Handel

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:46, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Handel
Polecane artykuły

Handelproces gospodarczy polegający na wymianie towarowo-pieniężnej. Proces ten przeprowadzany przez zawodowych pośredników w celu uzyskania zysku. Handel w ujęciu funkcjonalnym jest utożsamiany z działalnością gospodarczą, polegającą na zakupie i sprzedaży towarów (J. Szumilak 2004, s. 18). Natomiast handel w ujęciu instytucjonalnym definiuje się jako wszystkie przedsiębiorstwa handlowe, których działalność polega na zakupie towarów w celu ich odsprzedaży.

Rodzaje handlu

Wyszczególnia się kilka rodzajów handlu, mając na uwadze podział (H. Szulce i in. 2014, s. 7-10):

a) Ze względu na ilości towaru poddawanego wymianie:

 • handel hurtowy, który polega na sprzedaży hurtowych ilości danego dobra w celu późniejszej obróbki i odsprzedaży;
 • handel detaliczny, polegający na wymianie danego towaru w niewielkich ilościach, najczęściej odbywający się w punktach sprzedaży detalicznej.

b) Ze względu na lokalizację siedziby partnera, z którym dokonuje się wymiany:

 • handel wewnętrzny, którego proces przebiega wewnątrz tego samego kraju;
 • handel zagraniczny, który odbywa się z partnerem, mającym swą siedzibę na obszarze innego państwa.

Historia handlu

Wykształcenie się takiego procesu gospodarczego stało się możliwe na takim etapie gospodarczym społeczeństwa, kiedy w gospodarstwach domowych zaczęły powstawać nadwyżki produkcji. Początkowo przybierał on formę wymiany barterowej czyli wymiany „towar za towar”. Z czasem dobra, których nadwyżka początkowo powstawała przypadkowo, zaczęły być wytwarzane w celu poddania ich wymianie. Aby usprawnić ten proces, wymyślono pieniądz, który w mniejszej i bardziej poręcznej formie stanowił bardziej trwałą alternatywę dla towarów tradycyjnych, którymi wcześniej była np. sól. Dzięki temu podzielono akt wymiany na proces kupna i sprzedaży (J. Szumilak 2004, s. 27). Rozwój tej formuły był możliwy dzięki uczestnictwu kupców, czyli osób pośredniczących w wymianie, którzy oprócz skalkulowanego wynagrodzenia mieli szanse otrzymania zysku ekonomicznego.

Rola handlu

Zyskanie na znaczeniu handlu w społeczeństwie jest warunkowane przez spełniane przez niego funkcje zarówno na rzecz konsumentów, jak i producentów. Wynikają one z rozbieżności pomiędzy sferą konsumpcji i produkcji. Należą do nich (H. Szulce i in. 2014, s. 8-9):

 • różnice pomiędzy momentem konsumpcji i produkcji,
 • odmienne miejsca wytwarzania i nabywania produktów,
 • różnice pomiędzy ilością towaru jednorazowo oferowaną przez producenta, a tą rzeczywiście konsumowaną,
 • silnie zróżnicowane grupy produktów nabywanych przez konsumentów w porównaniu do oferty asortymentowej producenta.

Wyróżnia się podział na funkcje koordynacyjne i organizacyjne (H. Szulce i in. 2014, s. 10-11).

Do funkcji koordynacyjnych należą:

 • zbieranie i przekazywanie informacji o popycie,
 • ustalanie decyzji związanych z wielkością produkcji i jej rozmieszczeniem na rynku,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy producentem i konsumentami,
 • promocja dotycząca produktów lub firmy,
 • składanie ofert, przeprowadzanie negocjacji i przenoszenie prawa własności czyli zawieranie transakcji kupna-sprzedaży.

Pośród funkcji organizacyjnych wyszczególnia się:

 • magazynowanie,
 • czynności transportowe,
 • przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy,
 • przerób handlowy czyli paczkowanie i sortowanie,
 • sprzedaż produktów pośrednikom i konsumentom.

Bibliografia

Autor: Anna Stach