Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:39, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Aleksiej Kapitonowicz Gastiew
Polecane artykuły


Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

A. K. Gastiew pracował jako robotnik metalowiec, ale po kilku aresztowaniach (za działanie w rosyjskim ruchu robotniczym) wyjechał do Francji, gdzie był zatrudniony w przemyśle metalowym. Po rewolucji w 1917 roku został członkiem Najwyższej Rady Gospodarstwa Ludowego i zorganizował szereg zakładów przemysłowych. Kolejnym wielkim projektem, którym kierował było zorganizowanie Szkoły Nauk Społeczno - Inżynieryjnych. W 1920 roku Gastiew został dyrektorem Centralnego Instytutu Pracy, który prowadził przez wiele lat.

W 1924 pod jego kierunkiem została opracowana i opublikowana metoda nauczania robotników racjonowanej organizacji pracy. Jest to metoda, która pozwala na przyspieszenie przyswojenia sobie wzorcowych metod pracy przez wykwalifikowanych robotników, przede wszystkim poprzez analizę ruchów elementarnych. Gastiew jest też autorem innych prac, które zostały wydane w tomie pt. "Praktyczne wprowadzenie do nauki organizacji pracy".

Zasady pracy

Jedną z najważniejszych prac Gastiewa: "Jak trzeba pracować?" zawiera 16 zasad każdej pracy:

 1. Zanim się zacznie pracować, należy dokładnie przemyśleć cały ciąg operacji tak, aby powstał gotowy model skończonej pracy.
 2. Należy przygotować wszystkie potrzebne narzędzia i przyrządy.
 3. Na stanowisku pracy nie mogą znajdować się zbędne przedmioty.
 4. Powinno się ułożyć narzędzia w odpowiedniej kolejności by pewne czynności wykonywać odruchowo.
 5. Pracę należy rozpoczynać spokojnie i powoli.
 6. Do pracy trzeba się odpowiednio wdrożyć i przyłożyć, szczególnie, gdy jest to praca wspólna.
 7. Należy pracować równomiernie a nie zrywami.
 8. Stanowisko pracy powinno być tak przygotowane, aby można było wygodnie pracować i nie męczyć się niepotrzebnie nieodpowiednią pozycją.
 9. Odpoczynek, w czasie pracy, powinien być adekwatny do wykonywanej pracy.
 10. W czasie pracy nie powinno się ani jeść, ani pić, ani palić papierosów.
 11. Gdy coś nie wychodzi w pracy, najlepiej jest zrobić sobie przerwę i zacząć potem spokojnie od nowa.
 12. Jeśli praca się komplikuje należy przerwać pracę, uporządkować stanowisko i zacząć od początku.
 13. Nie powinno się zajmować rzeczami niepotrzebnymi w czasie wykonywania pracy.
 14. Nie wolno po wykonaniu pracy natychmiast popadać w samozadowolenie (do sukcesów należy się przyzwyczaić), gdyż może to "blokować" w przypadku niepowodzenia.
 15. W przypadku całkowitego niepowodzenia pracę należy rozpocząć od początku.
 16. Po zakończeniu pracy należy uporządkować stanowisko pracy tak, aby można było rozpocząć kolejną pracę.

Bibliografia

 • Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku, AE Kraków, Kraków 2002, s. 78-81,
 • Z. Martyniak, Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987, s. 42-45,
 • Encykolpedia PWN

Autor: Justyna Augustyńska