Prace szczególnie niebezpieczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 11:31, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Prace szczególnie niebezpieczne
Polecane artykuły

Prace szczególnie niebezpieczne - prace uciążliwe[1], których wykonywanie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.[2] jako prace szczególnie niebezpieczne zostały wyszczególnione:

 • prace remontowo-budowlane, rozbiórkowe, montażowe prowadzone bez ograniczenia ruchu zakładu, bądź jego części
 • prace w niebezpiecznych powierzchniach zamkniętych takich jak zbiorniki, kanały, wnętrza urządzeń i inne
 • prace wykorzystujące materiały niebezpieczne
 • prace na wysokościach
 • prace określone w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, bądź instrukcjach obsługi urządzeń i instalacji, jak również inne prace określone przez pracodawcę jako te o nasilonym zagrożeniu lub odbywające się w się w trudnych warunkach.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi:

 • wyznaczenie i aktualizowanie listy prac szczególnie niebezpiecznych
 • wyznaczenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu pracy
 • zapewnienie adekwatnych środków zabezpieczających
 • zapewnienie kontroli pracy poprzez wyznaczenie odpowiednich osób nadzorujących w tym celu
 • szkolenie pracowników obejmujące przede wszystkim imienny przydział obowiązków, kolejność ich wykonywania oraz wymagania niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

Wystąpienie zagrożenia

W momencie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca powinien zatrzymać pracę, udzielić pracownikom polecenia udania się w bezpieczne miejsce oraz nie powinien on wznawiać pracy do momentu usunięcia zagrożenia. Pracownicy, którzy podjęli działania, mające na celu zapobiegnięcie zagrożeniu, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji swoich działań, chyba że zaniedbali oni swoje obowiązki.

Ryzyko zawodowe

Na podstawie obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.[3] ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia uciążliwych zdarzeń powiązanych z wykonywaną pracą, mogących doprowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Zadaniami pracodawcy jest ocena, udokumentowanie i poinformowanie pracowników o ryzyku związanym z wykonywaną pracą i sposobach ochrony przed prawdopodobnym zagrożeniem. Jest on również zobowiązany do przeprowadzania, na swój koszt regularnych badań czynników szkodzących zdrowiu oraz utrzymywania w ciągłej sprawności urządzenia eliminujące zagrażające zdrowiu czynniki[4].

Prace niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia

Wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią został przedstawiony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.[5] są to m.in.:

 • prace wymagające ręcznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o masie większej niż 3 kg dla kobiet w ciąży, a dla karmiących matek 6 kg przy pracy stałej, 10 kg przy pracy dorywczej
 • prace wystawione na promieniowanie jonizujące opisane w przepisach Prawa atomowego
 • prace w warunkach podwyższonego, bądź obniżonego ciśnienia np. prace nurków, w zbiornikach ciśnieniowych
 • prace zagrożone prawdopodobieństwem zarażenia m.in. różyczką, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, toksoplazmą

Przypisy

 1. B. Krzyśków 2014, s.23
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1997, s.12
 3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 2003, s. 2
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy 2019, s. 131
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 2017, s. 2-6

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Natalia Książek