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Gajda W. (2015), Informacja w biznesie - aspekty naukowe, Przegląd organizacji, nr 1
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • Nowakowski M. (2015), Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych, Studia Informatica, nr 36
 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Julia Krzysztofek, Krzysztof Woźniak